Jernbanen nedprioriteres

Modern high speed train
Moderne tog: ikke noe å satse på, mener Hareide og hans ekspertgruppe.

«Hareide gir knusende beskjed til dem som liker tog», kunne vi lese i Nettavisen for litt siden. Mange hadde venta mer nytenking etter at han overtok som samferdselsminister, med større vekt på klima, miljø og bærekraft. En av dem er Torstein Fjeld i Skien, som nå har sendt ham et personlig brev – på vegne av seg selv og andre jernbaneentusiaster i Besteforeldrenes klimaaksjon..

Torstein Fjeld fikk møte Hareide til samtale om samferdselspolitikk 29. mai. Han opplevde en lyttende minister, fortalte han den gangen. Foto: Knut Bryn

Skien 25. sept. 2020
Til Knut Arild Hareide

Igjen takk for møtet jeg fikk ha sammen med deg på ditt møterom 29. mai i år der vi delte noen tanker om ny Nasjonal transportplan (NTP 2022-2033). Det satte jeg stor pris på!

Denne gangen håper jeg å sende deg enda en hilsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon, jernbanegruppa, og Naturvernforbundet i Grenland, i forbindelse med presentasjonen av en NTP ekspertgruppe som nylig ble gjort kjent.

Våre kommentarer er disse:

Det synes som om statsråden langt på veg har latt en ekspertgruppe legge premissene for hvordan staten fremover skal tenke samferdselsutbygging.

«En ekspertgruppe har talt. NTP skal snus på hodet. Med knusende beskjed til dem som liker tog!» leser vi i Nettavisen 21.09. Videre at jernbanen har blitt så kostbar. Overføring av gods fra veg til bane bør revideres, for transport på veg vil i løpet av kort tid uansett være utslippsfri, sier ekspertgruppen.

Vi lar oss så lett lure. Vi bør vite at firefelts motorveger er like kostbare som moderne jernbaner for høy fart, og tar dobbelt så mye arealer. Biltrafikken har ikke nullutslipp, og kommer aldri til å få det. El-biler har de samme ulempene som andre biler med støy, dekkslitasje med mikroplast til havet, trafikk-kork i byene, utfordringer når det gjelder helse og trivsel og store uttellinger til infrastruktur. CO2-utslippet fra el-biler er litt mindre ved selve kjøringen sammenlignet med fossilbiler, fordi el har noe større virkningsgrad enn fossil forbrenning, men utslippet er like stort ved produksjonen. Dette siste hører vi alt for lite om.

I tillegg øker alle ulemper med vegtrafikk med økende hastighet, og økningen er eksponentiell med hastigheten. Det er jernbanen som bør øke hastigheten, ikke bilen.

Ekspertgruppen sier at selv om vegtransporten frakter 15 ganger flere passasjerer enn jernbanen, og ni ganger så mye gods, er statens pengebruk på jernbane bare 30 % lavere enn på veger.

Er det riktig å bruke denne type logikk? Vi ønsker jo nettopp å overføre trafikk fra bil og fly til miljø- og klimavennlig tog, men i dag er ikke det mulig på grunn av en gammel og umoderne jernbane.

Ja, vi er helt enige i tanken om «å snu NTP på hodet», men hva slags overordnede mål bør vi da ha for utviklingen? Hva med FNs bærekraftmål? Hva slags framtid ønsker vi for våre barn og barnebarn?

Vi trenger en helhetlig samferdselssektor både for korte og lange reiser, både for personer og gods der gang/sykkel, bil, kollektivtrafikk og tog utgjør et system som fører oss nærmere det bærekraftige framtidssamfunnet som FN så tydelig ber oss følge opp.

Vi setter pris på politiske ledere som også har evne til å være tilbakeholdende med å følge faglige råd fra en ekspertgruppe der FNs klare råd om reduserte klimagassutslipp, ansvarlig arealforvaltning og sikring av artsmangfoldet åpenbart ikke har høyeste prioritet. 

