Ærer de unge!

greta og gaute 4
Får pris fordi de mobiliserer unge og bruker ytringsrommet: Greta i Stockholm, Gaute i Lofoten.

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 ble onsdag kveld tildelt Natur og Ungdom og Greta Thunberg for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende. Greta valgte å gi sine 250.000 kr til det norske klimasøksmålet. – Jeg håper vi fremover kan begynne å snakke om hvorfor ungdommen gjør opprør, hvorfor vi streiker, og at det faktisk skjer noe, sa leder i NU, Gaute Eiterjord.

Fra Fritt Ords nyhetssak:

Klimadebatten polariserer deler av norsk offentlighet i høyere grad enn før. Klimafeltet er ikke et hyggelig samlingssted der man klappes på hodet for glød og iver. Det er vesentlige politiske og økonomiske interesser involvert på mange nivåer, og store verdier står i konflikt. Natur og Ungdom og Greta Thunberg tør å gå inn i dette minefeltet og gjøre sine argumenter og interesser gjeldende, sa Fritt Ords styreleder Grete Brochmann under prisutdelingen.

– Skolestreikene har i Norge skapt en intens og mangslungen offentlig debatt: et seriøst og viktig ordskifte der motforestillinger og nyanser, målkonflikter og ulik fordeling av sårbarhet har blitt trukket fram. Fritt Ord er en ytringsfrihetsstiftelse, ikke en klimaorganisasjon. Vi har vært opptatt av å fremheve prisvinnernes imponerende bruk av ytringsrommet i sine respektive omgivelser til å bevisstgjøre og aktivisere unge gjennom debatt, argumentasjon og politisk aksjon, sa Brochmann. Les hele talen her.

Greta Thunberg var ikke til stede under prisutdelingen, men hadde laget en videohilsen. Der forklarte hun hvorfor hun donerer sin halvpart av prisbeløpet til klimasøksmålet som Natur og Ungdom og Greenpeace har anlagt mot den norske stat for å stanse oljeboring i Arktis. – Det er en viktig sak som viser at makthaverne ikke lenger kan holde på som i dag. Land som Sverige og Norge har så store muligheter til å gå foran; vi må ta ansvar, sa Greta Thunberg.

– Noen prøver å avpolitisere og umyndiggjøre ungdomsengasjementet. Mange politikere tar en selfie med ungdommer som klimastreiker og kaller det et “viktig engasjement”, uten å følge opp med å vedta nye tiltak, sa Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord i sin pristale. – Jeg håper vi fremover kan begynne å snakke om hvorfor ungdommen gjør opprør, hvorfor vi streiker, og at det faktisk skjer noe. For det er det vi ønsker, sa Eiterjord. Les hele talen her.

Fornøyd med årets tildeling! Men Kåre Willoch, medlem av Besteforeldreaksjonen, gjentok at det går alt for sent med tiltak mot klimaendringer. Her i en pause under det høytidelig arrangementet i Operaen, flankert av leder og nestleder i BKA, Steinar W. Christensen og Gro Nylander. Foto: Finn Bjørnar Lund

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 09.05.2019

    Fritt Ord har skjønt mye når de gir årets pris til Greta Thunberg og Natur og ungdom. Det er til de grader fortjent. Nå må vi støtte opp om ungdomsopprøret som best vi kan. Det har skapt et helt nytt momentum i klimakampen. Allerede fredag 24. mars blir det skolestreik igjen over det ganske land. Der kan vi BKA’ere stille som vakter.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*