Klimavalgalliansen går videre

tog bergen
Bergen 1. mai 2015: god oppslutning om Klimavalgalliansens seksjon.

Klimavalgalliansen med nær 70 tilsluttede organisasjoner er et resultat av initiativet Besteforeldrenes klimaaksjon tok i 2011 – med etablering av Klimavalg 2013 og en kampanje for å få klimapolitikk opp på dagsorden ved stortingsvalget. Oppfølgeren Klimavalgalliansen er blitt et mer langsiktig redskap for organisasjoner som ønsker å stå sammen i klimakampen. Kommune- og stortingsvalg vil bli viktige etapper. Dette ble bekreftet på det årlige fellesmøtet i går, 14. februar.

Kontinuitet og fornyelse
På fellesmøtet var både miljøbevegelse, trossamfunn, fagbevegelse og andre representert. De 13 innvalgte i det nasjonale fellesutvalget viser den store bredden i Klimavalgalliansen, med ivaretakelse av både kontinuitet og fornyelse: LO i Oslo: Bjørn Halvorsen. Fagforbundet: Gunnar Steinsholt. Besteforeldrenes klimaaksjon: Gunnar Lingjerde. Bonde- og Småbrukarlaget: Merete Furuberg (Thomas Cottis vara). Broen til framtiden: Andreas Ytterstad. Framtiden i våre hender: Ida Thomassen. Norsk Klimanettverk: Aina Hartmann. Naturvernforbundet: Audun Randen Johnsen. Greenpeace: Truls Gulowsen. Den norske kirke: Hans Jürgen Schorre. Spire: Anine Sollien Pedersen. Bergen: Ragnhild Freng Dale. Trondheim: Lise Martinussen.

Det ble vedtatt å ikke gjøre endringer i Klimavalgalliansens plattform og retningslinjer Dette grunnlaget for en sterk koordinert innsats fra mange organisasjoner bør ha et større potensiale enn det som hittil er utnyttet. Det er viktig å tydeliggjøre at det er et voksende klimaengasjement i store deler av befolkningen. 

Norsk klimapolitikken bekymrer
Etter forslag fra Besteforeldrenes klimaaksjon vedtok fellesmøtet enstemmig følgende uttalelse, blant annet på bakgrunn av den klimameldingen som nå er til behandling i Stortinget: «Klimavalgalliansen uttrykker en sterk bekymring for Norges klimaambisjoner. Norge har satt mål for å redusere klimagasser som ligger langt under det som Paris-avtalen har lagt til grunn.»

Aktiviteter og etapper
2018 er ikke et valgår. Det vil det være viktig å delta i felles arrangementer som Broen til framtiden, med fokus på klimajobber og rettferdig omstilling fra olje. Lokalt samarbeid vil kunne gi flere kontakter rundt om i landet for Klimavalgalliansens innsats mot kommune- og seinere stortingsvalg.

I desember 2018 kommer det neste klimatoppmøtet, denne gang i Katovice i Polen. Fra Fiji og andre sterkt klimautsatte stillehavsøyer er begrepet Talanoa lansert, motivert av et ønske om å se resultater i form av konkrete initiativer og tiltak. Spørsmålet om å få i stand dialoger som mobiliserer til innsats også i Norge er utfordringen for oss i Klimavalgalliansen. I 2019 vil valget bli den neste store milepælen. Det ble på fellesmøtet også uttrykt ønske om en bedre samordning med den årlige Klimafestivalen §112.

Å lære av egen historie
Innledningsvis presenterte professor Kristin Strømsnes fra Institutt for sammenliknende politikk ved UiB resultatene fra et forskningsprosjekt om Klimavalg 2013: Hva motiverte organisasjonene til å bli med på Klimavalg 2013? Det ble en interessant gjennomgang med mye god lærdom for kampanjearbeidet framover mot 2019 og 20121. Du kan lese mer om rapporten her: https://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=40930

Fra den nasjonale aksjonsdagen 24. august 2013: Ingunn Trosby, Anne Baovois og Janne Lund klatret til fjells i Nissedal og sto for dagens høyeste markering.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Pingback: Beskjed fra nesten 70 organisasjoner: Norges klimamål er for dårlig | Naturpress

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*