Nye lokale klimavettregler

bilde 8 klimavettregler

Som i tidligere valgår har Klimavalgalliansen i 2019 gitt ut et stort hefte med en mengde gode ideer og forslag til lokale tiltak – fra klimasmart planlegging og transport til grønne jobber og fossilfrie investeringer. Som tjenesteytere, byggherrer, eiendomsforvaltere og politisk ansvarlige for planlegging og tilrettelegging, kan kommuner og fylker utgjøre en forskjell og være en del av løsninga.

Mange muligheter 
KS har selv kalkulert at kommunene kan bidra med 40 prosent av de nødvendige reduksjoner av norske klimagassutslipp. Da må det bl.a. stilles strengere miljøkrav til leverandører, slik at disse motiveres til å utvikle ny teknologi og nye bærekraftige løsninger. Tendensen til å velge den billigste løsning må bekjempes. Samtidig peker Klimavalgalliansen på at mange av tiltakene de foreslår, også har økonomisk gevinst. Framfor alt vil forslagene gjøre kommunen til en bedre plass å bo og arbeide, og sørge for bedre tjenester til innbyggerne.

Det nytter å gjøre noe
Klimavalgalliansen ble stifta i 2014 og har nå rundt 70 medlemsorganisasjoner – fra fagbevegelsen, miljøbevegelsen, flere ungdomsorganisasjoner, Den norske kirke, livssynssamfunn m.m. Det er fortsatt mulig å holde oppvarmingen under 2 grader, mener alliansen. Men da må alle gode krefter på banen – organisasjoner, næringsliv og politikere, du og meg! Klimavett-brosjyren trekker fram en rekke gode eksempler på at det nytter, fra kommuner med vilje til å sette globale utfordringer på den lokale agendaen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*