Politisk aktivisme på faglig grunn

Hans Martin foreleser
Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, har i mange år arbeidet med klimaforskning og formidling. Fra 2006 til 2015 satt han i styret for Besteforeldreaksjonen.

Professor emeritus Hans Martin Seip har arbeidet med miljøproblemer i mesteparten av sin karriere som kjemiker, og var bl.a. sentral i sur nedbør-debatten på 1970- og 80-tallet. Han har i mange år vært knyttet til for Cicero Senter for klimaforskning. På nettsidene til Besteforeldreaksjonen har han satt dype spor, med faglige innspill og kommentarer, analyser av klimameldinger og klimaforlik og ikke minst med mye leste artikler som «Grunnkurs i global oppvarming» og «Spørsmål og svar om drivhuseffekten». Han satt i styret fra 2006-2015, og er opptatt av å styrke BKA og øke medlemstallet. Det er dessverre mye igjen å utrette!

 – Hvorfor valgte du å engasjere deg i Besteforeldreaksjonen?
Så vidt jeg husker, var det først en oppfordring til personer som hadde arbeidet vitenskapelig med klimaproblemene, om å engasjere seg sterkere i samfunnsdebatten. Og siden jeg syntes at Besteforeldreaksjonen gjorde mye spennende og viktig, hadde jeg ikke betenkeligheter med å være med i styret da jeg også ble spurt om dét. Jeg likte at selv om formålet var å engasjere flest mulig eldre uansett bakgrunn i kampen mot klimaendringer, så var man opptatt av at argumentasjonen skulle ha et solid faglig grunnlag. Nøkternt og uten overdrivelser, det er slik vi når lengst i det lange løp, det har jeg alltid ment.

– Og hva synes du Besteforeldreaksjonen har oppnådd i de 10 åra du har vært aktiv?
Jeg tenker vel at vi skal være ganske godt fornøyd med oss selv så langt. Ved å framheve generasjonsansvaret har vi understreket det som det snakkes for lite om – at vi kan være i ferd med å dolke våre egne etterkommere i ryggen. Besteforeldreaksjonen har vært godt synlige ved mange anledninger, både ved demonstrasjoner og i media. Kampen mot oljeutvinning fra tjæresand og mot utvinning i sårbare områder har vært viktig, og her mener jeg vi i BKA har gjort en god jobb. Vi har vært seige og utholdende og markert at vi ikke vil slippe tak i Statoil før de gir seg med denne typen ytterst tvilsomme investeringer.

– Hva er du mest fornøyd med – og mest misfornøyd med?
I tillegg til det som det er sagt, vil jeg gjerne legge til at jeg er fornøyd med at Besteforeldreaksjonen har fått så bra nettsider. Kombinasjonen av faglig forankret bakgrunnsinformasjon og aktualiteter funger fint, og jeg liker også godt det visuelle uttrykket.

Hvis jeg er misfornøyd med noe, er det vel at vi ikke har greid å øke medlemstallet mer. Det burde vært en god del høyere. Jeg har ingen oppskrift på hva som kan gjøres med problemet, men mener faktiskat det må være utfordring nummer én for det nye styret. Det har med langsiktig organisasjonstenkning å gjøre, og det må ikke forsømmes.

– Hvilke tanker gjør du deg ellers om Besteforeldreaksjonens framtid?
Besteforeldrenes klimaaksjon vil dessverre være minst like viktig i årene som kommer. Det skal tas mange viktige avgjørelser, og noen av dem vil klart påvirke hverdagen for befolkningen. Det er lett å være for omstillinger så lenge det ikke er snakk om konkrete tiltak, verre når tiltakene vil påvirke oss i betydelig grad.  Se bare på oppstyret om den vesle flypassasjeravgiften! Det er viktig at folkelig engasjement dytter politikerne i riktig retning og gir dem mot til å ta noen upopulære med nødvendige avgjørelser. Det kan godt hende at vi skal prøve å være enda mer kreative i våre aksjonsformer. Kanskje kunne BKA benytte underskriftskampanjer på nett som Avaaz og Amnesty?

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 21.09.2016

    Godt intervju om viktigheten av faglig basert politisk aktivisme. Støtter ideen om underskriftskampanjer. Her bør sosiale medier brukes.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*