Besteforeldreaksjonen og klimasøksmål

Logo_besteforeldre klima_2012Etter at regjeringen tidligere i år utlyste nye oljefelter i Barentshavet, i strid med faglige råd, har jurister og miljøorganisasjoner undersøkt muligheten for et klimasøksmål mot staten. Grunnlovens miljøparagraf, §112, slår fast at staten skal verne om naturen og miljøet både for oss som lever nå og framtidige generasjoner. Denne paragrafen er aldri blitt prøvd i norsk rett. Det vil trolig skje nå, med Greenpeace Norge og Natur og Ungdom som saksøkere. Besteforeldrenes klimaaksjon ønsker å være en aktiv støttespiller for dette, sier fungerende leder Finn Bjørnar Lund. Styret har blant annet satt ned en egen aksjonsgruppe.

finn bjornarOrientering fra Finn Bjørnar Lund:
På årsmøtet 25. september i år ble det flertall for å gå til søksmål mot staten, mot styrets innstilling. Valget sto mellom «en aktiv støttefunksjon i forhold til organisasjonenes søksmål» eller å «gå inn som medsaksøker». I begge tilfellene ble det forutsatt at BKA fritas for økonomisk medansvar.

Saksøkerne Greenpeace og Natur og ungdom finner det ikke hensiktsmessig å la BKA være medsaksøker i den prosessen som er varslet til Olje- og energidepartementet. Derimot ønsker de mest mulig aktiv støtte. Det tar BKA til etterretning, og det er forståelig med begrunnelsen som er gitt.

Dermed er diskusjonen om alternativene på årsmøtet blitt teoretisk. I praksis samles nå alle i BKA om det forslaget som falt på årsmøtet uten økonomisk medansvar:

  1. BKA gir sin støtte til de organisasjoner som eventuelt går til rettssak, men vil ikke på det nåværende tidspunkt delta i en søksmålsallianse.
  2. Styret oppnevner en arbeids- og aksjonsgruppe som følger saken nøye og får en aktiv støttefunksjon i forhold til organisasjonenes søksmål mot staten.
  3. Årsmøtet gir styret fullmakt til å beslutte at man går inn som medsaksøker hvis en finner grunnlag for det.

Svært mange av våre medlemmer er opprørt over den svake klimapolitikken som føres i Norge, og den helt uansvarlige jakta på nye oljefelter. Vi oppfordrer derfor medlemmene og lokallagene om å støtte aktivt opp om de organisasjonene som nå går til søksmål. Det kan blant annet skje gjennom kronerullingsaksjonen som er satt i gang, se https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=30568

Vår arbeids- og aksjonsgruppe har foreløpig følgende medlemmer: Astrid Brekken, Thelma Kraft og Nils Erik Lie.

For egen del vil jeg presisere følgende grunn til at vi skal være aktive. Det gjelder bl.a:

  • Omtanke for og kjærlighet til generasjonene etter oss.
  • Solidaritet med de unge som nå tar opp kampen, og med alle som er truet av klimaendringene.
  • Grunnlovens §112. Den er svært sterk og klar. Flere av våre fremste jurister peker på at oljeboring i Arktis og norsk klimapolitikk er i strid med den. Spørsmålet er om rettssystemet anerkjenner dette.

Saksøkerne har en vinnersak, sjøl om ikke dagens lovgivning skulle strekke til rent juridisk. Forskninga tar ikke feil. Ettertida vil gi oss rett. Rettssystemet er ett av midlene vi har til rådighet nå før det er for seint.

Hilsen Finn Bjørnar Lund
(leder i interimsperioden fram til ny leder er valgt)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*