Med insektspising på timeplanen

insektsposing
Ny diett for en ny framtid? Fra Åsane Tidende 29. mars.

Klimautfordringen er noe som engasjerer svært mange, og i vår bydel gjør alt fra tenåringer til besteforeldre en innsats for en mer bærekraftig utvikling, forteller Åsane Tidende i en reportasje fra U. Pihl skole i Bergen som er med i Erasmus-prosjektet «Bærekraftig utvikling – hvor går Europa mot 2020». Besteforeldrenes klimaaksjon får positiv oppmerksomhet etter at lokallagsleder Thelma Kraft var på besøk. Det er mye bra kunnskap i denne gjengen, sier hun til avisen, etter å blant annet ha vært med elevene på insekt-spising. – På et eller annet tidspunkt må vi jo begynne å bruke næringskjeden på en annen måte enn i dag, ikke sant?

29 mars (leder): Vi mener at initiativet til både Besteforeldrenes klimaaksjon og Erasmus pluss-prosjektet fortjener honnør. 

Det er flott at stadig flere privatpersoner er bevisste rundt eget forbruk og handlinger. Vi oppfordrer til en enda mer klimavennlig hverdag, og håper at stadig flere tenker over valg av alt fra klær og mat til transport og teknologiske hjelpemidler. Vi vil også be politikerne om å gjøre det enda enklere for åsabuen å ta valg som bidrar til en bærekraftig utvikling. Her er blant annet god og rimelig kollektivtransport i hele bydelen, og ikke minst bedre forhold for syklistene vesentlige faktorer. Så gjenstår det å se om insekter blir den nye lørdagssnacksen i Åsane  …

– Vi sier ikke at oljeboringen må stoppes i morgen, men vi må starte en prosess som gjør at vi er uavhengige av olje innen et par tiår. Det er mulig, men da må vi våge det, sier Thelma Kraft i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Den engasjerte åsabuen vektlegger at det er barnebarna som skal overta etter dem, og at fotavtrykkene som besteforeldregenerasjonen har etterlatt seg på kloden er alt for store. Besteforeldrenes klimaaksjon er en organisasjon av eldre som er sitt ansvar bevisst og gjerne vil gjøre noe. Den er partipolitisk uavhengig, og har medlemmer over hele landet. Thelma Kraft er leder i lokallaget for Bergen og omegn.

– Vi er først og fremst opptatt av dette med generasjonsansvaret. En stor del del av den klimautfordringen vi har er jo skapt nettopp i vår generasjon. Fotavtrykkene er mer eller mindre bevisst satt, selvfølgelig, men det er dessverre våre barnebarn som må ordne opp i dette, forklarer hun.

Besteforeldrenes klimaaksjon er opptatt av Grunnlovens miljøparagraf 112, som gir våre etterkommere rett til en bærekraftig framtid. – Vi må få opp engasjementet og forståelsen for at klimamålene bare kan nås dersom hver og en av oss bidrar med vårt for å ivareta naturen for etterslekten. Derfor har lokallaget i 2016 vært rundt i fylket med det de kaller en «klimadugnad». Der har de blant annet hatt kontakt med ordførerne og bedt dem legge frem kommunens klimaplan. – Vi har også vært rundt og snakket med folk flest om hva de gjør av klimarelaterte tiltak i hjemmet i hverdagen, forteller Thelma. Mange sorterer bosset sitt. En del sier de prøver å bruke buss istedenfor bil og tog istedenfor fly. Det er også mange som er bevisste på å ikke kaste så mye mat.

Thelma Kraft er optimistisk, tross alt. Hun sier til Åsane Tidende at hun har et klart inntrykk av at det er økende bevissthet blant folk når det gjelder klima, og at folks holdninger er generelt gode.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*