Svartelister Equinor

Equinor 2019 1
Stavanger 15. mai 2019, før generalforsamlinga i Equinor: Fargerik protest mot manglende miljø- og framtidsansvar.

Klima- og miljøforslag når ikke fram på Equinors generalforsamling, men blir utslagsgivende når det danske pensjonsfondet MP Pension velger å kvitte seg med eierandelene i selskapet. MP ønsker å ta medansvar for den grønne omstilling. De vil sikre medlemmenes langsiktige avkastning, og vurderer at Equinor ikke har en troverdig strategi for omstilling mot et lavutslippssamfunn.

Strider mot Paris-avtalen
Equinor er ett av ti oljeselskaper som MP Pension selger seg ut av. De har registrert at Equinor har foretatt nye tiltak som skal sikre økt fokus på klimaendringene. Det er likevel ikke nok til å redde dem fra svartelista:

«På baggrund af Equinors scenarieanalyser og offentliggjorte materialer, vurderer MP dog, at selskabet ikke har implementeret en strategi, der sigter mod at imødekomme Paris-aftalens målsætninger. MP vurderer, at selskabet stadig planlægger at udnytte for mange af sine fossile reserver til at være kompatibel med Paris-aftalen (…) Den manglende information om selskabets mulige lobbyaktiviteter skaber ikke større sikkerhed omkring selskabets kompatibilitet med Paris-aftalens målsætninger.»

MP har også merket seg hva som skjedde på den siste generalforsamlinga. Blant annet møtte det der opp flere representanter for protestbevegelsen mot Equinors oljeboringsplaner i Australbukta. MP skriver: «På Equinors generalforsamling i 2019 var der flere klimarelaterede aktionærforslag. Equinor anbefalede at stemme imod samtlige forslag. I 2018 støttede selskabet ligeledes ikke de klimarelaterede aktionærforslag.»

Du kan lese hele eksklusjonsbegrunnelsen for Equinor her.

Se også reportasje fra generaforsamlinga 2019: Besteforeldre utfordret Equinor

The Great Australian Bight er tilholdssted for 36 typer delfin og hval. Bukta er også landets viktigste område for sjøløver, sel, spekkhogger, kjempeblekksprut, hvithai og noen av landets største fiskerinæringer. Her vil Equionor bore etter olje – til sterke protester både fra lokalsamfunn og internasjonal miljøbevegelse.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*