Oslo på rett vei, mener Besteforeldrene

grønne skifte mulig
Fra løpeseddelen til Besteforeldrene i Oslo 14. oktober 2016.

Mens statsbudsjettet for 2017 er grått og trist og får mye kritikk for det, skal byrådet i Oslo ha honnør for et grønnere budsjett enn noen gang tidligere, mener lokallaget av Besteforeldreaksjonen, som i går benyttet sin faste markeringsdag på Eidsvolls plass til å dele ut en løpeseddel der de skryter av det rødgrønne byrådet. – Vi skal jo være tverrpolitiske, selvsagt, men det må ikke forhindre oss fra å være tydelige og gi ros når noen fortjener det. Dessuten er det fint å kunne komme med et positivt budskap av og til, sier lokallagsleder Linda Parr. Hun forteller at de fikk mange hyggelige tilbakemeldinger fra de forbipasserende denne dagen.

Eget klimabudsjett
På vegne av Besteforeldreaksjonen var Finn Bjørnar Lund en tur på Rådhuset hvor de tok i mot vår løpeseddel med åpne armer, forteller han. Nytt av året er et eget klimabudsjett som staker ut kursen for å gjøre Oslo by til en klimavennlig by allerede i 2020 og til nær en nullutslippsby innen 2030.

klimagasser oslo

Utslipp av klimagasser i Oslo 1991-2020 (Kilde: Klimabudsjett 2017)

Klimabudsjettet for Oslo inneholder tiltak som innen 2020 skal redusere utslippene av klimagasser til 50 % av nivået i 1990. Regjeringen vil prøve å redusere de nasjonale utslippene med 40 % innen 2030. Det er stor forskjell på ambisjonene, men også på viljen til å gjøre tiltak som monner.

Hvordan skal Oslo kommune nå målene?
Klimabudsjettet inneholder en liste med 42 prioriterte tiltak. Det som betyr mest i beregningene, er:

  • All bruk av fossile brensler til oppvarming fases ut
  • Karbonfangst og lagring ved Klemetsrudanlegget
  • Biler, busser og anleggsmaskiner blir gradvis fossilfrie
  • Større satsing på kollektivtrafikk og sykkel

Det tar tid å forandre transportsektoren. Ett av tiltakene i Oslo kommunes planer er å sørge for et godt nettverk med ladestasjoner for el-biler. Prosjekt «Bilfritt byliv» går ut på å redusere biltrafikken i sentrum til et minimum

Se mer om Oslo kommunes klimabudsjett her:
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/byradets-budsjettforslag-2017-og-okonomiplan-2017-2020/?del=2

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*