Arkiv for kategorien: "Klimavalgalliansen"

Trondheim: Klimavalg 2019

I Trondheim er den lokale Klimavalgalliansen i gang med oppkjøring til kommunevalget. FIVH, Naturvernforbundet, Besteforeldrene, Kirka, LO og Spire har gått sammen og laget en valgbrosjyre 2019, med alliansens politiske krav: kutte norske utslipp, bremse oljeutvinningen, skape grønne jobber, internasjonal solidaritet. Klimaproblemet er globalt, men mye kan og må gjøres lokalt, minner de om.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nye lokale klimavettregler

Som i tidligere valgår har Klimavalgalliansen i 2019 gitt ut et stort hefte med en mengde gode ideer og forslag til lokale tiltak – fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Som tjenesteytere, byggherrer, eiendomsforvaltere og politisk ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommuner og fylker utgjøre en forskjell og være en del av løsninga.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimavalgalliansen går videre

Klimavalgalliansen med nær 70 tilsluttede organisasjoner er et resultat av initiativet Besteforeldrenes klimaaksjon tok i 2011 – med etablering av Klimavalg 2013 og en kampanje for å få klimapolitikk opp på dagsorden ved stortingsvalget. Oppfølgeren Klimavalgalliansen er blitt et mer langsiktig redskap for organisasjoner som ønsker å stå sammen i klimakampen. Kommune- og stortingsvalg vil bli viktige etapper. Dette ble bekreftet på det årlige fellesmøtet i går, 14. februar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimabudskap med mange fasetter

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle sitte på gata og sy! sier Inger Qvam med et smil. Hun er 80 år og meget kyndig med nål og tråd, symaskin, strikkepinner og heklekrok. På åpningsdagen for Klimafestivalen på Bakklandet i Trondheim lærte hun bort til studenter og andre forbipasserende som samlet seg rundt reparasjonsverkstedet til Besteforeldreaksjonen og NVF, hvordan de skulle stoppe strømper, sy i knapper, reparere hullete gensere og bukser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skummelt og kjekt på stand …

Har du noen gang skulle stå på en stand for en god sak, men hatt mest lyst til å gå og gjemme deg? Da har du det akkurat som Brita Helleborg, som er leder for Besteforeldreaksjonen i Grenland, og som ikke har vært vant til å stille seg opp på gata med bannere og paroler og flygeblad, klar til å kaste seg over ukjente forbipasserende med den frimodighet hun ikke har. Men hun kom levende fra det. Og det ble etter hvert en riktig fin opplevelse! forteller hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Modige politikere etterlyses

Klimavalgalliansen i Hordaland – ved Naturvernforbundet, Greenpeace, FIVH, Bjørgvin bispedømme, Kirkens Nødhjelp, Besteforeldreaksjonen og Concerned Scientists – offentliggjør i dagens Bergens Tidende et brev til stortingskandidatene i fylket. De blir bedt om å bidra til et taktskifte i klimapolitikken. «I en utfordrende tid for menneskeheten trenger vi politikere med mot og vilje til nødvendig handling i en sak med avgjørende betydning for liv og levekår.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimavalgalliansen må gripe mulighetene

Vi kan fortsatt begrense den globale oppvarmingen og redde kloden – hvis vi setter alle kluter til i årene som kommer. Dessverre ser vi få tegn til dette i norsk politikk – ennå, sier Svein Tveitdal. Foran siste stortingsvalg ledet han kampanjen «Klimavalg 2013» med over hundre tilslutta organisasjoner. Nå etterlyser han et initiativ for å få mer politisk kraft ut av oppfølgeren Klimavalgalliansen. – Presset fra en voksende grasrotbevegelse er det som skal til for at de store partiene skal innse at de må endre kurs. Revitalisering av Klimavalg 2013 er en av de viktigste aktivitetene som kan få dette til å skje. Jeg tror mulighetene er store.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nasjonale klimavettregler

«En idébank og et bidrag til inspirasjon for klimainnholdet i partiprogram 2017–2021» kaller Klimavalgalliansen det, når de nå presenterer den store valgbrosjyren 10 klimavettregler. En tilsvarende brosjyre ble laget til kommunevalget og spredd til alt som kan krype og gå av lokalpolitikere. Denne gangen gjelder det første valget etter at Norge sluttet seg til Paris-avtalen. Det må merkes, sier Gunnar Kvåle fra Os som er en av dem som har kommet med forslag og innspill til innholdet i brosjyren. Han vil ha med seg besteforeldre over hele landet og tror det er mulig å få klima høgt opp på den politiske agenda i 2017.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kjære politiker, nå gjelder det barnas klima

Vi har åtte barnebarn som vi er veldig glad i. Det er ikke vi, men de som vil få merke katastrofale klimakonsekvenser om dere som politikere svikter nå, skriver Per Hjalmar Svae og Tone Bell Rysst. De to besteforeldrene i Bergen, han siviløkonom, hun lærer, kommer nå med en følelsesladd, men også konstruktiv appell til politikere i alle partier. – Vi ønsker våre barnebarn et like godt og trygt liv som vi har hatt. Derfor trygler og ber vi deg om at på tirsdag etter valget, når du forhandler om makt, posisjoner og politisk samarbeid: Kjære politiker, sørg også for å få med en god klimapolitikk i samarbeidsavtalen. Det vil vi og våre barnebarn takke deg for!

Spre klimavett,
del denne saken!