Fra Statoil til Equinor

Guttorm 2017
Guttorm Grundt på talerstolen under Statoils generalforsamling. I 2018 er han på plass igjen, for sjette år på rad.

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 15. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer småaksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klima på større alvor. Det betyr også å ta navneendringen på alvor. Equinor uttrykker «likeverd, likevekt og balanse» ifølge Statoil-ledelsen. Grundt mener det er miljøsminking og dobbeltkommunikasjon på høyt nivå, og etterlyser en reell kursendring.

Vil Statoils generalforsamling ta Equinor på alvor?

Styret i Statoil ønsker å bytte navn til Equinor fordi «Vi mener navnet sier noe viktig om oss som selskap; hva vi står for, hvor vi kommer fra, og hvordan vi ser på fremtida. Navnet reflekterer vårt menneskesyn og vårt syn på energifremtiden.»

Dagen før Statoil la ut nyheten om navnebyttet sendte Statoil inn nye søknader om å få lete etter mer olje og gass i Barentshavet/Arktis. Fremdeles er det altså olje og gass som «sier noe viktig om hva selskapet står for», og hvilken energi det vil satse på de nærmeste 50 år. Da blir det umusikalsk å snakke om energibalanse og bruke flere hundrede millioner kroner for å sminke fasaden.

Men kanskje kan Statoils generalforsamling redde selskapets troverdighet og fasade? I kjølvannet av styrets forslag (8) om navneendring til Equinor, følger et aksjonærforslag (9) som vil kunne gi styret og generalforsamlingen en troverdig ryggdekning for navneforslaget:

«Styret legger frem en strategi for en omlegging av virksomheten fra produksjon av energi fra fossile kilder til fornybar energi for å sikre selskapets langsiktige bærekraft og aksjonærenes verdier, med sikte på energibalanse mellom produsert fossil og fornybar energi innen 2030.»

Forslaget fra Besteforeldrenes klimaaksjon og småaksjonær Guttorm Grundt representerer en logisk konsekvens av styrets navneforslag, og er i samsvar med navnebyttets uttalte formål.

Dersom generalforsamlingen ikke vedtar forslaget, vil navnebyttet fra Statoil til Equinor være blottet for meningsfylt innhold, og en dårlig spøk til flere unødige hundrevis millioner kroner. For å kunne finansiere omleggingen til energibalanse bør selskapet selge seg ut av all olje- og gassproduksjon i utlandet, og avvikle all ny kostbar letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser på norsk sokkel.

Hvis ikke generalforsamlingen vil ta selskapets navnebytte på forpliktende alvor, hvem vil da gjøre det? Olje- og energiminister Søviknes?

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Pingback: Statoil trolig omdøpt til Equinor denne uken - Radio Haugaland

  2. Torstein Fjeld, Naturvernforbundet i Grenland | 18.05.2018

    Guttorm Grundts betraktninger og forpliktelser rundt det nye navnet Equinor støttes 100 %!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*