Fra ord til handling

arendal debatt
Partilederdebatt i Arendal. Bør partiene legge uenigheter til side og samle seg for å løse klima- og naturkrisa?

I mange år har vi fått høre at «klimakrisen er vår tids største utfordring». Men lite er oppnådd, gjennom skiftende regjeringer. Vi trenger å sette en kurs som alle forplikter seg på, mener Andrew Kroglund og Steinar W. Christensen. De ønsker en samlingsregjering – «som setter alle kluter til på å få til en handlingsplan på klima- og naturområdet».

Kronikk i Naturpress: «Norge må få en samlingsregjering»

Fra kronikken:

Dannelsen av en samlingsregjering har historisk vært begrunnet i en foreliggende ekstraordinær krisesituasjon. I Norge har vi hatt tre ekstraordinære situasjoner som har ført til en eller annen form for kortvarig samlingsregjering. Den siste var Einar Gerhardsens første regjering, fra juni til november 1945.

FN har erklært klima- og naturkrisen som vår tids største utfordring. Det er derfor mange ting denne regjeringen kunne få på plass før vi gikk tilbake til det vanlige, og selvsagt, det nødvendige demokratiske opplegget med en ansvarlig regjering basert på et parlamentarisk flertall:

– Opprettelsen av en oljekommisjon som skal utrede overgangen frem mot utfasing av norsk olje- og gassproduksjon. Ulike spørreundersøkelser på spørsmålet om vi skal lete etter mer olje eller ikke, varierer, avhengig av hvordan spørsmålet stilles. Men andelen som ønsker letestans er økende.

– En konkret handlingsplan 2022 – 2030 for den norske stats og norsk næringslivs satsing på flytende havvind, både nasjonalt og internasjonalt, med gode betingelser for norsk leverandørindustri. Dette må gjøres med 100 % involvering av norske fiskeriinteresser og ornitologer.

– En nullvisjon for naturtap. Det innebærer at om det gjøres det storsamfunnet mener er et nødvendig inngrep i naturen, må utbygger og storsamfunn sørge for at et annet tilsvarende område restaureres.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. Ingvar Rostad | 07.09.2021

    En samlingsregjering forutsetter at alle partier er enige om det prekære i situasjonen. Det er de ikke. Flere av partiene vil karakterisere utspillet som hysterisk. De største partiene venter på den snart kommende teknologien. De mener også at norsk olje er en del av løsningen. Hvilken interesse skulle de ha av en samlingsregjering? Forslaget er uttrykk for manglende innsikt i det norske politiske systemet. I en slik regjering ville de bare fortsette å kaste sine argumenter mot hverandre, slik som de ellers gjør. De som sier at klimakrisen er vår tids største utfordring mener ikke dermed at vi i hurten og sturten skal snu opp ned på vårt politiske system. De mener bare at det ordner seg bare de får ta hånd om det. De vil ikke ha noe innblanding fra forskrudde idealister fra andre partier. Hvis forslaget om samlingsregjering er en spøk, sitter den nok langt inne hos mange. Det vil nok heller stemple Besteforeldreaksjonen som en gjeng politiske dilettanter. Det virker også naivt å forhåndsbestille vedtak fra denne ikke-eksisterende regjeringen.

  2. Ole Halvard Ljosland | 07.09.2021

    Naturvernforbundet har gjennom grundige intervjuer kommet fram til fem partier som er troverdige på områdene klima- og naturvern.. Det er SV, Rødt, Sentrum, MDG og Venstre. Tilsammen utgjør disse partiene en velgeroppslutning på 20 til 25 prosent, ifølge de ferskeste målingene. Hvis disse partiene dannet en felles front, kunne de påvirke enhver regjering i retning av gode miljøvalg. Resultatorientert samarbeid mellom partier når mye står på spill er bedre enn å ri gamle kjepphester.

  3. Andrew Kroglund | 08.09.2021

    Takk for gode og interessante kommentarer! En såkalt samlingsregjering er selvsagt helt urealistisk. Men innspillet er ment som et «spark» til politikerne for å ta saken enda mer på alvor. Vi har to stortingsvalg for å snu skuta – i 2021 og 2025. Vi må ergo få alle til å innse alvoret! Da må vi tørre å være litt originale og eventuelt høste litt debatt. BKA har jo ellers vært svært tydelige i våre analyser og våre anbefalinger ift hvilke parti klimabeviste mennesker bør stemme på. Godt valg!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*