Støtter Besteforeldrene

på gata tromsø
På gata i Tromsø.

– Jeg blir medlem på flekken! sier Willy-Tore Mørch, etter å ha møtt BKA-aktivister på gata i Tromsø. Som bestefar til barnehage- og grunnskolebarn kjenner han på angsten for deres framtid, og er glad for å stå sammen med andre besteforeldre som tar ansvar og krever politisk handling. – Det er en «støtteverdig aksjon», skriver han i Nordlys.

Willy-Tore Mørch (bilde UiT) er professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT-Norges arktiske universitet. – Mine interesseområder er forebygging og behandling av barn med atferdsforstyrrelser, der jeg ledet implementeringen av et behandlingsprogram i norske kommuner. Det som skjedde her om dagen, var at jeg ble stanset av en gruppe representanter for Besteforeldrenes klimaaksjon på gata i Tromsø, og fikk noe materiell av dem. Det studerte jeg, og det resulterte i denne artikkelen – og i at jeg gjerne vil bli medlem.


Meningsmålinger viser at eldre er mindre engasjert i klima enn yngre. Det kan så være. Ser vi på hva partiene står for støttes denne påstanden siden det er «de gamles» partier som utmerker seg med å mangle interesse for klimaspørsmål. FrP er verst, Høyre og Senterpartiet som gode toere og treere. KrF er absolutt de gamles parti i hvert fall i ånden, er med på noen av tiltakene, men ikke alle. Rødt, SV og Venstre vinner konkurransen, partier som i større grad har oppslutning hos yngre velgere. Arbeiderpartiet får også godkjent selv om de neppe kan kalles partiet for de unge. AUF presser dem antakelig.

Oversikten har jeg fra pamfletten som deles ut av Besteforeldrenes klimaaksjon. Besteforeldre som bekymrer seg over barnebarnas framtid. Jeg vet ikke hva medlemmer og støttespillere til Besteforeldrenes klimaaksjon stemmer, men jeg tipper det er på venstresiden. Naturlig nok siden grunnlaget for å bekymre seg over andres fremtid er å ha solidaritet som grunnsyn. Høyresidens egoisme taler ikke for bekymring for andres ve og vel, men for sin egen.

Vi så paralleller da SOS-barnebyer opprettet Besteforeldregeriljaen for åtte år siden. Magne Raundalen, Eli Rygg, Victor Norman og jeg, ansiktene utad, reiste rundt og inviterte lokalpolitikere til å svare på spørsmål om partienes oppvekstpolitikk. Vi fikk svevende svar, stort sett begrenset til at alle var tilhengere av full barnehagedekning. Klimaspørsmål er i høyeste grad oppvekstpolitikk. Et ødelagt klima ødelegger barnas fremtid, ødelegger deres oppvekst.

De klimavennlige partiene vil stanse oljeleting på sokkelen, øke CO₂ avgifter, bygge jernbane i stedet for motorvei, klimarette oljefondets investeringer og øke klimastøtte til fattige land. De klimaavventende partiene, eller skal vi heller si de gamle, vil vente med å ta klimagrep til deres tid er over.

Besteforeldre kan ha sine sider, men det er verdt å støtte Besteforeldrenes klimaaksjon. Bekymringen for barns oppvekst og livskvalitet når de vokser til er ingen ubegrunnet følelse. Det er mer fornuft i å miste nattesøvnen på grunn av klimatruslene mot våre barnebarn enn den Listhaugske nattevåk på grunn av utsiktene for en rødgrønn regjering.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. Steinar Winther Christensen | 11.09.2021

    Veldig bra at BKA Arktis er på hugget i gata og at en fortsatt samfunnsengasjert Willy-Tore Mørch gir BKA sin røst.

  2. Margrete Stramrud | 15.09.2021

    Så godt å lese at det er flere nye godt voksne medlemmer som deler vår bekymring vedrørende klimaet og våre barnebarns framtid. Fagperson som har de unges psykiske helse som sin arbeidsoppgave. Selv om valget ikke gikk som vi helt ønsket så har partiene som setter klimaet som første prioritet i høyeste grad satt dette på dagsorden etter valget! Jeg har store forhåpninger til vår nye kommende statsminister som har lovet sine bekymrede barnebarn at han vil fokusere på klimasaken!

  3. Finn Bjørnar Lund | 16.09.2021

    Takk for et viktig innspill, Willy-Tore Mørch. I dag har BKA støtte fra viktige folk i alle partier, kanskje bortsett fra FRP.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*