Slavefartens framtid – en fabel

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    lørdag 11. sep 2021
  • AV:
    Redaksjonen
slaveskiå
Fra konstruksjonstegning slaveskip, bygd for å utnytte tonnasjen maksimalt.

FNs generalsekretær oppfordrer som kjent alle land til å slutte å bygge slaveskip, som et første skritt mot full avvikling av slaveri. Norske skipsredere ønsker likevel å bygge flere skip for den svært lønnsomme transporten. Men hva sier de politiske partiene til dette? – Det har Svein Skartsæterhagen fabulert litt om i Vårt Land.

FrP mente tidligere at det ikke foregikk noen slavetransport; det var bare så mange afrikanere som ville reise til Amerika. Nå innrømmer de motvillig at det nok er slaver det er snakk om, men hvis ikke Norge tar sin del av transporten, vil jo bare andre land bygge enda flere slaveskip. Og de norske skipene er jo så mye bedre enn andre land sine: I de norske skipene ligger slavene bare 5 i høyden, og det brukes lenker med gummibelagt overflate. Og på norske skip blir slavene spylt hele to ganger i uka! Så det er jo mye bedre for slavene å bli transportert i norsk skip, framfor utenlandske!

I Høyre ser man betenkeligheter med slavetransportene, men vi kan jo ikke pålegge norske redere strengere krav enn det utenlandske redere møter; de norske rederne må få konkurrere på like vilkår. Høyre vil arbeide i internasjonale fora for å få enighet om en minste standard for humane slaveskip, men inntil den er på plass, må norske redere få bygge det de trenger for å være konkurransedyktige.

Så ser vi en partileder som med et bredt smil forteller at det viktigste for norske politikere er å sette norske interesser FØRST! For norske skogeiere er det svært viktig å få levere trevirke til nye norske skip. Og denne slavetransporten gir store inntekter til Norge, som vi må ha for å kunne ta hele landet i bruk.

Ap er opptatt av at bygging av skip og drift av skipene gir mange arbeidsplasser som er av avgjørende betydning for å kunne opprettholde den norske velferdsstaten. Hvordan skal vi ha råd til alternativene til slaveri dersom vi slutter å tjene penger på slavetransport? Partilederen sier derfor at slavetransporten skal utvikles, ikke avvikles!

KrF er opptatt av frihet og menneskeverd for alle, og er svært betenkt på å skulle støtte bygging av nye skip. Men etter at regjeringen har gått med på noen mindre bevilgninger til flere av KrFs hjertesaker, godtar de likevel å støtte en regjering som bygger nye slaveskip.

Venstre er mot slaveri og slavetransport, men vil løse problemet ved å utvikle ny teknologi: Det er godt håp om å konstruere maskiner som plukker bomull og utfører annet slavearbeid. Og når maskinene kommer i drift, vil slavene kunne reise tilbake til Afrika. Så selv om Venstre (ifølge programmet) vil stoppe bygging av nye skip, tar de ikke til motmæle, for ved regjeringsdeltagelse kan de jo bedre jobbe for teknologi som gjør slaveri overflødig på lang sikt!

MDG, SV og Rødt vil nekte all bygging av nye skip. Men de er uenige om hvor lenge de eksisterende slaveskipene bør få fortsette driften. Noen vil gå så radikalt til verks at de vil ha en plan for å avvikle all eksisterende slavetransport innen 10 – 20 år! Mens andre vil se dette an, for vi må jo tenke på hva alle sjøfolkene skal ta seg til når de blir satt på land.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*