Tromsø tenker nytt

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 16. okt 2020
  • AV:
    Redaksjonen
sagt tromsø 2

Lokale politiske stridsspørsmål er ikke bare lokale. I Tromsø har Arctic Center-saken aktualisert noen av de mest sentrale spørsmål i vår tid og ved stortingsvalget 2021 – klimakrisen og naturkrisen. – Valget sto mellom et «business as usual»-alternativ og et «tenk nytt»-alternativ, sier Synnøve des Bouvries fra Besteforeldrene i byen. Og det ble til slutt en viktig seier som peker framover!

SEIER FOR KLIMA, MYR OG NATUR
Synnøve des Bouvrie,
styremedlem i BKA Tromsø og omegn

Tromsø kommunestyre vedtok nylig å avvise den meget omstridte reguleringsplanen for Arctic Center. Arctic Center omfattet et prosjekt for et alpinanlegg og en hyttelandsby nær Tromsø sentrum, et prosjekt BKAs lokallag og andre var motstandere av. I et vedtak 30. april godtok kommunestyret alpinanlegget, mens hyttebyen ble nedstemt med knapp margin, 20 stemmer for og 23 mot.

Opposisjonen viste imidlertid til prosedyrefeil og fikk satt Arctic Center-saken på dagsordenen igjen. Det gikk likevel ikke deres vei. 30. september ble reguleringsplanen nok en gang stemt ned, denne gangen med bare 17 for og hele 26 mot hytte- og hotellanlegget!

Hotell og hytter var ment til å finansiere alpinanlegget, med utbygging i et sårbart natur-og myrlandområde. Utslipp av CO2 ble estimert til 35.000 tonn når myra ble gravd ut, tilsvarende et års kjøring med 40.000 bensinbiler. Her er dessuten både beiteland og kalvingsområde for rein.

Opphetet lokal debatt
I mange år har det vært politisk oppslutning for den opprinnelige planen. Det var når planen for hyttebyen stadig vokste at stemningen skiftet og motstanden ble mobilisert. I vår begynte særlig unge politikere å ta de negative konsekvensene for klimaet, samiske interesser og sårbar natur, på alvor. Vi fikk en opphetet debatt og skarpe fronter i lokalpolitikken. I forkant av det siste kommunestyremøtet kom det en storm av innlegg i lokalavisene, faglig underbygget og fra mange ulike vinkler. De aller fleste var negative til Arctic Center-planen, mens ja-siden argumenterte for de positive virkningene for næringslivet, særlig med tanke på nedgangen i reiselivsnæringen etter koronautbruddet.

Besteforeldrenes klimaaksjon i Tromsø argumenterte for at vi må ta klimatruslene ved myrødeleggelse på alvor, – og gi de skolestreikende barna en stemme!

Politikere for og imot
En kommunestyrerepresentant fra tilhengerne anklaget motstanderne for å være unge, idealistiske, kaffelattedrikkende prototyper på dagdrømmere: «Hva skal vi leve av, når vi ikke kan grave litt i ei myr?»

Men han fikk svar på tiltale fra en av de andre representantene: «Hvis vi ikke setter ned foten og er talspersoner for de verdiene som ikke tallfestes i kroner og øre, så er det ingen som gjør det. Vi kan ikke forvente at noen av de kommersielle aktørene, investorene eller andre gjør det for oss. Vi må gå foran.»

Og fra en av de eldre politikerne i kommunestyret: «Vi bryr oss om hva fagfolkene i kommunen advarer oss mot å vedta. Vi bryr oss ikke bare om ungdommene på rådhustrappa, vi bryr oss også om Besteforeldrenes klimaaksjon som følger med oss her på rådhuset i dag.»

En ung representant: «De ungan og ungdomman som har stått i klimastreik hver fredag her ute på rådhustrappa, har også forventninger til oss. Noen måtte skuffes. Det blir kapitalen og maskinan den her gangen. Ikkje insektan, myra, naturen og fremtida. Den her gangen vinn ungdomman på rådhustrappa.»

Vedtak som peker framover
Avstemningsresultatene viser at den grundige belysningen av saken og alle faglige argumenter har ført til en markert endring i tromsøpolitikkens tankebaner. Vi har mottatt flere gratulasjoner for vedtaket, som er en seier for klima, myr og natur. Blant annet fra naturforskeren og klimaforkjemperen, professor Dag O. Hessen ved UiO, og fra biolog, myrspesialist og myrforkjemper, professor Vigdis Vandvik ved UiB, medlem av FNs naturpanel.

En kronikk i Nordlys – «Politikk i en brytningstid» – ble mottatt med begeistring av mange av oss. Den påpeker paradigmeskiftet som er i gang og kan være til inspirasjon for andre som vil gå i bresjen for klima, myr og natur. 2. juni i år ble det forbudt å nydyrke myr for jordbruksformål. I forbindelse med såkalte arealendringer er det likevel fortsatt åpning for utgraving og nedbygging av denne viktige naturtypen. Jeg tenker at det er på tide at vi i Besteforeldrenes klimaaksjon starter en kampanje og et opprop for å få satt en stopper også for dette!

Synnøve des Bouvrie sammen med datter og datterdatter, alle lykkelige for naturområdene som nå er bevart. Foto: Lars Eidissen

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. vidar Lillebo | 19.10.2020

    Endelig et positivt vedtak som peker mot vår nye verden som må komme.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*