Grønn omstilling

bildet norge
Foto: Jan Rabben

Grunnlovens miljøparagraf er en marsjordre for endringer av vår ikke bærekraftige oljeøkonomi. I en kronikk i Ny Tid skisserer Andrew Kroglund, gen.sekr. i Besteforeldrenes klimaaksjon, åtte tiltak for en grønn omstilling. Oljefondet må brukes mer målrettet, og en prosent av nasjonalbudsjettet bør avsettes til klimatiltak i u-land.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ca. 850 000 personer som er 67 år eller eldre i landet vårt, og ytterligere 1 140 000 som er mellom 50 og 66. Vi som skriver dette, er alle et eller annet sted innen disse aldersspennene. Det blir med andre ord flere og flere eldre. Noen ser på dette med bekymring, men vi tenker heller at vår erfaring og ettertenksomhet kan være med på å flytte norsk klima- og miljøpolitikk i nødvendig retning.

Etter at vi har fulgt Miljødirektoratets presselansering av FNs klimapanels 6. hovedrapport den 9. august, er det en hovedkonklusjon som presser seg frem, slik vi ser det: Stortingsvalgene i 2021 og 2025 må bli klimavalg.

Hele kronikken her: https://www.nytid.no/ekstremvaer-tap-av-matjord-avlinger-og-mulige-ressurskrangler
Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*