På post ved Stortinget

BKA klimastafett
KREVER KLIMAANSVARLIG STATSBUDSJETT. Mange besteforeldre er med på markeringene foran Stortinget hver torsdag kl 08. Foto: Kristian Rangnes / "Too good to go"

Denne torsdag morgen står enda en gang mange besteforeldre utenfor Stortinget, – «sammen for klima» med andre som demonstrerer for et mer framtidsretta statsbudsjett. Slik har de stått hver torsdag i flere uker og skal holde på til budsjett er vedtatt. De folkevalgte passerer på vei inn og får en tydelig påminning om hva som ventes av dem, og hva som må til for å etterleve Parisavtalen.

Det gjelder å gi politikerne mot til å ta avgjørelser som kan være forbigående upopulære, men riktige og viktige på sikt, sier nestleder Gro Nylander. – Jamfør røykeloven!

– Akkurat nå har Stortinget mulighet for å påvirke framtida gjennom statsbudsjettet. Det vi forventer er at de tar tak i de store strukturelle utfordringene. Oljesektoren selvfølgelig, som fortsetter å drive oss i feil retning. Men også transportsektoren, der man må begrense motorveiutbyggingen og stoppe all planlegging av nye rullebaner på Gardermoen og Flesland. Milliarder av kroner kan omdisponeres til storsatsing på jernbane, bybaner, elbusser, sykkelveier, billige og hyppige kollektivavganger, også på bygda, osv. En slik satsing vil gi folk reelle valgmuligheter og skape nye grønne arbeidsplasser over hele landet.

Budsjettstafetten avsluttes med stor fellesmarkering torsdag 6. desember. Besteforeldrene har tatt på seg ansvar for allsang. Se mer om budsjettstafetten.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Vi må aldri miste håpet.Vi må tro påat det nytter!

  2. Line Hauger | 15.11.2018

    Viktig og Riktig!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*