Klimadugnadsdag på Stord

herstad– Bare blinde og stokk døve politiske autister kan avvise eller nekte å forstå de alvorlige klimaproblemene. Skikkelige folk er glad i sine barn, og i jorda vår. I Stord er vi klare for å gjøre en større innsats og tar gjerne imot hjelp til å bli bedre, sa ordfører Harry Herstad på et åpent møte 15. sept. Besteforeldreaksjonen i Hordaland hadde invitert til klimadugnad, og sammen med kommunen fått med offentlige etater, næringslivet, kirka og flere andre som kom for å fortelle hva de kan bidra med for å gjøre Stord til et nullutslippssamfunn i 2050. En typisk vestlandskommune som i dag har mange arbeidsplasser i oljenæringa.

Bilde_VegardHeleneGrønt budskap
Innledere på møtet var «det grønne ekteparet» Helene og Vegard Frihammer fra Bergen. Vegard er leder for prosjektet Greenstat, og la vekt på all den framtidsretta kompetansen som er i et moderne industrisamfunn som Stord. Det er ikke snakk om å slutte med det man driver med i dag, uten å vite hva man skal gjøre i morra, men om en langsiktig plan for omstilling som utvikler denne kompetansen videre og griper tak i nye muligheter.

Som inspirator trakk han fram gründeren Elon Musk, mannen bak Tesla Motors, men også Arve Johnsen, direktør i Statoil fra 1972 til 1988 og den typen visjonære industrileder som også framtidas fossilfrie økonomi trenger.

Helene Frihammer er leder for stiftelsen Klimapartnere i Hordaland og trakk fram planen som er vedtatt for å gjøre Bergen til fossilfri by innen 2030: fossilfri transport, fossilfri oppvarming, fossilfri havn, fossilfri avfallshandtering. Stord kan ikke være dårligere! Samtidig gjelder det å finne forretningsmessige omstillingsmuligheter, sa hun, og inviterte på stedet kommunen, sjukehuset og industrien inn som framtidige klimapartnere. Men det er et medlemskap som forplikter, understreket hun. Vi trenger modige politikere som gjør det fordelaktig for folk å velge klimariktig, og som stiller klare klimakrav til det lokale næringslivet som leverandør av varer og tjenester.

Budskapet fra ekteparet Frihammer ble tatt godt imot av møtedeltakerne og positivt kommentert av representanter for Helse Fonna, Stord Næringsråd, Stord Kyrkje og Maritime Clean Tech – en klynge med 60 delaktende virksomheter som i følge kommunikasjonsansvarlig Håvard Tvedte driver «en markedsorientert dugnad for den grønne skiftet».

Fra venstre: Helene Frihammer (Klimapartnere), Thelma Kraft (Besteforeldrenes klimaaksjon), Anne-Grete Sandtorv (Stord Næringsråd), Reidun Rasmussen Mjør (Helse Fonna), Lisbeth Nygård (Stord Kyrkje), Vegard Frihammer (Greenstat), Harry Heratad (ordfører Stord), Håvard Tvedte (Marine Clean Tech)

Fra venstre: Helene Frihammer (Klimapartnere), Thelma Kraft (Besteforeldrenes klimaaksjon), Anne-Grete Sandtorv (Stord Næringsråd), Reidun Rasmussen Mjør (Helse Fonna), Lisbeth Nygård (Stord Kyrkje), Vegard Frihammer (Greenstat), Harry Heratad (ordfører Stord), Håvard Tvedte (Maritime Clean Tech) Foto: Tove Erstad

 Miljøengasjerte musikkstudenter fra høgskolen på Stord ba selv om å få være med på arrangementet. «Nokså god orden» kaller denne gruppa seg. Foto: Tove Etstad

Miljøengasjerte musikkstudenter fra høgskolen på Stord tok kontakt og ba om å få være med på arrangementet. «Nokså god orden» kaller denne gruppa seg. Foto: Tove Erstad

En dugnad mot motløsheten
Jeg opplever at alle var med og tok noen skritt i riktig retning i dag, sier leder i Besteforeldreaksjonen i Hordaland, Thelma Kraft. Hun åpnet møtet med en sterk appell om å ta Paris-avtalen på alvor:

På T-skjorten min står det «Barnas klima – vår sak». For meg er dette en personlig sak. Jeg, og mange av oss som sitter her, har levd et liv med stor velstand og et høyt forbruk. Mange av oss husker da den første oljeplattformen ble tatt i bruk, og oljeeventyret som har gitt landet vårt slikt eventyrlig vekst og velstand. Men konsekvensene har vi kanskje ikke vært så bevisst på eller opptatt av.

Jeg er så heldig å være bestemor til sju barn, den siste bare to uker gammel. Hvor rettferdig er det at disse barna skal arve de problemene jeg og vi har vært med å skape?

I fjor fikk vi en ambisiøs klimaavtale i Paris – etter press fra millioner av mennesker over hele verden. Jeg var selv i Paris og opplevde blant annet en gruppe demonstranter fra stillehavsøyene. Rolig sto de og ropte taktfast: «1,5 will keep us alive». Vi vet de har rett, og at det først og fremst er opp til oss i den rike del av verden å sørge for at så skjer.

Vel hjemme i Hordaland dukket tanken om en klimadugnad opp. Dugnadsånden er godt utviklet i landet vårt, og hensikten skulle være å nå ut til alle deler og folk flest i fylket. Vi søkte midler fra fylket og viste til paragraf 12 i Paris-avtalen der det heter at «partene skal samarbeide om tiltak for kunnskapsdeling om klimaendringer, bidra til kompetanseheving, offentlig aktsomhet, deltakelse fra befolkningen og lett tilgjengelig informasjon».

Vi erfarer jo at de fleste er opptatt av klima, men at det er lett å kjenne seg maktesløs når det gjelder et så stort, sammensatt og vanskelig spørsmål. Er du deltaker eller tilskuer? spør vi. Noen vegrer seg, men så spør jeg om de for eksempel sorterer søppel – da lysner de ofte opp og er med på notene. Ja, men da er du jo deltaker, kan jeg si! Og så er praten i gang, og da kan vi komme noen skritt videre. Tusen takk for at vi har fått komme hit til Stord og gå noen skritt sammen med dere!

thelma stord

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*