Kort og godt i Budstikka

odbjørg tekst

«På tråden» heter en spalte på baksida av Romsdals Budstikke, der leserne sender inn kjappe små kommentarer til det som skjer, i Molde og verden, på SMS. Gjennom åra har ikke reint få slike kommet « … fra ei mormor i Besteforeldrenes klimaaksjon». Oddbjørg Langset skriver om alt fra økologisk hage til alternativ russefeiring og skadelige motorveier. Det går faktisk an å si viktige ting i noen få ord, sier hun.

Klimasaken dreier seg jo i bunn og grunn om verdivalg, mener Oddbjørg. Tenke globalt – handle lokalt, pleide vi å si før i tida. Det er et godt slagord, det holder jeg fast på, og det er også derfor jeg kjenner meg fri til å mene noe om det meste. Vi trenger sjølsagt ekspertene, uten dem får vi ikke gjennomført de samfunnsendringene som er nødvendige. Men framfor alt tenker jeg at det trengs vanlige folk som tar stilling til det som skjer, og våger å stå for noe. Jeg prøver å være meg sjøl i det jeg skriver.

– «Spennende å drive våronn i disse menneskeskapte oppvarmingstider, med større fare for at de spede spirer fryser. Men fristende når snøen er vekk, og nyttig trim lagt inn i globalt perspektiv som vår klode trenger, tenker ei mormor i Besteforeldrenes klimaaksjon.»

– «Mange klamrer seg til den oppfatning at bensindrevet landbruk med kreftfremkallende Roudup/glyfosat mot ugras, er løsninga mot hungersnød. Overbefolkninga krever folkeintensiv dyrking, med spade og hansker. Grønngjødsle og ‘ete sitt brød i sitt ansikts sved’. Min morfar gikk flere ganger gjennom kornåkeren og drog opp ugras. I Sverige kurses folk i selvforsynende livsstil for å overleve klimaendringer. Søndag 2.september åpner Maria Berg Hestad sin dyrkehage i Molde for å inspirere oss til økologisk matauke, hinter Oddbjørg i Besteforeldrenes klimaaksjon.»

«Norges Bank mener at Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass – basert på finansielle argumenter. Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon er enige, men baserer vårt høringssvar først og fremst på etiske årsaker i lys av kunnskapen om hva som må til for å oppfylle Parisavtalen. Hele vårt høringssvar kan leses på www.besteforeldreaksjonen.no, hinter bestemor Oddbjørg Langset.»

– «Det er hetebølge, tørke og skogbranner i Europa og USA. Mange mennesker har mistet livet. Store verdier har gått tapt. Ekspertene sier at dette vil bli langt verre i framtida, dersom vi ikke greier å snu utviklingen. Når skal regjeringa ta klimakrisa på skikkelig alvor? Sverige har for eksempel gjort langt mer for klimaet enn Norge!»

– «Cruisebåtene som vi er så stolte av betaler ikke skatt, legger knapt igjen penger i Norge og er verdensledende i forurensing. En cruiseturist bruker gjennomsnittlig 300 kr i land. De mener norsk natur skal være gratis, og benytter seg av vår offentlige kystvakt, redningstjeneste, sjukehus, tilrettelagte havner, utdannede guider. «Harmony of the Seas» slipper ut like mye CO2 som 83.678 biler, NOx som 421.153 biler og små partikler som 1.050.000 biler! Innovasjon Norge er glad i cruisenæringa. Det er ikke vi i Besteforeldrenes klimaaksjon.»

«Krev solceller på alle nybygg – det er jo beredskap! Krev at jobb-parkeringsplasser betales – gratis er urettferdig! Krev at mere jord dyrkes økologisk, folkeintensivt – i en stadig tørrere, overbefolket verden. Krev at alle land får på plass kildesortering – for å redusere plast i havet og øke ressursutnyttelsen!»

Yes, we can! Norge viser vei og elektrifiserer ferjene. 12 batteriferjer i drift ved årsskiftet. Bruer og tunneler stenges – også ved ulykker – så hvorfor dette krampaktige fastlandsforbindelsesbehovet? Økt pendleradius, tid- og prisbesparelse skjer ikke, bare det enorme CO2-utslippet det vil utløse. Yes, we can best ved å bruke el-ferje, den ferdige vedlikeholdsfrie sjøvei og overskudd til vegvedlikehold og billigere kollektivtransport. Hilsen Oddbjørg i Besteforeldrenes klimaaksjon.»

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*