Besteforeldrene ser framover

BKA oppstilling T
Hundre besteforeldreaktivister fra hele landet var samlet til landsmøte i Trondheim denne helga. Foto: Ola Dimmen.

Årsmøtet i BKA ble avsluttet med valg og vedtak av to resolusjoner – en om fortsatt oljeleting, den andre om skadelige motorveiplaner. Om det er mulig å legge press på partiene som nå sitter i regjeringsforhandlinger, er uvisst. Men at både olje og transport vil stå høyt på den klimapolitiske agendaen i årene som kommer, er sikkert.

Steinar Winther Christensen har vært styreleder siden 2017, og stilte seg til disposisjon for enda et år – til årsmøtets store tilfredshet. Yngvar A. Olsen, Kristiansand og Bodvar Sonstad, Beitostølen, var ikke på valg, mens Wenche Cumming, Sortland, og Bente Marie Bakke, Mysen, begge tok gjenvalg for to nye år. De fire nye medlemmene av landsstyret er: Alf Engdal, Trondheim, Linda Parr, Oslo, Øyvind Wistrøm, Horten, og Thelma Kraft, Bergen.

Fra venstre bak: Bente Marie Bakke, Thelma Kraft, Wenche Cumming, Linda Parr. Foran: Øyvind Wistrøm, Alf Engdal, Yngvar Olsen, Bodvar Sonstad, Steinar Winther Christensen.

Besteforeldre krever av ny regjering:

Stans leting etter olje og gass!

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har landsmøte i Trondheim 2. og 3. oktober. Vi har med glede registrert at Norges nye statsminister Jonas Gahr Støre har lovet barnebarna sine å gjøre alt i sin makt i kampen mot klimatrusselen.

BKA vil sterkt oppfordre regjeringen til å følge opp den inntrengende appellen fra FNs generalsekretær. Alle verdens regjeringer må sette klimaet øverst på den politiske agendaen. Det må bli slutt på all leting etter mer kull, olje og gass. Våre etterkommere har krav på at vi gjør alt vi kan for å spare dem for de enorme katastrofer og lidelser en videre global oppvarming vil medføre.

Regjeringen må gjøre Norge til et ledende land i den grønne omstillingen. Hvis ikke vi kan klare dette med vårt enorme oljefond, høyt utdannede befolkning og den viktige tekniske kompetansen i olje- og leverandørindustrien, hvem kan da klare det?

En transportpolitikk med nye prioriteringer:
Ferjefri E39 er et angrep på klima og natur

Besteforeldrenes klimaaksjon arbeider for å redusere global oppvarming og sikre våre barnebarn en trygg framtid. Vi ser derfor med uro på de store motorveiprosjektene som både vil øke gassutslipp som følge av større veitrafikk og ved at naturen raseres.

Bevaring av uberørt natur er et viktig klimatiltak fordi karbon lagres i naturen. I tillegg kommer utslipp som er en direkte følge av arbeidet gjennom hele anleggsperioden.

Derfor ser vi med stor uro på planene for et ferjefritt E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Dette gigantprosjektet vil, ved sine 50 -100 meters brede inngrep, samt tunnel- og brobygging, føre til omfattende klimagassutslipp og rasere norsk natur.

Prosjektet vil innebære en sterk trafikkøkning. Med høye fartsgrenser vil det bli mer utslipp, mer støy, og dårligere folkehelse.

Dimensjonene på utbyggingen undergraver norske klimamål. Det kan vi ikke godta!

BKA oppfordrer derfor til en mindre omfattende utbygging som ikke er trafikkdrivende, og der smale og farlige strekninger heller utbedres.


Ikke bare alvor! Ingen landsmøter i Besteforeldrenes klimaaksjon uten musikk og sang. Her er Oluf Dimitri Røe og Ola Dimmen i sving.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*