Norge må ta til fornuft

pace 1
Vellykket markering i Bergen. Wenche Haukland er en av mange som har demonstrert og gått i tog mot krig og atomvåpen gjennom et langt liv.

I dag trådte traktaten som forbyr atomvåpen i kraft, og det har vært en rekke støttemarkeringer landet rundt. – Vi krever at Norge gjenopptar sin selvstendige atomvåpenpolitikk, og straks igangsetter en prosess for støtte til det viktigste humanitære forbud FN noen gang har vedtatt, skriver Besteforeldrenes klimaaksjon i Bergens Tidende.

Av Janet Wiberg,
leder Besteforeldrenes klimaaksjon Bergen

FNs traktat mot atomvåpen forbyr bruk, utvikling, testing, produksjon, anskaffelse, oppbevaring, utplassering og trussel om å bruke atomvåpen. Forbudet trer i kraft 22. januar 2021, etter at over 50 av FNs medlemsland har ratifisert traktaten.

Norge er IKKE er blant disse landene. Norge boikotter avtalen sammen med de ni atomvåpenstatene og de fleste NATO-land. I stedet for å delta internasjonalt i arbeidet for å stigmatisere og forby atomvåpen, bidrar vår regjering til å skjerme atomvåpenstatene for press om nedrustning.

Det er oppsiktsvekkende og moralsk uakseptabelt. Norge har hatt en lederrolle i arbeidet med å forby våpen som særlig rammer sivile, som landminer og klasebomber. Norge har også ratifisert konvensjonene som forbyr all bruk, fremstilling og handel med kjemiske og biologiske våpen.

Forskjellen denne gangen er at det dreier seg om et masseutryddelsesvåpen med enda langt mer inhumane konsekvenser. Så lenge atomvåpen finnes, utgjør de en permanent eksistensiell trussel mot våre barn og barnebarn. I verste fall, som følge av krig med atomvåpen, kan alt sivilisert liv gå til grunne.

Besteforeldrenes klimaaksjon er partner i ICAN Norge, sammen med en rekke andre miljø-, faglige- og humanitære organisasjoner. Vi krever at Norge tar til fornuft, gjenopptar sin tidligere selvstendige atomvåpenpolitikk, og straks igangsetter en prosess for støtte til det viktigste humanitære forbud FN noen gang har vedtatt.

Mer på nettsidene til ICAN Norge:
En atomvåpenfri verden er nødvendig – haster – er mulig

 

Fra Tromsø: Forbudet mot atomvåpen ble feiret av medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon og Nei til atomvåpen. Av koronahensyn hadde vi to små demonstrasjoner i byen, der vi krevde at Norge slutter seg til det internasjonale forbudet. I tillegg frykter vi våpenkappløpet i nordområdene, som har ført til at atomdrevne ubåter får bruke sivil havn i Tromsø kommune. USS Seawolf kommer til våre farvann flere ganger om året, og kan føre både konvensjonelle våpen og atomvåpen. Det store flertallet av befolkningen er sterkt mot masseødeleggelsesvåpnene som vil ramme sivile, miljøet og generasjonene etter oss.

Frå Trondheim, de rundt 25 var samla til demonstrasjon og markering ved festninga i kveld. BKA var godt representert, og NTA hovedorganisasjon og studentlag som holdt appell om dagen og markeringa. Mange såg fram til at ting kan endre seg når fleire land skriv under. Prosessen kan kanskje ende som med klasevåpen og kjemiske våpen. No er det utenkjeleg at Noreg ikkje skal vere med der. Vi kan vone at noko liknande skjer med atomvåpen, at det etter kvart blir skamfullt og umogleg for «fredsnasjonen» Noreg å berre toe sine hender, evt. protestere for all verda og bli med på ferda.

Viktig markering også på Hamar! Godt og vel 10 personer fra IKFF Innlandet, Bestemødre for fred og BKA møtte opp på Triangelen i Torggata og informerte forbipasserende om atomvåpenforbudet som nå er trådt i kraft.

I Oslo var ordfører Marianne Borgen (SV) en av flere appellanter, ved en markering med deltaking fra en stor bredde av organisasjoner. – Dette er en stor seier for alle som ønsker en verden fri for atomvåpen, sa hun. Atomvåpenforbudet viser hva vi kan få til når vi står sammen på tvers av landegrenser, generasjoner og politiske ståsted.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Birthe Nielsen | 22.01.2021

    De fleste partiers ungdomsavdelinger går inn for at Norge signerer forbudet. AUF fører en veldig aktiv kamp for å få med seg hele AP. Hvis dette lykkes vil det bli flertall for å signere forbudet. ICAN har gjort et stort arbeid gjennom ICAN CITIES APPEEL og fått med seg over 40 kommuner / byer til å forby atomvåpen. På ICAN NORGE sin hjemmeside kan vi oppdatere oss på hvilke kommuner som er med. Under valgkampen kan det være lurt å prøve å påvirke de kommuner som ennå ikke har erklært seg mot atomvåpen og spesielt å påvirke AP i kommunestyrer rundt i landet. Vi lever i en tid, hvor vi har opplevd kriser som vi aldri hadde trodd skulle skje. Våre barn bør ikke skulle oppleve en atomkrig / ulykke med atomvåpen. Og det er nærmest flaks at det ikke har skjedd på 75 år. Vi kan ikke lenger basere oss på flaks i en så viktig sak.

  2. Inga Bodil Sønderland | 22.01.2021

    Ein veldig viktig seier for atomvåpenmotstanden! Berre so trist at Norske myndigheiter ikkje har hatt mot å underteikna den!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*