Bedre togtilbud er mulig

nattog europa

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom nye, moderne jernbaneløsninger. Men det er også mulig å effektivisere de løsningene vi har i dag, mener Svein Skartsæterhagen. Han har bakgrunn fra NSB og Jernbaneverket, og viser i en kronikk i Avisa Nordland hvordan gjennomgående nattog kan gi nye og bedre muligheter for de reisende.

Å reise mellom landsdelene med tog er miljøvennlig, praktisk og behagelig. Bruk av fly mellom landsdelene har blitt normalen, til tross for at det å reise med fly er noe av det mest forurensende man kan gjøre. Togtilbudet mellom Trondheim og Bodø er praktisk talt det samme som da banen åpnet i 1962, bare litt kortere reisetid. Fortsatt er det ingen direkte tog mellom Østlandet og Nordland. I de siste par årene har det heldigvis blitt fornyet interesse for å reise med tog også på lengre strekninger. Denne interessen bør følges opp, bl.a. med et bedre togtilbud mellom Østlandet og Nordland.

Dagens tilbud

Det er nå to reisemuligheter pr. døgn med tog fra Oslo til Bodø:
Avgang 23:06 – ankomst 17:37, dvs. 18t 31m, hvorav 1t 18m i Trondheim.
Avgang 16:02 – ankomst 09:17, dvs. 17t 15m, hvorav 24m i Trondheim.

Det er tre fra Oslo til Mo i Rana:
Avgang 23:06 – ankomst 14:28, dvs. 15t 22m, hvorav 1t 18m i Trondheim.
Avgang 08:02 – ankomst 22:43, dvs. 14t 41m, hvorav 1t 40m i Trondheim.
Avgang 16:02 – ankomst 06:07, dvs. 14t 05m, hvorav 24m i Trondheim.

Forbedret tilbud med nattog

Nattog-relasjonene i Sør-Norge er såpass korte at «sovetiden» kan bli kort for mange. Noen ønsker å legge seg før toget starter, mens andre ønsker å sove videre litt etter at toget er framme. For å bøte på dette, er det i dag mulig å gå ombord en stund før toget starter og å beholde kupéen noe etter ankomst. For dem som skal reise lenger enn Oslo – Trondheim, hadde det vært mye mer effektivt om også denne tiden (hvor man sover mens toget står stille) kunne brukes til å reise. Dette kan oppnås ved å kjøre gjennomgående nattog fra Oslo til Nordland.

Med natten mer midt på reisen, vil det også bli en mer behagelig reise for dem som ikke reiser mellom togets endepunkter. Med gjennomgående tog sparer man tiden til togbytte i Trondheim. Reisen blir også mye mer avslappende når man vet at man ikke må bytte underveis.

Jeg foreslår to nye relasjoner: ett nattog Oslo – Bodø og ett Oslo – Mo i Rana, i tillegg til nåværende togtilbud.

For å redusere reisetiden mest mulig, bør disse togene ikke stoppe underveis i «sovetiden». Den raskeste togturen Oslo – Bodø har i dag ca. 36 stopp, som bør kunne reduseres til ca. 10 stopp ved hovedsakelig å betjene strekningene Oslo – Lillehammer og Mo i Rana – Bodø. Dette bør gi en besparelse på ca. 45 minutter, kanskje mer, så Oslo – Bodø kan ta litt over 16 timer med dagens infrastruktur. Avgangs- og ankomsttider kan f.eks. bli fra Oslo S ca. kl.19 med ankomst Fauske litt over kl.10 og Bodø ca. kl. 11.

Tilsvarende kan et direkte nattog Oslo – Mo i Rana ha avgang om lag kl. 21 og ankomst Mosjøen ca. kl. 9 og Mo ca. kl. 10, ved hovedsakelig å betjene Oslo-Lillehammer og Grong-Mo.

Framtidige infrastrukturutbygginger vil gjøre reisetidene kortere. Rundt 2025 bør det være dobbeltspor til Hamar, noe som bør redusere ovennevnte tider med 25 minutter. For Nordlandsbanen kan det bli aktuelt med delvis elektrifisering med batteridrift på mellomliggende strekninger. Da trenger man ikke bruke tid å på å bytte lokomotiv i Trondheim, og elektrisk drift gir vanligvis noe kortere reisetid enn diesel.

Bedre korrespondanser i nord

På Østlandet er det gode korrespondanser for dem som skal til/fra andre stasjoner enn Oslo S. I nord er det et forbedringspotensial. For eksempel kan man ikke reise til Tromsø uten bussbytte med lang ventetid i Narvik.

