Felles krav om oljestans

1.-mai-tog-Solidaritet-mellom-generasjonene

Lederne for tre generasjoner miljøaktivister, fra NU, Naturvernforbundet og Besteforeldreaksjonen, har skrevet kronikk i Stavanger Aftenblad, der de karakteriserer norsk oljepolitikk som oppskrift på klimakatastrofe. Selv om produksjonen er renere enn mange andre steder i verden, betyr dette lite i forhold til utslippene fra eksportert olje. Over 90 prosent av utslippene kommer ved forbrenning.

Fra kronikken:

Norsk olje- og klimapolitikk styrer mot en global oppvarming langt over målet om å holde global oppvarming godt under 2 grader. Norge setter ingen grenser for hvor mye vi skal ta opp på norsk sokkel og planlegger oljeutvinning lenge etter 2050. Dette er ikke forenlig med å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for millioner som lever i dag, og for våre egne barn og barnebarn.

Som en stor petroleumseksportør over mange år og med stor rikdom til dels bygget på denne virksomheten, har Norge et moralsk ansvar for å gå foran og trappe ned olje- og gassproduksjon. Vi mener at fortsatt oljeleting er et brudd på føre-var-prinsippet og Grunnlovens miljøparagraf (paragraf 112). Olje- og gassvirksomhet i Barentshavet er spesielt uheldig siden det kan ødelegge sårbar natur for alltid.

Sammen med et bredt spekter av klimaorganisasjoner, ledende norske forskere og respekterte mennesker fra ulike sektorer i samfunnet, har vi nylig lansert er opprop med følgende oppfordring: Lytt til ungdommen som blir rammet av klimakrisa. Stans all oljeleting og legg ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon! Invester i stedet i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

Les kronikken i Aftenbladet: Norge må slutte å lete etter olje og gass

Gå til opprop og underskriftskampanje for oljestans: Lytt til ungdommen

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*