«Vi står i et tidsskille»

Storting_plattform
– Illustrasjon: Ola Dimmen

Flertallet på Stortinget har denne sommeren fulgt oljelobbyen og sørget for at investorer nærmest slipper å ta økonomisk risiko. Staten sikrer privat lønnsomhet, selv for oljeleting som sannsynligvis ikke vil ha verdi for samfunnet. – Med den kunnskapen vi har om klimakonsekvensene er det en lite framtidsretta politikk, mener Per-Christian Endsjø, tidligere ekspedisjonssjef i Industridepartementet.

Fra kronikk publisert på nrk.no: Stans oljesponsingen

«Min generasjon har hatt gleden av oppturen som kom i kjølvannet av olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. I yngre dager var vi bekymret for oljeutslipp og ulykker og vi bygget opp beredskap mot det.

Nå er vi ved et tidsskille. CO₂-utslippenes klimakonsekvenser reduserer etterspørselen og vil antakelig gi en mer moderat prisutvikling. Nye letelisenser kan ikke tildeles sammen med en sponsing fra staten på vegne av det norske folk.

En gang var det viktig å kartlegge våre olje- og gassressurser. Med dagens kunnskap om klimaendringer er det ikke lenger et påtrengende behov. Diskusjonen om iskanten var en blindgate.

Vanlige folk kan ikke lenger være med å sponse oljeletingen på norsk sokkel. Og vi som er eldre, må si stopp til at vi legger spekulative forretningsideer med lange føringer på de neste generasjonene.

Vi står i et tidsskille. Olje og gass vil i økende grad bli erstattet av fornybar energi og vi må ikke bruke fellesskapets midler til å slåss mot en ønsket utvikling. Hvis de private investorene må bære full økonomisk risiko, vil det ganske sikkert føre til mindre interesse for nye letelisenser.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*