Hva vil BKA?

Demonstrasjon BKA

Besteforeldrenes klimaaksjon er et bredt tverrpolitisk nettverk, med medlemmer som kan ha ulikt syn på politiske virkemidler. Det som binder oss sammen, er tydelige forventninger til myndighetene våre om en mer effektiv klimapolitikk, utslippskutt som monner og begrensinger av oljeproduksjonen. Landsmøtet i Bergen var enig om å peke ut retningen og vedtok «Hva vil BKA» i 10 punkter.

Etterlyses: en kraftfull klimapolitikk
Bakgrunnen for vedtaket er en stadig alvorligere klimasituasjon. Det er klarere enn noensinne at det trengs gjennomgripende politiske tiltak for å oppfylle Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under to grader. Dagens klimapolitikk vil gi en katastrofal oppvarming på rundt 3 ° C innen 2100, ifølge FNs klimapanel.

Samtidig er Norges planlagte utslippskutt mindre enn mange andre lands. Mens utslippene i våre naboland for lengst er på vei ned, har utslippene i Norge økt med 2,3 prosent siden 1990. For den viktigste klimagassen, CO2, er økningen på over 20 prosent.

I en fersk lederkommentar skriver det kjente tidsskriftet Nature at den beste politiske løsningen vil være at alle andre politiske problemer, innenlandske så vel som internasjonale, underordnes målet om å stabilisere jordens klima.

Besteforeldreaksjonen er opptatt av overgripende tema og reiser spørsmål om en samfunnsutvikling basert på vekstfilosofi, kan være forenlig med en bærekraftig utvikling. Vi satser samtidig på konkrete virkemidler for å redusere produksjon og bruk av fossile brennstoff. Etter vedtak på landsmøtet i Bergen er vi enige om å arbeide for:

 • En samfunnsutvikling med et forbruk som ikke overstiger jordens tålegrense.
 • At norske utslipp kuttes i tråd med Paris-avtalens målsetninger som et minimum.
 • Reduserte tilbud av fossile brennstoff. Ingen flere konsesjoner til oljeleting.
 • Redusert etterspørsel og forbruk av fossile brennstoff. Innføring av høyere avgifter.
 • En grønn transformasjon med bærekraftige, fornybare løsninger innen alle sektorer.
 • Økonomisk omstilling. Oljefondet bør brukes som et klimapolitisk virkemiddel.
 • En livsstil som medfører reduserte utslipp. Eksemplets makt er viktig, mener vi.
 • Bruk av juridiske virkemidler i klimakampen, jamfør BKAs rolle som partshjelper i klimarettssaken.
 • En tydelig og virksom aktivisme som skaper debatt, utfordrer vanetenkning og  tydeliggjøre konflikter.
 • At staten støtter frivillig innsats og sikrer at folket blir en del av løsningen slik det framgår av Paris-avtalens artikkel 12.

Du kan lese mer om dette her:
Besteforeldrenes klimaaksjon – Hva vil vi?

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Vidar Lillebo | 05.12.2018

  Framtidens klima er fortsattt en «ikke-sak» for flertallet i verden. Vårt land skiller seg ikke ut fra verden ellers, Vi velger fortsatt våre politikere ut fra andre og tradisjonelle saker og verdier. Fiendebildene vårer er fortsatt slike vi kan beseise med tradisjonelle våpen og vi bevilgilger penger deretter. At vår livsstil, med ureklektert økende forbruk, kan være vår hovedfiene på sikt, er fortsatt en fjern tanke. Hadde vi hatt en okupasjonshær stående rett utafor våre grenser, så ville våre holdninger og prioriteringer vært noe helt annet. Foreløbig er de bare lavtliggende øy-samfunn som aksepterer trusselen, og ber verden om solidariske utslippskutt av drivhusgasser.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*