Tvilsomme påstander

Klimavalg 2921 kvadr

I møte med presset fra klimabevegelsen har oljelobbyen intensivert sitt påvirkningsarbeid, bl.a. gjennom store annonsekampanjer. I et forsøk på å rydde i debatten og få oversikt over de mange påstandene som verserer, har to aktivister i Trondheim laget en argumentasjonsliste for besteforeldre og andre som ønsker å følge med og delta i debatten.

Hvem eier fakta?

Hvem eier definisjonsmakta i debatten om klima og oljepolitikk? Hvem har en posisjon i samfunnet som gjør at de blir oppfattet som forvaltere av rimelighet, saklighet og fakta? Mens opposisjon og alternative forslag framstår som naive, idealistiske og ugjennomførbare i praksis?

Svaret fra Ola Dimmen (t.h.) og Alf Engdal, er at vanetenkninga har en veldig makt, og at tilsynelatende saklige argumenter er mer knyttet til særinteresser enn vi ofte tror. – Vi har jo fått et slående eksempel på dette i mottakinga av den nye rapporten fra IEA, der det blir fastslått at verden ikke trenger mer olje og gass. Det ser foreløpig ikke ut til å gjøre noe inntrykk på flertallet av norske politikere, som insisterer på at dette gjelder «verden» og alle andre, bare ikke Norge og norsk oljevirksomhet.

Påstander og motargument

Argumentasjonslista Ola og Alf har satt opp, dekker hele spekteret av påstander som er mer eller mindre vanlig å høre fra oljelobbyen og andre som motsetter seg tiltak som kan virke begrensende på oljevirksomheten og svekke oppslutningen om bl.a. de skattemessige særordningene som gjør det omtrent risikofritt for selskapene å lete etter ny olje og gass.

I tillegg til de mer oljefaglige og klimaoreinterte påstandene og argumentene ser vi at oljelobbyen forsøker å skremme folk med at de vil miste store deler av velferdsstaten hvis staten mister inntekter fra oljebransjen. – Det de «glemmer», sier Ola og Alf, er at Sverige og Finland og mange andre land er velferdssamfunn og klarer seg godt uten olje. Ser vi noen tiår framover, er det dessuten en reell fare for at oljevirksomheten vil koste mer enn den smaker – også økonomisk.

Gå til: Klimavalget 2021 – påstander og motargumenter

Kommentarer og endringsforslag sendes til Ola Dimmen oladim@online.no

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Ingunn Elstad | 21.05.2021

    Tusen takk for eit kjempearbeid! Dette bør brukast aktivt i valkampen til BKA. BKA må uttrykkeleg krevje stans i oljeleitinga, og frist for utfasing av oljeproduksjonen. Det er det viktigaste vi kan gjere for klimaet til barn og barnebarn.
    Ein kommentar: Argumentet om at olja er nødvendig på grunn av arbeidsplassane spelar også ein stor rolle, spesielt når fagorganisasjonar går inn i oljelobbyen. Dessverre består ein stor del av «arbeidsplassane» av lausarbeid på korttidskontraktar, og det samla talet årsverk i petroleums- og leverandørindustrien er ikkje meir enn 56 000 (SSB). Det trengst omstilling bort frå olja for å sikre jobbar og kompetanse.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*