Olje, klima og etikk

oljefat
FORTIDAS ENERGIKILDE: Ikke bare økonomisk risikabelt investeringsobjekt, men uetisk, mener Besteforeldreaksjonen.

Norges Bank mener Oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass. Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter, understrekes det. I sin høringsuttalelse sier Besteforeldrenes klimaaksjon seg enige i konklusjonen, men uenige i begrunnelsen. Investeringer bør trekkes ut av fossilbasert og ikke-bærekraftig virksomhet av etiske årsaker først og fremst, og i lys av kunnskapen om hva som skal til for å oppfylle Parisavtalen.

Oljefondet og klimapolitikken
Verken Norges Bank eller Finansdepartementet som har sendt saken ut på høring er opptatt av hva slags framtid det kan forventes at olje- og gassindustrien har i en verden som skal holde global oppvarming under 2 grader. Risikoen for at Norge kan bli saksøkt og dømt erstatningsskyldig for klimaskader i andre land er heller ikke tatt opp, selv om den er vurdert som reell av flere juridiske eksperter.

Besteforeldrenes klimaaksjon har lenge arbeidet for at Oljefondet skal brukes mer aktivt som et klimapolitisk virkemiddel, sier Gunnar Kvåle, som er styremedlem i organisasjonen og den som har ført høringsuttalelsen i pennen. Han siterer den amerikanske klimaforkjemperen Bill McKibben som startet den internasjonale «divestment»-kampanjen: «If it’s wrong to wreck the climate then it’s wrong to profit from that wreckage.”

Les høringssvaret fra Besteforeldrenes klimaaksjon

FRA HØRINGSSVARET:

I anerkjennelse av at etiske vurderinger er viktig i forvaltningen, har Stortinget allerede utelukket selskaper på grunnlag av produkter som kull, tobakk og våpen. Slik bruk av Oljefondet bør nå tas et steg videre. I tillegg til de økonomiske grunnene som Norges Bank anfører for å trekke fondet ut fra olje og gass, må sterke etiske hensyn vektlegges.

Alt nå dør mange på grunn av hete i tropene. Ved 1,5 graders oppvarming er det beregnet at mange millioner innen 2050 vil rammes av nær dødelig hete. Også i Europa er det forventet en mangedobling av dødsfall som følge av mer intense hetebølger. I flere tett befolkede tropiske områder vil en global oppvarming på rundt 4 grader føre til at det vil være livsfarlig å oppholde seg der uten muligheter for kunstig avkjøling.

I denne situasjonen haster det med nye virkemidler for å endre utviklingen. Å bruke Oljefondet som et klimapolitisk virkemiddel vil være et positivt tiltak og et signal som blir lagt merke til internasjonalt og som kan få stor betydning for at også andre store fond vil bidra til endringen som er nødvendig.

Besteforeldrenes klimaaksjon anbefaler at regjeringen følger opp Norges Banks forslag og går inn for at olje og gass-sektoren tas ut av SPUs referanseindeks for aksjer. Dette ser vi på som et steg på vegen mot å bruke Oljefondet som et sterkere virkemiddel i klimapolitikken, der man, ved siden om å opprettholde kravet om akseptable risiko og lønnsomhet, bruker fondet for å bidra til en bærekraftig omstilling både i Norge og i fattige land, spesielt i land som i dag rammes av klimaskader påført av en global oppvarming som Norge gjennom oljevirksomheten har bidratt til.

Hvordan Oljefondet forvaltes blir lagt merke til internasjonalt. Hvis Norge går i front med et uttrekk fra olje og gass, i tillegg til fra kull, vil dette være et viktig signal som kan få store ringvirkninger ved at andre store investorer kan følge Norges eksempel mot en mer klimavennlig forvaltning. Etter Norges Banks vurdering er at dette også er en økonomisk tryggere forvaltning enn fortsatte investeringer i en energiform som verden snart vil måtte greie seg uten.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 12.05.2018

    ‘Takk til Gunnar og Steinar for at de har fått av gårde et veldig godt høringssvar på vegne av oss alle i Besteforeldreaksjonen.

  2. Harald Smedal | 14.05.2018

    Ja, glimrende! Viktig at vi er på banen, og blir sett og hørt, i slike saker.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*