– All kan gjere nôko!

deltakar 3Med økonomisk støtte frå Hordaland fylkeskommune vil aktivistar frå Besteforeldrenes klimaaksjon besøke Stord, Voss, Odda og andre stader rundt om i det vidstrakte fylket. Det gjer dei for å skape blest om muligheitene for gode lokale klimatiltak. – Vi kallar det ein handlingskampanje, og vil freiste å gjere noko med den avmaktskjensla mange har i høve til klimaproblema, seier fylkesleiar Thelma Kraft. – Dei fleste veit nok til å forstå at noko må gjerast, noko som monnar. Så no utfordrar vi andre frivillige organisasjonar, politikarar, lokalt næringsliv, skule, lokalt kulturliv og kyrkje. Det viktige spørsmålet er: Vil du vere tilskodar eller deltaker?

Positivt på Stord
Ved Paris-avtalen er verdas land einige om at global oppvarming er reell, og at det er påtrengjande viktig at vi raskt får ned klimagassutsleppa. Høgutsleppsland som Noreg skal redusere sine utslipp før avtalen byrjar å gjelde i 2020. Det gjer oss alle ei kraftig marsjordre, seier Thelma Kraft.
– Eg trur eg vil seie det så sterkt at det er eit spørsmål om menneskeverd, vår evne til i fellesskap å styre framtida vår, og ikkje overlate problema til barn og barnebarn. Det dreier seg om å sjå muligheiter og utvikle sin eigen handlingskompetanse. Sjølvsagt kan ingen gjere alt, men alle kan gjere noko!

herstadNyleg hadde representanter for Besteforeldrene eit møte med leiinga i Stord kommune for å drøfte kva som skal skje til hausten.
– Som ordførar er eg glad for dette initiativet, som passar saman med kommunen sine eigne planer, seier Harry Herstad.  – Vi er einige om å arrangere ein klimadugnads-kickoff i løpet av september, med stands, appellar, kulturinnslag og samtaler. Saman vil vi ta kontakt med og oppmode både kommunale etatar og frivillig sektor om å vere med i denne viktige dugnaden. Besteforeldrene ønskjer også å møte folk frå næringslivet og helsesektoren saman med stiftinga Klimapartnere som alt er etablert i Bergen. Det har eg tru på er ein riktig veg å gå.
– Besteforeldrene har på førehand sikra seg medverknad frå Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen. Kunnskap kan vi aldri få nok av. Samstundes er eg hundre prosent med på det dei seier om at det som fyrst og fremst vantar, er gode og truverdige handlingsalternativ. Pessimismen skal bekjempast – det stiller eg opp for!

 

Fra Bergens Tidende torsdag 14. april

Fra Bergens Tidende torsdag 14. april

Laurdag 16 april gjekk fråsparket til kampanjen «Klimadugnad 2016», i Lindås kommune nord for Bergen. Thelma Kraft var dagens gjest i Bergens Tidende:

– Besteforeldrenes klimaaksjon – hva er egentlig det?
– Vi er en landsomfattende organisasjon som har som overordnet mål at våre barnebarn og fremtidige generasjoner kan arve en jord i bedre økologisk balanse. Det er et hårete mål, sånn det ser ut i dag.
– Dere i Hordaland skal snart ut på en slags turné i fylket. Hva skal dere gjøre der?
– Ja, vi har kalt det «Klimadugnad Hordaland», og er inspirert av Paris-avtalen. Den understreker at folk skal ha tilgang til informasjon. Og jeg er helt overbevist om at klimaendring ikke kan skje uten folkelig og lokalt engasjement. Vi tenker at vi besteforeldre nyter respekt og har litt bedre tid enn de som er i full jobb, så vi kan prate med folk om hva vi selv kan gjøre. Vi starter på Knarvik på lørdag, der skal vi ha med flere lokale lag, holde appeller og synge noen klimasanger med et lokalt kor. Senere skal vi til Hardanger, Voss, Odda, Fedje og Bergen, selvsagt.
– Hvorfor er det akkurat klimasaken du har engasjert deg i?
– Jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg alltid har vært opptatt av det. Det har jeg ikke. Jeg leste jo om klimaendringer, men uten å ta det inn over meg. Jeg lukket øynene rett og slett. Men så jobbet jeg noen år på Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Og med det engasjerte miljøet som er der, kunne jeg ikke unngå å få kunnskap og ta det inn over meg. Min generasjon har satt veldig store fotavtrykk, mer og mindre bevisst. Og jeg har seks barnebarn, så det er de som driver meg.
– Hva synes de om at du er blitt klimaaktivist da?
–De synes det er tøft! De sier de er stolte av meg. Den eldste er 25, så hun forstår godt hva jeg driver med. Og så har jeg en guttegjeng fra ni til tolv år. De er veldig opptatt av å plukke boss. Jeg prøver ikke å påvirke dem, utenom at jeg forklarer hvorfor jeg gjør ting når de spør. Jeg synes man skal være litt varsom når man snakker med barn om klimaendringer, det kan være skremmende hvis ikke.
– Hva tenker du om fremtiden, når du jobber så mye med klimasaken?
– Jeg er litt optimistisk. Det skjer mye rundt oss, firma som kommer opp med nye løsninger. Men de store sprangene er det politikerne som må stå for. Jeg er bekymret for utlysninger av nye oljekonsesjoner i Barentshavet, men jeg nekter å tenke at ting er uoverkommelig. Vi som enkeltpersoner har rett og plikt til å påvirke politikerne på de måtene vi kan, og så holde på med vår søppelsortering på si.
–  Apropos det, hva gjør du for å være klimavennlig selv?
– Når jeg skal besøke barn og barnebarn i Oslo tar jeg alltid toget. Og så gjør jeg små ting. Jeg har alltid med handlenett, ser en ekstra gang i klesskapet før jeg kjøper noe nytt. Snart blir jeg 70, da ønsker jeg meg andre ting enn noe å fylle huset med. Og så tenker jeg på å skaffe meg el-bil. Jeg må bare være sikker på at jeg kommer meg på hytten. Men jeg fikk ikke sertifikatet før jeg var 51 altså, så jeg har ikke satt et så stort fotavtrykk etter meg.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 14.02.2017

    Flott, Selma, å få lese om deres handlingskampanje i Hordaland! Inspirerende kunnskap til å meisle ut aktiviteter i våre lokallag. Vh Oddbjørg Langset i Molde

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*