På sporet av en utslippsfri transport

DenBesteReisen
NSBs konsernsjef Geir Isaksen i samtale med debattleder Anne Grosvold etter hans innledning.

Framtidens transportsektor, hvordan vil den se ut? Det var tema for flere møter under Arendalsuka mandag. NSB hadde invitert et panel til å diskutere jernbanens framtid, men brukte vel så mye tid på å diskutere visjoner for veitransporten. På et annet møte var overgangen fra fossildrevne biler til elbiler hovedsaken. Der ble det understreket at Norge er et foregangsland på dette området, og at bilindustrien nå følger spent med på hva vi får til her i landet.

Framtid for jernbanen
De mange spenstige vyene om jernbanens utvikling på NSBs debattmøte inkluderte dessverre ikke en større satsing på høyhastighetsbaner over hele landet, slik blant andre Besteforeldreaksjonen har argumentert sterkt for. Mer spektakulære ting som førerløse små tog med hyppige avganger – som kanskje kan bli redningen for utsatte sidespor (som f.eks. Arendalsbanen), ble derimot nevnt av flere. Andre var opptatt av jernbanens muligheter til å sørge for dør-til-dør-transport. En slags førerløse «biler» som bruker veinettet, kan på jernbanestasjonene omgjøres til moduler eller kupéer i skinnegående tog som tar seg av de lengre distansene.

Flere av paneldeltakerne var åpenbart mer opptatt av å snakke om veitransport enn om utvikling av jernbanen. Det ble servert ganske høyttravende tanker om bilens muligheter når bare alle biler er blitt utslippsfrie. Men forfatter Eirik Newth klarte heldigvis å få diskusjonen på sporet igjen med sine betraktninger om jernbanens styrke som et behagelig og sosialt framkomstmiddel. Et aspekt som lett blir borte når de tekniske visjonene får dominere for sterkt.

Foregangsland for el-biler
Bilindustrien og Zero hadde invitert til en egen konferanse om elbiler. I flere foredrag ble det lagt vekt på at overgangen til el-biler har gått overraskende raskt i Norge – i alle fall så langt. Jarkko Ahlbom var kommet fra Finland for å fortelle om Nissans nullutslippsstrategi. Han fortalte at bilindustrien nå følger meget godt med på hva som skjer med elbil-utviklingen i Norge. Hva slags biler vil markedet ha, hvordan skjer utbyggingen av ladestasjoner og annen infrastruktur og ikke minst, hvordan legger politikerne til rette for en raskest mulig overgang?

Oppskrift for videre omstilling
Elbilene har først og fremst hatt suksess i og rundt byer med bomringer. Hvordan skal vi ta skrittet videre? Hva med småbyer og mer grisgrendte strøk? Og hva med varebiler og lastebiler? Kari Asheim fra Zero la fram en oppskrift med 10 virkemidler for videre utvikling. For å stimulere til debatt hadde hun så gjennomgått partiprogrammene for å se hva partiene hadde fått med av virkemidler. Dette var utgangspunktet for en livlig debatt der representanter for ni partier fikk anledning til å utdype sine standpunkter – og kommentere de andres.

Kari Asheim presenterer Zeros oppskrift på omstilling fra bensin- og dieselbiler til elbiler.

At Fremskrittspartiet, som eneste parti, var imot lovfesting av forbud mot nye bensin- og dieselbiler fra 2025, var kanskje ikke så overraskende. Verre var det kanskje for Arbeiderpartiet at de ble stående alene om sitt syn på de såkalte elbilgarantier. Iflg. Zeros undersøkelse av partiprogrammene går heller ikke KrF inn for en slik garanti, men dette ble forsøkt oppklart av KrF paneldeltaker som en misforståelse. Arbeiderpartiet vil ha en løpende vurdering av elbileiernes fordeler, noe som bl.a. vil føre til en viss usikkerhet om bruktbilprisene.

Det gikk for øvrig fram av Zeros oversikt – og av debatten – at det er SV, MDG og V som har flest av virkemidlene for omstilling til nullutslipp i transportsektoren i sine partiprogrammer.

Debattleder ved elbil-konferansen, Beate Nossum, ber politikerne om å utdype partienes standpunkter til elbil-satsingen

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*