Jernbanen til Tromsø

Tromso-jernbanestasjon
I Tromsø er Jernbanestasjonen en populær pub. Men kommer jernbanen noen gang videre nordover fra Fauske og Bodø?

EU har utropt 2021 til European Year of the Railway, og vil redusere avhengigheten av fossilt drivstoff. Det vil få betydning også for Nord-Norgebanen, mener Besteforeldrene i Tromsø. I en kronikk peker de på at jernbane sparer både klima og areal: en dobbelsporet bane er halvparten så bred som 4-felts motorvei, men har kapasitet som 16 felt.

Se kronikken: Nord-Norgebanen for klimaet


Hva har skjedd og hva skal skje, når og hvor? For få dager siden, fredag 29. januar, holdt Arktisk Jernbaneforum sitt første møte. Det er Fylkesrådet som 10.11. 2020 vedtok å opprette dette forumet, som eies og ledes av Troms og Finnmark fylkeskommune og «skal være en møteplass for aktører med ansvar, myndighet eller interesse for utvikling av jernbane i landets nordligste region».

Samarbeid skal innledes med kommunale jernbaneutvalg, NHO, LO, Sametinget, Forsvaret, UiT og næringsaktører m.fl. Målsettingen er å «bidra til bedre konkurransevilkår ved å utjevne de lange avstandene næringslivet i dag har til markedet», ifølge fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (Ap).

Besteforeldrenes klimaaksjon, lokallag Arktis Tromsø og omegn, synes det er gledelig at Jernbaneforumet dessuten har satt seg som mål å bidra til å nå de nasjonale målene som er satt for reduksjon av klimagasser.

– En moderne jernbane vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser som resultat av overgangen fra godstrafikk på vei, ifølge Kristina Hansen. Hun mener dessuten at «etablering av jernbane i fylket vil ha enorm betydning for å binde sammen regionen til et mer velfungerende bo- og arbeidsmarked, og bidra til å endre den negative befolkningsutviklingen fylket opplever.» A-Media har funnet at 75% av de spurte i de nordligste fylkene støtter bygging av Nord-Norgebanen.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Winther Christensen | 06.02.2021

    Kjempebra at BKA Arktis trykker på og med solid støtte fra EU som jo Norge hele tiden viser til i sine klimaplaner. Denne jernbaneforlengelsen skal komme!

  2. Toril Jenssen | 07.02.2021

    Det er flott, og takk til alle ildsjeler som har stått på i denne saken, i ÅREVIS,

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*