Arkiv for kategorien: "Klimavalg 2021"

Solidaritet over landegrensene

Størst ansvar for global oppvarming har de rike landa, mens det er de fattige som må betale det meste av prisen i form av natur- og miljøskader. Skal dette mønsteret endres, må land som Norge øke sin økonomiske bistand betydelig. Besteforeldrenes aksjonsgruppe for stortingsvalget har sett på hvordan partiene tar tak i denne utfordringa.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hvem får vår stemme?

Ivan Chetwynd, tidligere prest, besteforeldreaktivist, bor på Torshov i Oslo, der han vinterstid har selskap av en flokk gråspurv. Han liker å skrive og har latt seg inspirere av innsettelsen av Joe Biden som president i USA. Tenker på valget som skal skje her i landet til høsten, – svært viktig det også. Men hva har det med spurvene å gjøre?

Spre klimavett,
del denne saken!

Tung skyts i valgkampen

Valgkampen står for døra, og Besteforeldrene har tenkt å gjøre seg og sin stemme gjeldende. I en rapport som nå legges fram, blir den norske klimapolitikken kartlagt siden 1990. – Det er ikke noe pent syn, sier en av forfatterne, Alf Engdal. Hensikten er å bidra til at det vi har foran oss, skal bli bedre. Det vi tro. For våre barnebarns skyld.

Spre klimavett,
del denne saken!

Med sykkel og sang

I vår sykla Normann Natland «for klima» fra Alta til Bergen, og fikk masse oppmerksomhet. Nå vil han ha oss med på en nasjonal sykkelaksjon til Oslo og Stortinget foran valget neste høst. – Sykkelen er verdens mest energieffektive framkomstmiddel. Dessuten er det gøy. Jeg er sikker på at mange, unge og eldre, kunne ha lyst å bli med – på valgkampens største klimapolitiske markering!

Spre klimavett,
del denne saken!

Krever at partiene handler

«Vi krever at politikerne lytter til barn og unge og forsvarer deres fremtid.» Besteforeldreaktivistene i Arendal har vært på offensiven i Agderposten denne uka. «Vi har forventning til at stortingsvalget blir et klimavalg», skriver de. «Alle politiske partier må klart si hvordan de vil redusere utslipp av klimagasser i neste stortingsperiode, også i vårt fylke, for å nå målene i Parisavtalen.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimahandling 2021

Stortingsvalget nærmer seg. Det må bli et klimavalg, sier Torgeir Lømo, som er leder i det aktive lokallaget av Besteforeldrenes klimaaksjon i Moss. Han kan fortelle at de får stadig flere medlemmer i byen. – Det er tydelig at mange forstår at presset må økes for effektive klimatiltak. Politikken som blir utformet for neste periode kan bli avgjørende for våre barnebarns framtid.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimahandling 2021

På initiativ fra Framtiden i våre hender har et titalls organisasjoner fra fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre gått sammen om ti krav til de politiske partiene, som nå arbeider med hva de skal gå til valg på neste høst. Besteforeldrenes klimaaksjon støtter dette helhjertet, sier Steinar Winther Christensen. – Det er alvor nå. Tenk på våre barn og barnebarn! Stem klimavennlig!

Spre klimavett,
del denne saken!

Ungdomspolitiker for klima

Senterpartiet har markert seg som sterkt oljevennlig, som i sommer da de gikk i bresjen for de store oljeskattesubsidiene. Samtidig vokser motforestillingene, særlig blant de unge. «Ap og Senterpartiet må være villige til å trappe ned olja nå, ikke under den neste oljekrisa», skriver medlem i Senterungdommen, Ida Riis-Johansen. Hun spør: «Om ikke Norge får det til, hvem får det til da?»

Spre klimavett,
del denne saken!

For barnas skyld

Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt brev til partiledere og partienes programkomiteer, i håp om å bevege dem til en mer bærekraftig kurs foran det viktige stortingsvalget i 2021. «Uskyldige barn og unge skal arve denne kloden», heter det i brevet. Vi er imponert over måten norske myndigheter har taklet koronakrisa. Dessverre kan vi ikke si det samme når det gjelder klimakrisa.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Det har vært for rolig for lenge!

– Koronaen har satt oss litt ut av spill, det er bare å innse. Vi er jo ei gruppe som har satsa mye på synlighet og tilstedeværelse. Nå må Besteforeldrene på banen igjen! sier Ola Dimmen i Trondheim. – Fram mot stortingsvalget må det settes et kraftig søkelys på de politiske partiene og konsekvensene av deres utilstrekkelige klimahandling. Vi må kreve en troverdig plan for å kutte utslipp!

Spre klimavett,
del denne saken!