Arkiv for kategorien: "Klimavalg 2021"

Klimahandling 2021

På initiativ fra Framtiden i våre hender har et titalls organisasjoner fra fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre gått sammen om ti krav til de politiske partiene, som nå arbeider med hva de skal gå til valg på neste høst. Besteforeldrenes klimaaksjon støtter dette helhjertet, sier Steinar Winther Christensen. – Det er alvor nå. Tenk på våre barn og barnebarn! Stem klimavennlig!

Ungdomspolitiker for klima

Senterpartiet har markert seg som sterkt oljevennlig, som i sommer da de gikk i bresjen for de store oljeskattesubsidiene. Samtidig vokser motforestillingene, særlig blant de unge. «Ap og Senterpartiet må være villige til å trappe ned olja nå, ikke under den neste oljekrisa», skriver medlem i Senterungdommen, Ida Riis-Johansen. Hun spør: «Om ikke Norge får det til, hvem får det til da?»

For barnas skyld

Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt brev til partiledere og partienes programkomiteer, i håp om å bevege dem til en mer bærekraftig kurs foran det viktige stortingsvalget i 2021. «Uskyldige barn og unge skal arve denne kloden», heter det i brevet. Vi er imponert over måten norske myndigheter har taklet koronakrisa. Dessverre kan vi ikke si det samme når det gjelder klimakrisa.

– Det har vært for rolig for lenge!

– Koronaen har satt oss litt ut av spill, det er bare å innse. Vi er jo ei gruppe som har satsa mye på synlighet og tilstedeværelse. Nå må Besteforeldrene på banen igjen! sier Ola Dimmen i Trondheim. – Fram mot stortingsvalget må det settes et kraftig søkelys på de politiske partiene og konsekvensene av deres utilstrekkelige klimahandling. Vi må kreve en troverdig plan for å kutte utslipp!

Klimavalg 2021

«Folk flest må bli en del av løsningen. Det må lønne seg å velge klima.» Besteforeldrene i Bergen har sendt brev til partiene – i dag trykt som kronikk i Bergens Tidende. Utgangspunktet er Norges nye klimamål med 50 prosent kutt i 2030. Vi har ti utfordringer til politikere som vil ta dette på alvor. Vi tror at dugnadsånden fra koronakrisen kan inspirere til felles innsats, og at valget i 2021 kan bli et klimavalg.

Klimavalg 2021

Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim har henvendt seg til partiene i byen, med oppfordring om å tenke nytt i klima- og energipolitikken. «Vi er inne i et avgjørende tiår for framtida til kommende generasjoner, og vi må handle nå. Stortingsvalget 2021 må bli et klimavalg», heter det i brevet. «Koronakrisa har vist hva vi kan få til sammen. Nå må vi vise samme dugnadsånd i kampen for klimaet.»