Arkiv for kategorien: "Klimavalg 2021"

Grå-blå allianse?

For litt siden, da BKA tok for seg partiprogrammene og rangerte dem på en fargeskala fra grønt til grått, fikk vi kritikk for «bare å se hva partiene sier og ikke hva de gjør». Men et motorveiprosjekt i Trondheim og partienes stemmegiving viser en slående sammenheng mellom ord og praksis. Fins det en grå-blå allianse i norsk politikk?

Spre klimavett,
del denne saken!

Ap etter landsmøtet

Klima og natur skal være «rammen rundt all annen politikk», heter det i programmet som Arbeiderpartiet vedtok denne helga. Det er flott. Ikke rart at de unge i partiet er begeistra. Men hva betyr det? Hvor tungt veier ideelle grønne mål, i en stor og mektig partimaskin, når etablerte interesser skal tilgodeses, og der vanens makt kan være sterk?

Spre klimavett,
del denne saken!

Etterlyser handlekraft

«Vi må sammen holde fast ved et globalt og langsiktig generasjons-overskridende perspektiv på at velferd og livskvalitet er mer enn oljepenger på bok.» Det skriver Werner Christie i en kronikk i dagens Klassekampen. Han er tidligere helseminister for Arbeiderpartiet og mangeårig medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Byer trenger bybaner

«Satser partiet på baneløsninger for persontransport i byene?» Det var et av spørsmålene vi stilte da vi i BKA ga oss til å studere partiprogrammene. Vi ville vite om partiene har et gjennomtenkt forhold til bruk av begrensede ressurser som energi og arealer. Det vi fant er at de færreste av dem ser ut til å verdsette hvor fordelaktig baneløsninger er.

Spre klimavett,
del denne saken!

Partia og oljepolitikken

Lenge søkte norske politikarar å halde klima og olje frå kvarandre, som to åtskilde politikkområde. Det går ikkje lenger. Men i kva grad tek dei innover seg kravet om at verda raskt må trappe ned bruken av fossile drivstoff? Vil dei stramme inn, – eller skal norsk olje utvinnast til siste dråpen? Vi har gravd i partiprogramma for å finne svar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Transport for framtida?

Transport er vår nest største utslippskilde. En troverdig klimapolitikk må ta tak i hovedproblemet, som er den sterke økning i transportvolumet. Det er utgangspunktet når Besteforeldrenes arbeidsgruppe for stortingsvalget har sett nærmere på partiprogrammene. Det er ikke nok å sette seg høye mål og regne med at teknologien fikser resten. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Slik stemte de

Undersøkelser viser at klima er blant sakene velgerne vil legge vekt på når vi kommer til 13. september. Derfor ser vi også at partiene er flinke til å reklamere for alt det «grønne» de ønsker å satse på, enten det gjelder CO2-avgifter eller elbiler eller jernbane. Men hvordan har de stemt når klimarelaterte saker har vært til behandling i Stortinget?

Spre klimavett,
del denne saken!

Solidaritet over landegrensene

Størst ansvar for global oppvarming har de rike landa, mens det er de fattige som må betale det meste av prisen i form av natur- og miljøskader. Skal dette mønsteret endres, må land som Norge øke sin økonomiske bistand betydelig. Besteforeldrenes aksjonsgruppe for stortingsvalget har sett på hvordan partiene tar tak i denne utfordringa.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hvem får vår stemme?

Ivan Chetwynd, tidligere prest, besteforeldreaktivist, bor på Torshov i Oslo, der han vinterstid har selskap av en flokk gråspurv. Han liker å skrive og har latt seg inspirere av innsettelsen av Joe Biden som president i USA. Tenker på valget som skal skje her i landet til høsten, – svært viktig det også. Men hva har det med spurvene å gjøre?

Spre klimavett,
del denne saken!

Tung skyts i valgkampen

Valgkampen står for døra, og Besteforeldrene har tenkt å gjøre seg og sin stemme gjeldende. I en rapport som nå legges fram, blir den norske klimapolitikken kartlagt siden 1990. – Det er ikke noe pent syn, sier en av forfatterne, Alf Engdal. Hensikten er å bidra til at det vi har foran oss, skal bli bedre. Det vi tro. For våre barnebarns skyld.

Spre klimavett,
del denne saken!