For Besteforeldrenes klimaaksjon, jernbanegruppa og
Naturvernforbundet i Grenland
Torstein Fjeld

Ikke plass for trauste tog og jernbane i ekspertgruppens visjon for norske samferdsel. Bilde fra rapport teknologiutvalget

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Sigurd Reimers | 01.10.2020

  Når det gjelder togtilbudet til utlandet er situasjonen blitt verre med årene. For 25 år siden kunne man ta direktetog fra Hamburg og København til Oslo to ganger i døgnet. Både natt- dag- og sovevognstogene forsvant etterhvert, og selv de gjennomgående togbillettene til Norge fra kontinentet, med bytter underveis, er ikke å få. For oss som bor i utlandet, blir vi henvist til direktebusser med begrenset bagasjeplass, fly eller danskebåten dersom vi skal til Norge. Jeg ser ingen vyer for forbedring, desverre.

 2. Turid Sigmond | 02.10.2020

  Jeg er meget forbauset over at det er så liten prioritering på tog. I mange tilfeller er jeg uening at det prioriteres på 4 felts motorveier med 110 km i timen i stedenfor tog. Dessuten er det håpløst å reise med tog til feks Tyskland

 3. Cissel-Norunn Erdal | 04.10.2020

  Fleire, større og bedre veier fører til meir biltrafikk. El- bil fører også til meir trafikk. Eg kjenner fleire eksempel på folk som tidlegare reiste kollektivt, til jobb f x,, som kjøpte seg el-bil, og nå heller kjører til jobb, – altså fleire bilar på vegane. Det er også heilt klart dei rikaste som har råd til el-bil , i tillegg til bensin/diselbilen dei har frå før. Det er mange som tidlegare hadde ein, elller to, bilar, som nå , med å kjøpa e-bil, har to, eller tre bilar.
  I Sverige utbedrar dei små nedlagde jernbanespor, og set opp tog igjen, så ein kan komma seg fram til mindre stader, litt på » kryss og tvers, med tog. Ein familie eg kjenner som har hytte «langt utpå landet», i Skåne, der dei tidlegare måtte kjøra milevis frå jernbanestasjon, nå kan gå på eit lokaltog, og frå den gamle gode små stasjon, har berre ca 1 km til hytta. Eg har sjølv sykla i Malmø by, der det er sykkeltilrettelagt i heile byen. Bilistane tar hensyn, skal du kryssa gata, der det ikkje er eige sykkeltrafikklys, så stoppar bilisten , like blid, og slepper syklisten over.
  Eg syns dagens politikk viser så tydeleg at det er «penger og makt» som styrer. Det held ikkje viss me ynskjer å nå klimamåla, og viss me ynskjer ei god framtid for born og barneborn.
  Kunne eg bestemt for ein dag, så hadde det blitt kjøreforbud ein dag pr mnd, bot for å kasta sigarettstump på gata/vegen/i naturen, ( ja, skråposen også, og tyggisen).
  Eg hugsar endå den gong det var forbud mot privatkjøring på søndagar. Kan det ha vore i 1970? Det var ein veldig fin ide.

 4. Helge Winsvold | 08.11.2020

  Hei!
  På 90- og litt utover på 2000-tallet jobbet jeg intenst med å tenke alternativt med jernbanesystemet i Oslo. Jeg var da leder i Gamle Oslo Arbeiderparti, i vår sentrale bydel utgjør jernbane, og parkeringngsarealene en tredel av arealet. Vi fikk flere ganger statsråder til å pålegge Jernbaneverket til å utrede forslagene våre. Det ville gitt flerdoblet kapasitet og flere muligheter for tog til å passere gjennom sentrale deler av Oslo. To hovedelementer:
  1. Ingen tog skal parkere der tog-trafikken er aller størst, men pendle gjennom sentrum, og parkeres for natten ved sin endestasjon . Omtrent slik T.banen gjør i dag.
  2. En ny tunnel dypt under byen, (helst så dypt at fjelltunnel er mulig) med vende-mulighet Det kan gi mye større fleksibilitet. Mye raskere lokaltog. Og slik att også tog kan pendle nord -sør .

  Vi hadde mange møter med jernbanefolk, både i og utenfor Jernbaneverket, som sa tydelig at dette er mye riktigere, det slik man gjør det i utlandet nå. Men vi bestemmer ikke dette, da må vi spørre ledelsen i JBV. Og de satte konsekvent foten ned.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*