Et meningsfylt engasjement

Finn Bjørnar Turbin
Finn Bjørnar Lund bor ikke langt fra Teknisk Museum, og "Talefoten" syntes han passet foran en vannturbin, som et symbol på fornybar energi.

Menighetsbladet «Talefoten» på Grefsen i Oslo har laget et lengre intervju med nestleder i Besteforeldreaksjonen, Finn Bjørnar Lund, som får lov å dele sine tanker om utfordringene vi står foran. Han advarer mot å tro at klimakvoter og lignende skal løse problemene, og at vi luller oss inn i forestillinger om at ny teknologi en gang i framtida skal fikse alt. «Verst er det om vi vanlige innbyggere passiviseres, og tror at vår økonomiske rikdom redder oss.»

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) skal avholde landsmøte på Haraldsheim 23. – 24. september. Talefoten har tatt en prat med Finn Bjørnar Lund, nestleder i BKA og vara i styret Oslo og omegn. Han oppfordrer klimavennlige entusiaster til å melde seg inn i aksjonen, og ønsker nye medlemmer velkommen.

Finn Bjørnar er vokst opp i Nordreisa, men nå bosatt på Kjelsås. Han har tidligere jobbet som organisasjonspsykolog og vært seniorrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Kan du fortelle litt om organisasjonen Besteforeldrenes klimaaksjon? – BKA er en partipolitisk nøytral organisasjon. Den startet opp i 2006 da Halfdan Wiik, Reiulf Steen og Kåre Willoch sto fram i media og oppfordret til omtanke for etterslekta. Ca. 1500 personer fra hele Norge har nå sluttet seg til organisasjonen vår. Den består blant annet av tidligere statsråder og politikere, fagfolk fra mange områder og først og fremst vanlige samfunnsborgere, i skjønn forening.

BKA har mottoet «Barnas klima – vår sak». Organisasjonen arbeider for solidaritet med etterslekta og med de landene, ofte fattige land, som blir mest berørt av klimaendringene. – Jeg opplever det viktig og meningsfullt å delta organisasjoner som Besteforeldres klimaaksjon, sier Finn Bjørnar Lund til Talefoten.

Alle er velkomne
Må man være besteforelder for å bli med i BKA? – Nei, man trenger jo ikke ha barnebarn for å være opptatt av kommende generasjoner! Vi har også medlemmer helt ned i 20-årene, men de fleste er nok besteforeldre. Vi ønsker nye medlemmer, med eller uten barn og barnebarn, velkommen. Melder du deg inn, helst innen 1. september, kan du delta på landsmøtet, og bli med og diskutere; hvor står klimasaken, hvilken betydning har høstens valg for klimasaken, og andre klimapolitiske tema.

Klimaaksjonen er bl.a. opptatt av dialogen mellom generasjonene, og vi er derfor glad for at Lederen av Natur og ungdom Ingrid Skjoldvær holder en innledning på landsmøtets første dag 23. september.

Andre poster på landsmøtet? – Tidligere biskop Finn Wagle skal holde en innledning på lørdag, og på søndag skal Andreas Ytterstad, nestleder i Concerned scientists oppsummere status i klimaarbeidet og peke på utfordringer framover. – Jeg gleder meg til å delta i spennende diskusjoner og finne ut mer om hvilken rolle den eldre generasjonen kan ha i arbeidet for en ansvarlig klimapolitikk. Bli med du også! oppfordrer Finn Bjørnar.

Utviklingen må snu, nå!
Hvordan ser du på dagens situasjon for klimaet på kloden? – Det er fortsatt altfor lite fokus på det vi nå er i ferd med å stelle i stand for planetens kommende generasjoner. Vi tar ikke helt inn over oss at dagens utslippsnivå er alt for høyt! Vi forbrenner kull, olje og gass i løpet av et par mannsaldre, som kloden har lagret i flere hundre millioner år. Klimagassene endrer klodens atmosfære varig. CO2 som nå pøses ut forstyrrer balansen i naturen på en dramatisk måte. .

Tror du det er mulig å få til en vellykket snuoperasjon? – De fleste forskerne mener det alt kan være for seint å holde global gjennomsnittstemperatur under 1,50 C over nivået for 100 år siden. Dagens utslipp peker mot 40 temperaturstigning i dette hundreåret om vi ikke klarer å snu utslippene. Det er høydramatiske konsekvenser i alle land, men aller mest i land nær ekvator, og i land der havstigning truer mest, uttaler Finn Bjørnar bekymret.

Fornybar frammarsj
Talefoten er ikke i tvil, her har vi truffet på en ildsjel som slett ikke har tenkt å gi opp kampen. Artikkel 12 i Paris-avtalen fra 2015 pålegger landende å drive aktiv informasjon til innbyggerne om klimautfordringene og mobilisere til innsats, understreker han. Det er i samsvar med vår egen grunnlov §112, som presiserer at også kommende generasjoner har rett til sunt miljø, naturmangfold og ressurser som trygger retten for kommende slekter. Her svikter ansvarlige politikere. Nå, etter Paris-avtalen, er folkelig mobilisering for å legge trykk på våre politikere om forsterket klimainnsats blitt enda viktigere, påpeker Finn Bjørnar.

Hvis vi tar et blikk over dammen, ser vi at Donald Trumps holdning til klimaavtalen blir møtt med sterke reaksjoner fra mange lokalpolitikere og store deler av befolkningen. Tror du at presidentens steile holdning har bidratt til å utløse gode motkrefter? – Trump er en sørgelig figur i vår moderne, kunnskapsrike tid, slår Finn Bjørnar fast. – Det vi kan gjøre er å feie for egen dør, og glede oss over at det er tegn til at fornybar-politikken er på rett spor også i mange USA-stater. F.eks. i oljestater som Texas der det utvikles mye mer fornybar enn fossil energi nå. I Kina og India har innsatsen for fornybar industri økt sterkt det siste året.

Aktive valg framfor passivisering
Legger Besteforeldrenes klimaaksjon mest vekt på forbruk, klimaregnskap og måtehold, eller utvikling av nye teknologiske løsninger for et bedre klima? – BKA ønsker å bidra til å synliggjøre hva vi kan gjøre fra eget ståsted: Jeg unngår for eksempel flyreiser som ikke er nødvendige, jeg spiser mest mulig kortreist, mat, og prøver å være klima-bevisst i mine valg, forteller Finn Bjørnar. – Det er farlig hvis vi luller oss inn i forestillinger om at «kjøp av klimakvoter», eller karbonfangst og lagring en gang i framtida få klimagassene under kontroll. Sannsynligvis er dette ønskeforestillinger med begrenset resultat. Det verste er likevel at vi vanlige innbyggere passiviseres i forhold til klimautfordringene, og tror at vår økonomiske rikdom redder oss, advarer Finn Bjørnar.

Har du noen spesielle oppfordringer til lokalpolitikerne og oss innbyggere på Grefsen / Kjelsås? – Vi bor i en flott bydel, med Marka tett på, og en kollektiv transport som gir gode muligheter til å reise kollektivt. Vi ser de mange fordelene som satsing på trikk, buss, sykkel og tog har gitt. Jeg mener det har gått den rette veien i bydelen vår. De aller fleste av oss kan la fossilbilene stå litt oftere.

Du finner mye informasjon om BKA på hjemmesiden: https://www.besteforeldreaksjonen.no/

Skrevet av: Siri Bøgh

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Harald Smedal | 01.09.2017

    Glimrende, Finn Bjørnar! Informativt, saklig og engasjerende. Bør inspirere flere av oss til å la oss intervjue i lokalavisa.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*