Torvtribunal på Jødahlsmåsan

ketil lundTirsdag 3. mai samles motstandere av de omfattende torvuttaksplanene på myra Jødahlsmåsan, der Felleskjøpet og kommunene Nes og Ullensaker settes under tiltale for å ha krenket Grunnloven § 112 som pålegger myndighetene et ansvar for å sikre oss og våre etterkommeres et bærekraftig miljø. Borgerne har også rett til å kjenne konsekvensene av planlagte naturinngrep. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund leder tribunalet. Som i gamle dager møtes vi på tingplassen for å avsi en rettferdig dom i saken. Det blir både skjemt og alvor, lover aktivistene fra Besteforeldrenes klimaaksjon, som står som arrangører av tribunalet.

Våren 2015: Astrid Sandvik intervjues av NRK Østlandssendingen. Foto: Ivan Chetwynd

Våren 2015: Astrid Sandvik intervjues av NRK Østlandssendingen. Foto: Ivan Chetwynd

Jødahlsmåsan i Nes og Ullensaker er et artsrikt område med mange arter på rødlista. I 2013 fikk Felleskjøpet konsesjon til uttak av store mengder torv. Astrid Sandvik i aksjonsgruppa forteller at Naturvernforbundet i Akershus tidlig var ute og klaget på vedtaket, som de mente var i strid med naturmangfoldsloven. Siden har Besteforeldrenes klimaaksjon sendt nye klager til både kommuner og fylkesmannen. – Vi mener at også saksbehandlingen har vært feil. I fjor hadde vi flere markeringer for å rette oppmerksomheten både mot dette torvuttaksprosjektet  spesielt og mot tankeløs bruk av torvmyr generelt. Landets myrarealer må bevares som naturens egne karbonlagre. Det er et enkelt og rimelig klimatiltak. Torvjord er et unødvendig produkt som kan erstattes med kompost, og plante- og dyrelivet som er knytta til myrene er en viktig del av naturarven vår, sier Sandvik.

Hun håper mange tar turen til Jødahlsmåsan denne tirsdagen for å bli med på tribunalet. – Vi er jo utrolig glad for at vi har fått med oss en mann som Ketil Lund, som kan sørge for at alle fylkingene på tinget komme til orde og får lagt fram sitt syn og sine interesser etter gammel rettferdighet og skikk: Besteforeldrene som har reist saken, ungdomsrepresentanter, de to kommunene og Felleskjøpet. Egne sakkyndige er innkalt, og en herold vil sørge for at alle får utdelt teksten til Grunnlovens miljøparagraf og den nye myr-sangen som Ola Dimmen har diktet for anledningen:

Myra skal leve, det vil vi kreve!
Humus og gasser må ligge i ro.
Slutte å grøfte, gi oss et løfte!
Grønnere framtid der livet kan gro!
(melodi «Nisser og dverge»)

Mer informasjon om Aksjon Jødahlsmåsan finner du her.
Mer informasjon om Torvtribunalet 3. mai finner du her.

 

trovtribunal

aksjon j

Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

Juni 2015: Torvmyra på Jødahlsmåsan skal tilbake der den hører heime, mener ungene fra Ullensaker. Sammen med Besteforeldreaksjonen bidro de til å sette søkelyset på misbruket av myrjord i Norge. Foto: Ivan Chetwynd

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gro Nylander | 30.04.2016

    En morsom ide som fortjener full opslutning!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*