På besøk i Stortinget

møte SV BKA
Kristin Aspelund, Steinar Høiback og Finn Bjørnar Lund fra Besteforeldreaksjonen, sammen med to nyvalgte SV'ere: Lars Haltbrekken og Arne Nævra.

En gruppe fra Besteforeldreaksjonens styre var i dag invitert til møte med noen av SVs representanter på Stortinget. – Vi satte stor pris på denne invitasjonen med mulighet for å presentere vårt syn og komme med innspill på saker vi mener blir viktige de fire neste årene, sier styreleder Steinar Høiback, som håper at andre partier vil følge Sosialistisk Venstrepartis eksempel. Hvis ikke, får vi vel invitere oss selv til samtaler med dem, tenker jeg!

I møtet fokuserte Besteforeldrene på tre hovedsaker:

 • Klimasøksmålet der vi nå er gått inn som partshjelper for Greenpeace og NU, og der vi legger Grunnlovens miljøparagraf 112 til grunn. Etter vårt syn er både regjeringen og Stortinget dårlig opplyst på intensjonen i denne paragrafen, som ved revisjonen i 2014 også er en del av Grunnlovens menneskeretts-kapittel. Det er et folkerettslig prinsipp at vi ved vår nasjonale aktivitet ikke påfører andre land skader.
 • Transportpolitikken og Nasjonal Transportplan, som vi har mange og tunge innvendinger mot. Den preges av sektor- og silotenkning og mangler et helhetlig bilde med realistiske mål for utslippsreduksjoner. Her er vi på linje med SV, som går mot utslippsfremmende nye motorveier og en tredje rullebane på Gardermoen. Det positive alternativ er en satsing på moderne høghastighetstog i hele landet.
 • Innspill til budsjettdiskusjonen: Klima og kravene til en kunnskapsbasert klimapolitikk lar seg ikke forhandle om. Dersom andre partier har miljørelaterte forslag i de kommende budsjettforhandlingene, er vårt råd til SV at de stiller spørsmål om konkrete virkninger for klima. Vil vi få mindre utslipp, i den størrelsesorden som er nødvendig? Hvis svaret er ja, så vis oss hvordan! Besteforeldreaksjonen ønsker selv å bli tøffere politisk og konfrontere partier som slår mynt på klimaretorikk, uten å levere resultater.

Folkelig medvirkning
De tre fra Besteforeldreaksjonen benyttet også anledningen til å snakke om artikkel 12 i Parisavtalen, som i Norge blir helt oversett. Artikkelen pålegger regjeringene å styrke informasjonsarbeidet om klimaspørsmål, og legge til rette for at folk flest kan delta aktivt i arbeidet for å nå målene i avtalen. Det regjeringen har gjort så langt er det stikk motsatte av det de har forpliktet seg til – ved å redusere Miljødirektoratets midler til informasjonsarbeid i skolene, uten at det er kommet noen kompensasjon i form av øremerka midler over skolebudsjettene. SV ble oppfordret til å ta saken opp i Stortingets spørretime og etterlyse nye initiativer fra regjeringens side.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Kristian Frederik Brandt | 28.09.2017

  Veldig fint initiativ fra SV! 🙂 Oppfordrer alle til å kontakte «sine» partier og be dem invitere representanter for Besteforeldreaksjonen til møte på Stortinget.

 2. Ellen Sofie Skogland | 01.10.2017

  Flott fra SVs side. Og god jobb fra styremedlemmene! Er det mulig å dele dette på FB feks?
  .

 3. Linda Rundquist Parr | 01.10.2017

  Vi i BKA har nått langt når Stortingsrepresentanter ber oss om råd om prioriteringer i Klimapolitikk. Da ligger budsjettforhandlinger, mer jernbane i transportplaner og klimasøksmål med krav om stopp i oljeleting i Barentshavet som klare prioriteringer for BKA sitt arbeid en god stund framover. Jeg støtter Kristian i ønsket om å få flere invitasjoner fra de andre partienes stortingsgrupper. I det hele tatt støtter jeg mer direkte kontakt med Stortingspolitikere.

 4. Otto M. Martens | 01.10.2017

  Nå begynner vi å se resultater. Veldig bra innsats fra BKA. Egentlig ikke så overraskende fra SV, etter samtaler jeg har hatt med Lars Haltbrekken.

 5. Trine Eklund | 03.10.2017

  Veldig positivt og en flott mulighet til å få presentert BKAs budskap og prioriteringer. Sterkt ønske om å få til noe lignende med andre partier, spes. SP, Venstre, MDG og AP. Gjerne også Rødt og Krf

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*