Holder olje-løftene sine

trænarevet
Nye konsesjoner er gitt nær Trænarevet, Norges viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag.

– En ting kan vi stole på; denne regjeringa holder sine løfter til oljeselskapene. I dag fikk de tillatelse til å leite etter olje og gass i 61 nye blokker, fra Arktis til Nordsjøen. De åler seg dermed også stadig nærmere områdene sør for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Wenche Cumming, landsstyremedlem BKA og tidligere leder av Folkeaksjonen.

Ikke sammenheng i politikken
De 61 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (34), Norskehavet (24) og Barentshavet (3). – Konsesjonsrundene er en grunnpilar i vår petroleumspolitikk, sier Olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding. – Mer leting som gir nye funn er avgjørende for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå, sysselsetting og inntekter fra Norges største næring på sikt.

Det er bare litt over en uke siden regjeringa la fram sin klimamelding med plan for å kutte utslipp og nå målene i Parisavtalen. I BKAs uttalelse om meldinga heter det at «det ligg som ei klam hand over meldinga at norsk oljeeksport ikkje skal koplast til global oppvarming».

Dagens konsesjonsrunde er en god illustrasjon på dette, sier Wenche Cumming. – Regjeringa, og dessverre også størstedelen av opposisjonen, vil ikke forholde seg til sammenhengen mellom klimapolitikk og oljeutvinning, men fortsette som før selv om det er klart at verden vil få behov for mindre og ikke mer olje.

Regjeringa truer barnas framtid
Atter en gang skjermes olje- og gassproduksjon på bekostning av våre etterkommeres muligheter til ei framtid på en levelig klode, og igjen ignoreres alle faglige råd, sier Wenche Cumming.
– At det gis klarsignal for oljeboring svært nær det sårbare Trænarevet, er alvorlig. Naturen kjenner ikke grensene regjeringa setter. Dersom det skjer en ulykke her sør for Lofoten, kan havstrømmene frakte oljesøl nordover og inn i områder som også politikerne vil ta vare på.

– I Besteforeldrenes klimaaksjons reagerer vi med fortvilelse og sinne. Barnas framtid er vårt ansvar og vi krever at all leiting etter mer olje og gass stoppes. I en situasjon som FNs klimapanel nå karakteriserer som særdeles alvorlig må fortsatt satsing på fossilindustrien nærmest kunne betegnes som klima- og miljøkriminalitet, sier oppgitt Wenche Cumming i Sortland.

Wenche Cumming er tidligere leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Hun er nå medlem av landsstyret i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Steinar Winther Christensen | 19.01.2021

  Veldig, veldig bra kommentert!

 2. Nina Weidemann | 20.01.2021

  Lynraskt og hardtslående kommentar til nye letelisenser fra regjeringa! Takk Wenche og Halfdan!

 3. Jan Erichsen | 20.01.2021

  Jeg har lyst til å bli deprimert av den politikken regjeringen har. Men dét fører jo ingensteds hen. Her må man bare stå på, og jeg melder meg inn i Besteforeldrenes klimaaksjon!

 4. Tone Toft | 20.01.2021

  Klar og tydelig tale fra Wenche. Jeg er egentlig slutta å bli sjokkert over Regjeringens oljepolitikk – men blir det likevel…gang på gang. Den kortsiktige tankegangen og påfølgende handling er ikke til å forstå – og aksepteres ikke.

  Jeg er enig i at Regjeringens handlinger må betraktes som miljøkriminalitet.
  Så hva skal vi gjøre?

 5. Gro Nylander | 21.01.2021

  Strålende! :-)))) Gro N

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*