Til klimasøksmål mot staten

logo ny faneBesteforeldrenes klimaaksjon slutter seg til initiativet fra Greenpeace Norge og ønsker å bli medsaksøker i klimasøksmålet mot staten som er under oppseiling. Det vedtok et flertall på årsmøtet i Trondheim søndag 25. september, og gikk dermed mot styret som ville holde Besteforeldreaksjonen unna rettssalen. Styreleder gjennom 10 år, Halfdan Wiik, avslo etter dette å ta gjenvalg. – Slik jeg opplever det står vi ved et veiskille, sier han. Organisasjonen må nå finne seg en leder som har tilstrekkelig tro på denne veien, med den nødvendige entusiasme for det jeg er redd vil bli en dominerende sak for styret i lang tid framover.

Har ønsket en rettssak
I tillegg til Wiik sa både nestleder Laila Riksaasen Dahl og styremedlem Ola Dimmen fra om at de ønsker å stille sine plasser til disposisjon, fordi de ikke kan stille seg bak vedtaket. Det vil nå bli innkalt til ekstraordinært årsmøte.

Mangeårig styremedlem Finn Bjørnar Lund stemte med flertallet og viser til at mange i Besteforeldreaksjonen har ønsket en rettssak mot staten i forbindelse med boring i Arktis. – Jeg tror dette er en vinnersak. Jeg har tillit til at vårt rettssystem ser at både Grunnlovens § 112, Paris-avtalen og forvaltningslovgivningen kan brukes for å beskytte oss alle og særlig de som kommer etter oss fra å oppleve katastrofale klimaendringer. Det er spesielt leit at vi ikke kan ha Halfdan med oss videre som leder av Besteforeldreaksjonen. Det var han som startet det hele, og vi skylder ham stor takk for det han har fått til. Men dette er hans valg som vi må ha respekt for. Vi har mange engasjerte personer som ønsker å bidra. Vi trenger alle. Jeg håper at de som nå trekker seg, snart kommer tilbake. Vi er alle glade i Besteforeldreaksjonen, og det er store og viktige oppgaver som venter på å bli tatt tak i. Noe må dessverre vente litt mens vi rokerer om på krefter og stokker beina på nytt.

Vedtak årsmøte i Trondheim 25 september: «Årsmøtet beslutter at BKA går inn som medsaksøker i rettsak angående Grunnlovens § 112, forutsatt at det gjøres en avtale med Greenpeace som fritar for økonomisk forpliktelse.» Vedtatt med 38 stemmer. Se begrunnelsen fra lokallaget Grenland

Styret hadde foreslått følgende: «BKA gir sin støtte til de organisasjoner som eventuelt går til rettssak, men vil ikke på det nåværende tidspunkt delta i en søksmålsallianse.» 27 stemmer. Se styrets vurdering av BKAs rolle i et evt klimasøksmål

møtelyd t

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Astrid Kjellevold & Tommy Svendsen, Oslo | 27.09.2016

  Takk til styret og til Trondheimslaget for et strålende gjennomført årsmøte. Vi opplevde at det viktige spørsmålet om BKAs rolle i et eventuelt søksmål mot staten ble behandlet svært grundig. Deltakerne fikk presentert en rekke gode argumenter både for og mot at organisasjonen skal gå inn som medsaksøker.

  Vi tror hovedgrunnen til at flertallet valgte å stemme mot styrets innstilling og gå inn for full deltakelse i søksmålet, er den økende utålmodighet hos mange medlemmer med regjeringens dobbeltmoral i klimaspørsmålet. Frustrasjonen toppet seg etter Paristoppmøtet i desember, da Norges olje- og energiminister var rask med å uttale at Parisavtalen, som Norge var aktivt med å framforhandle, ikke ville få noen konsekvenser for 23. konsesjonsrunde. Det var nesten ikke til å tro. Mange har etterlyst en skarpere tone fra BKA, noe som kom tydelig fram i diskusjonen på årsmøtet.

  Vedtaket på årsmøtet kom som sagt etter en grundig demokratisk behandling. Vi håper organisasjonen nå kan stå samlet bak avgjørelsen og ser muligheten dette innebærer for å ansvarliggjøre norske myndigheter i klimaspørsmålet. En prøving av lovligheten av oljeutvinning i Arktis etter grunnlovens § 112 er et viktig skritt videre og helt i tråd med Besteforeldreaksjonens formål.

 2. Harald Smedal | 28.09.2016

  Vedtaket som ble fattet bygger på Besteforeldreaksjonens overordnete idé slik den er så bra beskrevet i formålsparagrafen. Solidaritet med våre etterkommere står sentralt, og her er også Natur og ungdom relevant. En søker- trekant Greenpeace, Natur og ungdom og Besteforeldreaksjonen vil være vesentlig bedre enn bare Greenpeace og Natur og ungdom.
  Også et samlet styre ser det som viktig at tildelingen blir rettslig prøvd, og støtter forslaget om et klimasøksmål mot den norske stat.
  Eneste grunn til at vi da ikke skal være med som saksøker, måtte være at vi som liten organisasjon ikke har gjennomføringsevne, økonomisk og personalmessig. Det ville vært en avgjørende grunn.
  Med vedtakets økonomiske forbehold bortfaller den første grunnen. Ifølge Nils Erik Lie vil det heller ikke være påkrevet at tillitsvalgte eller ansatte møter i retten, det vil være tilstrekkelig at vi ved behov lar oss representere av personer fra den arbeids- og aksjonsgruppe som oppnevnes av styret.
  Da vil styret igjen kunne prioritere sitt engasjement og kapasitet på andre viktige oppgaver.
  Med den unisone og sterke tillit hele styret fikk fra Årsmøtet håper jeg at styret og hele organisasjonen kan stå samlet også etter denne saken, det har vært vår styrke.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*