Stor forskjell på partiene

Klimavalg 2921 kvadr

SV, MDG, Rødt og Venstre fikk grønt lys i Naturvernforbundets guide til årets stortingsvalg. De ga rødt lys til Høyre, Sp og FrP, som havner på bunn med den dårligste miljøpolitikken. Ap og KrF ligger midt på treet med gult lys. Resultatet er slående likt analysene til Besteforeldrenes klimaaksjon, med partiene i samme rekkefølge.

Naturvernforbundet har spurt partiene på Stortinget om hvilken miljøpolitikk de vil føre i tida som kommer. Undersøkelsen viser at det er stor forskjeller, og at de store partiene gjennomgående skårer lavt eller midt på treet. Av de 37 miljøsakene i undersøkelsen svarer flertallet i dagens Storting nei til 24. Les mer: Her er partienes miljøpolitikk

Besteforeldreaksjonen har valgt en annen metode. I stedet for å spørre partiene, har vi stilt kontrollspørsmål til partiprogrammene, som en egen arbeidsgruppe finleste og studerte denne våren, både utkastene og de endelig vedtatte programmene. Vi har sett ekstra grundig på temaene oljepolitikk, samferdselspolitikk og internasjonal klimabistand. Undersøkelsen er oppsummert i en matrise med fem utvalgte spørsmål:

Alf Engdal i Trondheim har stått sentralt i arbeidet for BKA. – Partiprogram blir ofte til gjennom dragkamper og kompromisser, derfor kan ulike formuleringer være vage og også peke i ulike retninger. Vi mener likevel at konklusjonene våre er nokså riktige, sier han.

Når det gjelder enkelte forskjeller fra Naturvernforbundets konklusjoner, der bl.a. Ap kommer litt bedre ut, mener han det først og fremst har å gjøre med forskjellig metodikk. – Vi har tatt utgangspunkt i partiprogrammene mens de har innhentet svar fra partiene på en rekke enkeltspørsmål. For eksempel spør de om «Satsing på utbygging av jernbane gjøres som erstatning for ny motorveibygging, ikke i tillegg til?» Ap har svart ja, men det er ikke mulig å finne belegg for en slik tydelig prioritering i programmet, mener vi.

– Når det gjelder temaet internasjonal klimabistand, så er vi også strengere med både Venstre og Ap enn det Naturvernforbundet er. Vi mener det er godt grunnlag for våre vurderinger blant annet knyttet til adjektivet ‘vesentlig’. Dette kan bli en av de aller viktigste sakene i åra som kommer, tror vi. Omtrentligheter holder ikke!

– Besteforeldrene har i valgkampen kjørt annonse- og plakatkampanjer landet rundt, der denne matrisen blir vist. Hvordan har det fungert?
– Utgangspunktet er erkjennelsen av at vi har kort tid på oss, mye må skje i det neste tiåret. Annonsen og matrisen har bidratt til å tydeliggjøre konfliktene og vise at det er forskjell på partiene – for velgere som mener og tenker som oss – at dette må bli et klimavalg. Den store gamechanger var selvfølgelig den alvorstunge rapporten fra FNs klimapanel. Vi ser nå at også noen av etternølerne skjerper seg. Utspillet fra regjeringa om oljeskatten var overraskende. Nå får vi se om også Ap greier å overraske denne siste uka av valgkampen. Det trengs!

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Bjørghild des Bouvrie | 06.09.2021

    Kjempebra arbeid gjort! Bravo!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*