Årsmøte med fornyelse

klode steinar
Gjenvalgt som leder 2020: En beveget Steinar Winther Christensen med kloden han fikk av sitt lille barnebarn før han dro på årsmøtet.

BKAs digitale årsmøte ble avviklet med 65 deltakere fra hele landet. I annerledesåret 2020 var det unnagjort på et par formiddagstimer. Uten politisk verksted og sosialt samvær, uten så mye som en kopp kaffe. Men med det viktigste: valg av leder og styremedlemmer med stå på-vilje, samt vedtak om å prøve ut en ny ordning med støttemedlemskap. Målet er å bli 5000 før nyttår.

«Her var det mye ny teknisk  læring, og takk for et godt gjennomført møte. En kan si mye om BKA, men engasjementet er  like stort som det alltid har vært.» (melding fra deltaker)

Steinar Winther Christensen ønsket velkommen til årsmøtet for 2020, – året som på mange måter har blitt veldig annerledes enn noen kunne forutsi, som han sa. «Koronapandemien er alvorlig og krevende nok. Men klimakrisen er og blir verdens alvorligste krise. Her finnes det ingen vaksine å håpe på. Vi må derfor stå sammen med alle gode krefter for å begrense den globale oppvarming og bevare verden stort sett slik vi kjenner den.»

«Bare da kan vi gi våre barn, barnebarn og kommende generasjoner den optimismen til fremtiden de trenger og som de har krav på.» Les Steinars velkomsttale HER

Nytt støttemedlemskap
Til tross for enkelte prinsipielle innvendinger – det kan bli feil profilering, mente noen – vedtok årsmøtet å innføre en prøveordning med støttemedlemskap. Håpet er at dette skal bidra til at organisasjonen kommer over 5000 medlemmer innen nyttår – med de muligheter det utløser for statlig støtte. Winther Christensen argumenterte sterkt for at organisasjonen nærmest skriker etter et sekretariat med fast ansatte, som kan avlaste de tillitsvalgte. Den nye ordningen vil foreløpig gjelde fram til årsmøtet 2021.

Nye styremedlemmer
Steinar Winther Christensen ble gjenvalgt som leder av BKA, med akklamasjon. – Etter en stor og uegennyttig innsats, er vi svært glad for at han går på en ny periode – selv om han har gjort det klart at det blir for bare ett år, sa Halfdan Wiik fra valgkomitéen. Han lot de to nye styremedlemmene presentere seg selv:

Yngvar A. Olsen, Kristiansand: Jeg er født 1953 i Sunndal og tror at oppveksten der, med tungindustri sammen med vakker natur, stimulerte mitt miljøengasjement. Utdannet fiskefysiolog. I studietida var jeg aktiv i samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) i Trondheim. Har undervist i skolen og på universitet. Klimaendringene er trolig den største trusselen livet på jorda har stått overfor, og det er deprimerende at så mange ennå ikke har skjønt dette.

Bodvar Sonstad, Beitostølen, f. 1945, pensjonert lege: Jeg har i de siste 20 årene jobbet med rehabilitering på Beitostølen Helsesportsenter. Utdanning innen biologi og kjemi. Opptatt av dyre – og planteliv, miljøvern og klima siden 1970-tallet. Jeg mener BKA må:

– være tydelig! Tida er så knapp at vi må vurdere å ta i bruk nærmest alle virkemidler!
– arbeide hardt for å øke klimainteressen blant folk og minske generasjonssviket.
– være enda mer ute i gatene til støtte for barn og unge, på deres premisser!
– utvikle kreative aksjonsformer som også må appellere til følelser.

Noen av lokallagene hadde egne samlinger og deltok på fellesskjerm, – som her Oslo-laget.

Hardstslående leder: Etter årsmøte var nettredaktøren uheldig og låste seg inne på toalettet. Ingen hjelp å få tross mange forsøk, og han skulle nå flyet tilbake til Bergen. Eneste løsning å knuse døra med en hammer vi fant. Så kom ikke og si at BKA ikke er handlekraftig og hardtslående når det trengs!

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gro | 27.09.2020

    Dei kalla han «Lynet», nettredaktøren vår. Knapt var møtet avsluttet før han hadde et rikt illustrert referat ute. Takk, Halfdan!

    Ja, det gikk overraskende bra. Sjølros skal man lytte til, for den kommer fra hjertet: Det må være lov å si at en slik stor gruppe idealistiske våkne seniorer er oppmuntrende å oppleve. Det var slett ikke full enighet om alt, men saklige, rolige meningsutvekslinger et demokrati verdig. Takk for i går, alle som deltok! :-)) Gro

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*