Hva vil vi med Besteforeldreaksjonen?

Gunnar Oslo BKA
Gunnar Kvåle er professor emeritus i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen. Klimadebattant og med i styret i Besteforeldrenes klimaaksjon.

På lokallagssamlinga med deltakere fra hele landet innledet Gunnar Kvåle til en bred diskusjon om Besteforeldreaksjonens formål og arbeidsmåte. Et av spørsmålene som ble tatt opp var om BKA bør bli mer utfordrende med skarpere krav til politikere og myndigheter. Men også om vi bør ha mer direkte kontakt med politikere og partier. – Det var en åpen diskusjon uten konklusjoner, sier Kvåle. Men av og til er det nettopp dét vi trenger for å komme videre.

Idédugnaden har Gunnar Kvåle oppsummert i vedlagte notat.
Utgangspunkt for hans innledning var Besteforeldreaksjonens formålserklæring. Den ble vedtatt vedtatt i 2015, på årsmøtet i Skien, etter grundig behandling i hele organisasjonen. Den står seg meget godt fortsatt, synes Gunnar Kvåle.

FORMÅLSERKLÆRING

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil motvirke menneskeskapt global oppvarming. BKA ser global oppvarming som en etisk utfordring og som et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og solidaritet i verden.

BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Alvoret ved klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og levemåte. En politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig.

BKA vil bruke kritiske innspill og folkelig aksjonering for å øke presset på politikere, samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. Det trengs en offensiv bruk av politiske, økonomiske og juridiske virkemidler. Grunnlovens §112 (miljøparagrafen) skal være rettesnor i dette arbeidet.

Besteforeldrenes klimaaksjon vil:

ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for miljøet – gjennom endringer i atferd og holdninger, arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske valg, både lokalt og på landsbasis.
KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å redusere våre klimautslipp, og at Norge skal gå foran som eksempel. Vi må utfase utvinning av kull, olje og gass, redusere vår avhengighet av fossil energi, senke energiforbruket og gjøre vår energibruk mer klima- og miljøvennlig. Det må legges bedre til rette for klimavennlige løsninger i folks hverdag.
INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne løsninger og veien mot en bærekraftig økonomi. Særlig viktig er det å nå ut gjennom massemediene. BKA vil bidra aktivt til rettslig utprøving av Grunnlovens §112.
STØTTE foreldre og skole i oppdragelsen til å ta ansvar for miljøet, både når det gjelder spredning av kunnskap og arbeidet for moralsk forpliktelse. Vi ser det som en oppgave å bidra til dialog mellom generasjonene.
SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører. BKA vil søke kontakt med tilsvarende nettverk i andre land.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*