Erfaringer fra Nederland

urgenda-we-won
Urgenda-jubel 20. desember 2019. Marjan Minnesma i forgrunnen.

For snart et år siden ble Urgenda-rettssaken avslutta med full seier for miljøinteressene. Høyesterett fastslo at regjeringen plikter å redusere landets klimautslipp med minst 25 prosent innen utgangen av 2020. Onsdag 21 oktober vil Urgenda-leder Marjan Minnesma til Oslo dele sine erfaringer med de norske miljøorganisasjonene – foran ankesaken som starter 4. november.

En håpets dom i Haag
21. des. 2019

Norsk-nederlandske Bjørghild des Bouvrie har vært en av bidragsyterne til Urgenda-rettssaken.

I går sto jubelen i taket i Fusa i Hordaland heime hos norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie. Hun er en av 900 medsaksøkere som har gjort det økonomisk mulig for Urgenda å føre klimarettssak gjennom seks år mot den nederlandske stat – og vinne fram! Dommen i Haag kan få store ringvirkninger, tror hun. – Jeg kjenner på gleden over at mitt lille bidrag ser ut til å bære frukter.

Høyesterett stadfester dommene fra lavere instanser, avviser anken og fastslår at regjeringen plikter å beskytte innbyggernes rettigheter i møte med klimaendringene. Landets utslipp skal reduseres med minst 25 prosent sammenlignet med 1990-nivået innen utgangen av 2020, heter det i dommen.

Representanter for regjeringen har allerede vært ute og sagt at det er umulig, forteller Bjørghild. – Men Nederland har faktisk redusert sine utslipp med 15 prosent, og ligger altså langt bedre an enn Norge, der utslippene har økt. Og Urgenda, som er en svært profesjonell aktør, har senest i sommer, i samarbeid med flere hundre andre organisasjoner, vist hvordan det kan gjøres – bl.a. ved å senke farten på veiene og innføre energisparende tiltak. Det er et spørsmål om vilje, først og fremst.

Høyesterett selv er nøye med å ikke blande seg inn i klimapolitikken, eller hvordan reduksjonene skal gjennomføres. Det er etterlevelse av inngåtte avtaler som er rettens anliggende. Den gjør det klart at et rikt land som Nederland har en særlig forpliktelse til å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å rette seg etter internasjonale avtaler, blant annet Paris-avtalen.

Selv om de nederlandske utslippsreduksjonerne isolert sett har lite å bety for den globale oppvarming, må landet bidra med sin rettmessige del av den globale innsatsen, sier Høyesterett i Haag.

Pressemelding 20 des. 2019
TID FOR HÅP

I dag, da mennesker verden over har behov for å kunne håpe at styresmaktene vil handle raskt og effektivt for å løse klimakrisen, har den nederlandske høyesterett levert en banebrytende dom som bekrefter at de enkelte lands regjeringer må gjøre sin rettmessige del av jobben med å redusere utslippene av klimagasser.

Dagens dom er den tredje og siste i Urgendas klimarettssak mot den nederlandske stat, og markerer Urgendas tredje seier i rettssystemet. Den følger dommene fra Haag tingrett i 2015 og Haag lagmannsrett i 2018.

Høyesterett stadfestet påleggene fra de lavere domstolene om at Nederland må redusere sine utslipp med minimum 25 prosent innen 2020 sammenlignet med 1990-nivået. Høyesterett fastslår at regjeringens unnlatelse av å ta ansvar for nederlandske bidrag til klimakrisen er brudd på forpliktelsene i henhold til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Som et resultat av Høyesteretts avgjørelse vil regjeringen bli tvunget til å treffe ytterligere tiltak for å lukke det eksisterende gapet mot en reduksjon på 25 prosent innen 2020, noe som sannsynligvis vil omfatte stenging av kullkraftverk som åpnet så sent som i 2015 og 2016. I 2018 var utslippene i Nederland bare 15 prosent lavere enn 1990-nivået.

Dommen kommer mindre enn en uke etter at FNs klimatoppmøte i Madrid ikke klarte å levere det ambisiøse resultat som er nødvendig for å gjøre noe med klimakrisen. Det kommer også mindre enn en måned etter at FNs miljøprogram bekreftet at utslippsreduksjonene må femdobles for å oppfylle målene i Paris-avtalen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*