Mossinger i støtet

bka mossedagene 2
Blide besteforeldre på stand under Mossedagene. De fikk over 30 nye medlemmer på en lørdag. Fra venstre: Liss Fjeld, Kjell Kåsin, Svanhild Jørstad.

Med en pangstart har Moss fått sitt lokallag av Besteforeldreaksjonen. Mange mossinger har meldt seg inn og planer er lagt for aktiviteter til høsten, forteller Torgeir Lømo, bestefar med bakgrunn fra arbeid med barn og unges psykiske helse, som har tatt på seg jobben som leder for lokallaget. At det er valgår gir ekstra inspirasjon. – Utfordringen er å gå fra ord til handling, tenke globalt og handle lokalt!

Torgeir Lømo

Det nystifta lokallaget i Moss og omegn har allerede over hundre medlemmer. – Hva er hemmeligheten med å få med så mange nye på så kort tid?
– Jeg tror det best kan karakteriseres med ordtaket: «Det var som å sparke inn åpne dører!» Da vi bestemte oss for å sette i gang, brukte vi medlemslistene vi fikk fra Besteforeldrene sentralt, pluss facebook og instagram og munn til munn-metoden. Resultatet var at vel 50 møtte opp på stiftelsesmøtet, hvorav 30 ble nyinnmeldt på stedet! Mange har åpenbart sittet klare til å engasjere seg. At ytterligere 30 meldte seg på under Mossedagene, uten annen annonsering enn blide aktivister på stand en lørdag, bekrefter besteforeldregenerasjonens bekymring over utviklingen – og viljen til å gjøre noe med den. Et godt utgangspunkt for videre arbeid!

– Hvilken spesiell oppgave og rolle tenker dere at eldre mennesker har i klimakampen?
– Vi hadde en god meningsutveksling om akkurat dette i vårt nyvalgte styres første møte. Alle hadde vi et samfunnsengasjement som hadde gått over tid på ulike arenaer som interesseorganisasjoner, i lokalmiljø, innen politikk lokalt og nasjonalt. Alle kjenner vi på en alvorlig bekymring knyttet til oppvoksende generasjoners levekår og klodens fremtid – hvor ille kan det bli, og «hva tusan» kan vi gjøre for å redusere skadene og sikre noenlunde levekår for folk flest i de nærmeste hundreår? Faren for avmakt og resignasjon er sterkt tilstede, det er klart, men det er en tilstand vi ikke ville synke ned i – heller bidra litt, enn ikke! Med hensyn til politisk ståsted er styret vårt bredt sammensatt, og det er en stor fordel. Skal vi som samfunn få til noe som duger, må vi trekke sammen i en bred koalisjon som sikrer flertallsvedtak lokalt og nasjonalt. At vi også får denne «bryningen mellom bakgrunner» internt i styret, er en positiv ressurs når vi skal fremme klimasaken og behovet for kraftfulle virkemidler. Vi tenker at vår hovedoppgave som lokallag er å synliggjøre problemstillinger og klimakonsekvenser som krever lokale handlingsplaner av kommunestyrene, men også som bevisstgjøring i forhold til våre personlige valg. Formidling av kunnskap om hva som kan gjøres – og synliggjøring av klimakonsekvenser hvis intet blir gjort – er vel hovedoppgaven vår slik vi ser det.

– Og hvilke planer har lokallaget i Moss nå framover?
– Stiftelsesmøtet 4 juni påla styret å lage en handlingsplan som skal fremlegges på et ekstraordinært årsmøte i september. Foreløpig har vi bare rukket å delta på Mossedagene og meldt oss som deltager på Miljøfestivalen i Moss som finner sted 31 august. Planarbeidet påbegynnes i juni og videreføres til høsten. At det er valgår gir oss «et dytt i ryggen»! Vi håper å kunne få til en klima- og miljødebatt med alle partier representert, slik at disses ståsted og tanker om tiltak blir tydeliggjort for velgerne. De som stod på stand under Mossedagene fikk mange hyggelige henvendelser og invitter til samarbeid fra representanter for ulike organisasjoner – og, ikke minst, fra mange positive ungdommer!

– Klima og valget til høsten – kommer vi til å se utslag, tror du, slik vi har sett i andre land?
– Ifølge meningsmålinger i den siste tiden blir dette i alle fall et spennende valg. Mye tyder på at klimasaken vil komme høyere opp på dagsorden enn tidligere. Fellesnemnda for Rygge og Moss som forbereder kommunesammenslåing fra 2020, har vedtatt at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for arbeidet med en lokal handlingsplan. Vi håper at vi kan bidra til at denne ambisiøse målsettingen konkretiseres til forpliktende tiltak i de politiske partiers valgkamp og programmer. Moss kommune har i alle fall ønsket vår tilstedeværelse velkommen med en «dåpsgave» på kr 5000,- som ordfører Tollerud overrakte oss på stiftelsesmøtet! Utfordringen nå er å gå fra ord til handling – vi får bare ønske oss alle lykke til med en livsnødvendig kamp for overlevelse av flora og fauna samt sikring av holdbare levekår for våre etterkommere!

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Jon Aga | 18.06.2019

  Superbra

 2. Hanne Luthen | 18.06.2019

  Jeg synes også dette var superbra!

 3. Benedicte Lund | 18.06.2019

  Veldig kult! Jeg gleder meg til å utveksle inspirasjon og handlekraft med dere!

 4. Tone | 18.06.2019

  Viktig og spennende👍🌎

 5. Linda Rundquist Parr | 19.06.2019

  Nytt lokallag i Moss er et løft for hele vår organisasjon. Tiden var tydeligvis overmoden for å ta tak i klimautfordringene lokalt. Lykke til i fortsettelsen.

 6. Knut Barman-Jenssen | 01.07.2019

  Norsk politikk preges av dobbeltkommunikasjon og ansvarsfraskrivelse

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*