Miljøødeleggelser likevel?

ARCTIC5
JUBLET DE FOR TIDLIG? Synnøve des Bouvrie sammen med datter og datterdatter, alle glade for naturområdet som de trodde var bevart. Foto: Lars Eidissen

30. april vedtok Tromsø kommunestyre å si nei til en stor hytteby på Kvaløya. Hensynet til klima og miljø fikk veie tyngre enn økonomiske interesser. I ettertid er det nå likevel fare for at prosjektet blir godkjent. Synnøve des Bouvrie fra Besteforeldrenes klimaaksjon oppfordrer i et innlegg partiene til å holde fast ved tidligere vedtak. – De unge fortjener det, gi dem deres støtte!

Fra artikkel i Nordnorsk debatt 16. september

«Tromsø kommune skal ikke tillate ytterlig nedbygging av våtmarksområder.» Dette tiltaket vedtok Tromsø kommunestyret 30. oktober 2018 i sin «Klima-, miljø- og energiplan 2018-2025»,

Når kommunestyret altså, for mindre enn 2 år siden, har satt seg slike mål, skulle utfallet av Arctic Center saken vel gi seg selv?

Er det ikke det rene Bakvendtland å skue tilbake til alle de tiårene Arctic Center-saken har versert? Vi må jo rette blikket fremover, mot tiårene som ligger foran oss, og la nye innsikter synke i oss i solidaritet med de unge.

Selv om saken skaper dilemmaer, har vi intet annet valg: Ødeleggelse av vårt klima og naturgrunnlag er den største trusselen for våre barns og barnebarns livsvilkår. En nøktern oppsummering får vi hos Dag O. Hessen, i boka «Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli?», med den klare beskjeden at det haster! Det er dette Arctic Center-saken må dreie seg om.

Nye og alarmerende observasjoner tyder på at klimaendringene skjer mye raskere i vår del av Arktis enn FNs klimapanel har forutsett. Uansett hvilket «kompromiss» partiene kan ha blitt enige om, endrer ikke det dette faktum: Hvis kommunestyret omgjør sitt vedtak av 30. april, svikter det de unge ved i stedet for å redusere klimagassutslippene, å gå inn for å øke dem drastisk.

Les også Besteforeldreaksjonen mai 2020: En seier for natur og klima

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*