Nå skal det verves!

Unn-Nilsen-foto-Karen-Gjermundrød
Unn Nilsen i samtale med potensielt medlem på Eidsvolls plass. Foto: Karen Gjermundrød

Besteforeldreaksjonen får stadig flere medlemmer og nærmer seg 4000, forteller styreleder Steinar Winther Christensen. Samtidig har økninga ført til større belastning på tillitsvalgte. – Vi trenger ganske enkelt mer hjelp. Men skal vi ha råd til det, må vi over 5000, som er nedre grense for å motta driftsstøtte fra staten. Derfor tar vi nå en langspurt sammen og prøver å nå målet før nyttår!

Ny medlemskategori
Mange organisasjoner har flere medlemskategorier som styrker muligheten for vekst. Det samme vil nå Besteforeldrenes klimaaksjon gjøre, ved å gi folk mulighet til å bli støttemedlem. Aldersgrensa er  foreslått til 16 år, og det er åpent for alle som støtter organisasjonens arbeid og motto: «BARNAS KLIMA – VÅR SAK!» Det kan brukes også for familiemedlemmer/ektefeller, og vil gi samme rettigheter som hovedmedlem, selv om kontingenten halveres – fra 300 kr per år til 150 kr. Ordningen må vedtas av årsmøtet, og er en forsøksordning fram til da.

Om dette fører til færre medlemmer med fullt medlemskap, vil det mer enn oppveies når vi oppfyller kriteriene for statsstøtte, sier Steinar Winther Christensen. Jeg regner med at forslaget blir vedtatt – og tror vel også at det vil inspirere en del av våre folk til å hjelpe til med å rekruttere nye medlemmer. Som alle forstår – det trengs!

Winther Christensen minner om at det mest effektive kan være å spørre venner og bekjente om de vil bli medlemmer – eller støttemedlemmer, og samtidig tilby seg å ta arbeidet med innmelding, slik det nå er lagt godt til rette for. – Alle opplyste mennesker vet hvor alvorlig klimasituasjonen er, og at våre politikere trenger press og oppmuntring mer enn noen gang. Man behøver ikke være superaktiv og fly rundt med rød hatt på seg for å være med i BKA. Å betale sin kontingent er aktivitet god nok, det må vi være tydelige på.

– Det som absolutt ikke fungerer, er mas om at den enkelte bør yte mer. Alle har sine begrensninger, og ingen liker moralisering. Varemerket vårt er personlig engasjement og en inkluderende tone. Kravene retter vi til dem som har makt, avslutter Steinar Winther Christensen. Ut å verve, folkens! Vi har ingen tid å miste!

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*