Klimavalgalliansen mobiliserer

For fem år siden tok Besteforeldreaksjonen initiativ til kampanjen «Klimavalg 2013» som gjorde klima til en felles sak for et landsomfattende nettverk av organisasjoner. Etter valget ble man enige om å føre samarbeidet videre under det nye navnet Klimavalgalliansen, som har som mål og oppgave å bære kravet om en ansvarlig klimapolitikk og et grønt skifte ut over de enkelt stortings- og kommunevalg. På årsmøtet 13. februar sto  en felles kampanje foran stortingsvalget på dagsorden. «Klimavalg 2017» er betegnelsen på det man satser på skal bli en spisset mobilisering, påvirke partiene og engasjere velgerne.

En solidaritetsbevegelse
Rundt 30 deltakere fra organisasjonsnettverket av miljø- og livssynsorganisasjoner, fagbevegelse og andre, som Besteforeldrenes klimaaksjon og Concerned Artists, deltok på møtet. Innledningsvis holdt tidligere biskop i Stavanger, Erling Pettersen, et engasjert innlegg som trakk linjen fra urfolks kamp i Amazonas til domkirken i Stavanger. Han minnet om politikeres forsøk på å kneble kirka og stoppe dens engasjement i klimasaken, der blant andre tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe gikk høyt på banen og mente kirka «burde holde seg til sitt». I 2012 valgte Statoil å boikotte et møte i Stavanger som skulle diskutere klimasaken.

Men historien viser at det nytter, sa Pettersen, og viste til den breie folkelige klimamotstanden som sammen med urfolkenes rettferdige kamp har bidratt til at Statoil har trukket seg fra den sterkt ødeleggende tjæresandvirksomheten i Canada. Dette er en solidaritetskamp som også omfatter den muslimske verden, understreket han, og viste til at Islamsk Råd har sluttet seg til alliansen som en av over 60 organisasjoner. Det er et stykke igjen til de mer enn hundre som til slutt ble med i «Klimavalg 2013», men mye kan skje i det kommende halvåret.

Samling om felles aksjoner
Når det gjelder «Klimavalg 2017» var årsmøtet enig om å mobilisere rundt disse enkeltdagene:

  • 17. februar fylles Folkets Hus i Oslo på «Broen til framtiden»
  • 11. mars skal det tennes varder og lages arrangementer over hele landet til støtte for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeutvinning
  • 1. mai vil Klimasaken bli løfta fram på arrangementer og tog
  • 2. september er pekt ut som den største felles mobiliseringsdagen foran valget

Enkeltorganisasjoner i Klimavalgalliansen og lokalavdelinger står for en rekke enkeltinitiativ som andre organisasjoner i alliansen oppfordres til å delta i. Noen eksempler:

  • 28. februar er det forpremiere på filmen «Thank you for the Rain» i Filmens hus i Oslo. Seinere i sommer kan filmen benyttes fritt til framvisning
  • I Trondheim er Klimavalgalliansens lokallag i gang med en serie møter med utspørring av stortingspartienes politikere
  • I Bergen har Besteforeldreaksjonen invitert de andre organisasjonene i alliansen til planleggingsmøte for felles aksjoner, 23. februar
  • FIVH og ZERO utfordrer listetopper i fylkene på hva de kan gjøre i klimasaken, og hvor raskt de kan gjøre det

I forbindelse med politiske og andre hendelser i nyhetsbildet (eksempelsvis Arendalsuka, klimalovarbeidet  og klimasøksmålet) blir det viktig at Klimavalgalliansens medlemsorganisasjoner involverer seg i samfunnsdebatten foran valget. Klimaengasjerte mennesker i Norge står foran en rekke store utfordringer hvis vi skal klare å vekke opinionen. Vi får si med Arnulf Øverland; – Du må ikke sove  —

 

 

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*