Nye koster i BKA-styret

grethe hvitveis
Grethe Horn Mathismoen er en av BKAs superveteraner og var med i styringsgruppa fra 2006 til 2015.

Steinar Høiback ble på årsmøtet gjenvalgt som styreleder. Med seg i styret får han tre nye medlemmer, i tillegg til de fem som blir med videre: Gro Nylander (Oslo), Gunnar Kvåle (Os/Bergen) og Nina Weidemann (Trondheim). Det gir oss en vel balansert styringsgruppe, sier valgkomité-leder Grethe Horn Mathismoen, som selv har vært styremedlem gjennom mange år. – Rett kjønnsfordeling og bra geografisk spredning er en forutsetning når en slik gruppe skal settes sammen.

I følge vedtektene kan styret ha 8-10 medlemmer. Siste året har det vært ni. Fra ulike hold har vi fått signaler om at styret kan bli vel stort og uhåndterlig, og valgkomiteen har vurdert å redusere antallet, forklarte Grethe Mathismoen. – Når vi likevel er blitt stående med samme antall som i siste periode, ni medlemmer, inkludert lederen, er det fordi vi synes dette er blitt en gruppe som er akkurat så allsidig og kompetent som vi ønsket den skulle bli. Dessuten valgte Besteforeldreaksjonen i sin tid å ha et ganske stort styre for å unngå varamedlemmer.

De nye styremedlemmene:

Nina Weidemann kjenner vi som medlem og aktivist i de mer enn ti årene Trondheims-gruppa har eksistert. Hun er lektor og har i førti år jobbet som lærer for barn og unge, og studenter. I fritiden liker hun seg best i skogen og på fjellet, gjerne sammen med barnebarna. Mye fritid har Nina også brukt på sekretærarbeid i Trondheims-gruppa, og hun har deltatt på utallige møter, gatearrangementer og klimafestivaler – og ikke minst vært et viktig medlem av Besteforeldrenes rangleorkester. Nina er opptatt av at det blir dannet flere lokallag rundt i landet, og ser det som en viktig oppgave at landsstyret legger til rette for variert aktivitet og direkte kontakt med folk lokalt.

Se Nina med appell på Bakkefestivalen i Trondheim: Det er ikke rettferdig at vår generasjon skal sende regninga for den raske velstandsøkninga vi har hatt, til fattige land og til barn og barnebarn. Vi besteforeldre kan ikke sitte rolig i sofaen og se på at det skjer. NO MÅ VI GJØR NO’! 

Gro Nylander er kanskje BKAs mest kjente aktivist. Hun er spesialist i fødselshjelp og gynekologi, spesialist i medisinsk genetikk og faglitterær forfatter. Mest kjent er hun vel som «ammeguru». Kampen hun har ført, for å snu ammingen i Norge fra noen få til nesten alle nybakte mødre, er viden kjent. Etter hvert ble hun i avisene omtalt som «reisende i røyk og pupp» da hun turnerte landet som medlem av Tobakkskaderådet etter hennes doktorgrad om røyking og gravide. – Hun sier selv at hun av legning er aktivist og nevner i fleng 70-tallsfeminismen, kampen mot atomvåpen, ammekampen og andre kamper innen helsevesenet. Nå er hun klar for styrejobbing og superaktivisme i Besteforeldrenes klimaaksjon!

Vi vet egentlig nok, sa Gro i sitt foredrag på landsmøtet på Lillehammer i 2014: Hjertet må med, ikke bare hjernen! Slik var det i arbeidet for å få mødre til å slutte å røyke, slik var det i EU-kampen for førti år siden, slik var det i fredsbevegelsen tilbake til 1960-tallet. Og slik må også Besteforeldreaksjonen arbeide.

Gunnar Kvåle bor i Os like sør for Bergen. Han har vært medlem av Besteforeldreaksjonen siden 2009 og aktiv i BKA-styret for Bergen og omegn. Han er lege og professor emeritus ved Senter for internasjonal helse. Som pensjonist har han markert seg som en av landets mest aktive klima-skribenter og debattanter. – Klimagassutslipp fra Norge og andre rike land gir klimaskader som rammer fattige land først og kraftigst. Arbeidet for å begrense klimaendringene er den største utfordring for global helse i vårt hundreår, sier Gunnar Kvåle. Han ønsker å bidra til å videreutvikle BKA som en faktabasert radikal organisasjon som arbeider for at klimahensyn står sentralt i utvikling av politikk og samfunn.

– Jeg mener at vi som er opptatt av klimautfordringen må være i front også når det gjelder personlig engasjement, sa Gunnar til Bergens Tidende i et lite portrettintervju: «Gunnar sin dag»

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Brit Haver | 01.10.2017

    Flotte folk som er kommet i styret for BKA. Lykke til med arbeidet. Etter siste valgresultat er det ingen ting annet å gjøre enn å fortsette – og intensivere – kampen for å få klima på dagsorden i det politiske «establishment». Vi må også diskutere hvilke strategier som kan gi størst uttelling. Hilsen Brit Haver

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*