Bedre tilbud på dagtid

Sovevogner er det mest effektive tilbud jernbane kan tilby på lange relasjoner. Men andre vil oppleve noe på reisen, og ønsker derfor å reise på dagtid. Oslo – Bodø lar seg ikke reise på dagtid nå, men et gjennomgående tog med få stopp som omtalt ovenfor, kunne kjøre Oslo – Bodø i tidsrommet kl.07-23.

I land som Sveits fins det tog som har en eller flere panorama-vogner på sceniske strekninger. Dette bør forsøkes også i Norge. Ellers i Nord-Norge er det stor satsing på turisme. Det bør være et stort potensial for opplevelsesreiser også med Dovre- og Nordlandsbanen.

Mest egnede kollektive reisemåte i pandemi-tider

Det bør også nevnes at sovevogner er den tryggeste reisemåte for å unngå smitte. I en sovekupé er man vanligvis alene eller sammen med sitt reisefølge. Dette til dramatisk forskjell fra fly hvor hundrevis sitter tettpakket i et eneste stort rom.

Covid-19-pandemien er nok over før et slikt tilbud som dette er på plass. Men nå har vi lært at dette ikke vil bli den siste pandemien i verden, og da er det lurt å legge til rette for et transportsystem som kan fungere også i slike tider.

Så det er mange gode grunner for å opprette flere nattog-relasjoner!

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 01.10.2020

  Spennende med så gode, konkrete forslag til baneløsninger på langdistanse fra en ekspert som Svein Skartsæterhagen.

 2. Gunnar A Kajander | 02.10.2020

  Utmerket innspill i AN fra Svein Skartsæterhagen, som jeg selvsagt støtter jeg fullt ut (og mer enn det). Med dette innlegget bidrar Svein dessuten til å legge trykk på kravet om et moderne og gjennomgående nattogskonsept Bodø – Oslo. En sak jeg som nordlending og i egenskap av nestleder i For Jernbane (FJ) var med å lansere i ei pressemelding til nordnorske aviser i mai 2019.

  Utgangspunktet var et konsept med «Comfort Night Express Liner», inspirert av østerrikske ÖBB. SJN har forresten annonsert at de har planer om å teste gjennomgående nattog Bodø – Oslo. Man kan spørre hvorfor ikke NSB/Vy gjorde det?

  Det ble også tatt med som et forbedringstiltak i togtilbudet i et samtidig skriftlig innspill fra FJ til samferdselsavd. i Nordland og Troms og Finnmark, som gjaldt innføring av en gjennomgående TogBuss-ekspressrute Fauske – Tromsø, i direkte korrespondanse med fjerntogene på Nordlandsbanen.

  I svaret fra samferdselseavd. i Nordland ble det henvist til driftsoperative problem og samordningen mellom fylkeskommunene. Når SJN overtok persontrafikken på Nordlandsbanen tidligere i år, og tok kontakt med samferdselsavd. i de to berørte fylkene, gikk det i hvert fall raskt å initiere prosessen for innføring av gjennomgående TogBuss Fauske – Tromsø. (Muligens kan vi håpe at innspillet fra FJ har hatt noen innvirkning i forkant?)

  En avtale ble undertegnet mellom partene i juni 2020. Når TogBuss-forbindelsen starter opp er uklart. Sammenhengen mellom koronakrisen, med lav reiseaktivitet, og mulige operative og andre formelle forhold som behøver avklares, er sannsynlige årsaker til at oppstarten drar ut på tiden.

  Ankommer man med nattoget til Fauske og skal til Tromsø tar bussreisen 11 t med 2:15 t overgangstid for bussbytte i Narvik. En direkte ekspressbussrute skulle redusere reisetiden med i hvert fall 30%. Det skulle appellere til en økt matning for Nordlandsbanens fjerntog i Fauske for reisende til og fra Tromsø og Troms Innland. Det er all grunn til å spørre hvorfor ikke slike direkte og sømløse langdistanse trafikklinjer er kommet på plass tidligere. Mange, også i nord, skulle velge å bytte ut flyet for sine langdistanse innlandsreiser de ganger tidsfaktoren ikke er avgjørende, og det landverts kollektivtilbudet var bedre integrert og trimmet.

  Min oppfatning at vårt samlede nasjonale transportsystem altfor lenge har vært konservert i et lavintegrert forvaltningssystem, hvor samhandling og innovasjon rett og slett ikke er gitt de rette forutsetningene.

  Før å gjøre slike trafikklinjer så grønne som mulig må man snarest kjøpe inn moderne hybriddrevne langdistanse komfortbusser, og intensivere innsatsen for overgang til hybridtog (enhetstog) og lok på Nordlandsbanen.

  Noen må slå knyttneven i omslaget til NTP-en 2022-2033!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*