Nasjonale klimavettregler

10 klimavettregler

«En idébank og et bidrag til inspirasjon for klimainnholdet i partiprogram 2017–2021» kaller Klimavalgalliansen det, når de nå presenterer den store valgbrosjyren 10 klimavettregler. En tilsvarende brosjyre ble laget til kommunevalget og spredd til alt som kan krype og gå av lokalpolitikere. Denne gangen gjelder det første valget etter at Norge sluttet seg til Paris-avtalen. Det må merkes, sier Gunnar Kvåle fra Os som er en av dem som har kommet med forslag og innspill til innholdet i brosjyren. Han vil ha med seg besteforeldre over hele landet og tror det er mulig å få klima høgt opp på den politiske agenda i 2017.

Fossilfri framtid
Gjennom avtalen i Paris er verdens land enige om et bærekraftig klimamål: Den globale oppvarmingen skal reduseres ned mot 1,5 grader over førindustriell tid. Om dette lykkes står vi overfor et globalt grønt skifte som vil gå raskere enn de fleste klarer å forestille seg, sier Gunnar Kvåle. – Hvis norske politikere fortsetter å satse på olje og gass inn i solnedgangen, risikerer landet vårt å bli sittende tilbake som en som ikke har fulgt med i timen. Den infrastrukturen vi bygger opp nå – for energiforsyning, transport og industriutvikling, er det som vil bestemme utviklingen de neste 30 år. Og i 2050 skal verden være nærmest fossilfri!

I 2015 ledet Gunnar arbeidet med å få på plass en aktiv klimavalgallianse-gruppe i Bergen og Hordaland. – Det er viktig å prøve der det er mulig å få til noe. Jeg tenker også at Besteforeldreaksjonen kan ta egne initiativ til møter for politikere og folk flest der de nasjonale klimavettreglene er hovedtematema. Selv har jeg en følelse av at det er et stemningsskifte på gang, der politikere fra flere partier vil oppleve at de får positiv respons fra mange velgere når de viser evne til å tenke nytt og prioritere miljø også der det koster.

Brosjyren finnes foreløpig bare i elektronisk utgave. Kan lastes ned her: KLIMAVETTREGLENE 2016

logo klimavalgKlimavalgalliansen er en tverrpolitisk allianse av organisasjoner og samfunnsaktører, med et felles krav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. «Nasjonale klimavettregler» er utarbeidet som en idébank og en hjelpende hånd til alle politikere som vil utvikle god klimapolitikk. Den tar utgangspunkt i alliansens plattform:

  • Kutt norske utslipp i tråd med Paris-avtalens målsettinger og klimapanelets anbefalinger
  • Vis solidaritet og klimarettferdighet
  • Skap rettferdig omstilling – 100 000 nye klimajobber nå
  • Brems norsk oljeutvinning
  • La folket bli en del av løsningen
  • Invester i klimaløsningene

grønn arbeider

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*