Folkehelse og klima

barn sjø himmel

Å bekjempe menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver, skriver en gruppe leger i Tidsskrift for Den norske lægeforening. De frykter en global helsekatastrofe. «Vi mener at det er et imperativ for leger og deres organisasjoner at de påvirker politikere og beslutningstakere med kunnskap om nødvendigheten av raske og dramatiske kutt i klimagassutslippene.»

Fra artikkelen:

Leger har et etisk ansvar for å informere om, advare mot og bidra til forebygging av kjente trusler mot liv og helse. Dette gjelder spesielt i situasjoner der behandling blir uoverkommelig hvis forebygging svikter. Vi er nå i en slik situasjon. Uten effektive forebyggende tiltak mot klimaendringene vil konsekvensene for liv og helse bli mer alvorlige enn noe annet som har rammet menneskeheten på flere tusen år. Den store forbedringen av global helse som er oppnådd, særlig i de siste tiårene, vil bli snudd til en helsekatastrofe av uante dimensjoner. I denne situasjonen har vi som leger et spesielt ansvar for å kreve handling som monner nå, uten videre forsinkelse.

Hvis et dødelig virus var i ferd med å spre seg verden rundt, ville en samlet medisinsk ekspertise i Norge og andre land blitt mobilisert for å stoppe alle som med vitende og vilje bidro til en slik spredning. Å spre «klimaviruset» i form av høye klimagassutslipp er derimot fullt lovlig og akseptert av mange av dagens politikere, i Norge og internasjonalt. Dette er tilfellet selv om vi vet at «klimaviruset» blir værende i atmosfæren og kommer til å skade mennesker og annet liv på jorden i mange hundre år framover.

Blant forfatterne er Gunnar Kvåle (t.h. under) og John Gunnar Mæland (t.v.), begge aktive i Besteforeldrenes klimaaksjon. Les hele artikkelen her: Klimakrisen – vårt ansvar som leger

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*