2, 3, 4 grader – hva betyr det for oss?

cottis portrettEffektene av klimaendringer undervurderes ofte fordi det gjøres avgrensninger i forskningen som gjør at viktig informasjon utelates. Resultatet blir feilinformasjon til folket, mener Thomas Cottis. Han har på oppdrag fra Framtiden i Våre Hender utarbeidet rapporten «En framtid du ikke vil ha», basert på blant annet intervjuer med en rekke norske forskere. Den gir et helhetlig bilde av konsekvensene av global oppvarming, mener han, sortert etter 2, 3 og 4 grader: – Jeg forsøker å vise hva slike abstrakte tall faktisk betyr for oss og livsvilkåra våre. Sjøl er han bonde og vet hvor lite som skal til for å ødelegge for matproduksjonen.

cottis ipcc

I en serie på fem korte artikler i nettmagasinet Energi og klima har Cottis gitt en oppsummering av sin rapport. Fra artiklene:

2 grader
Det blir alvorlige tørkeproblemer i Sør-Europa, Midtøsten, Nord-, Vest- og Sentral-Afrika, Latin-Amerika, sørlige deler av Øst-Europa, Nord-Amerika og store deler av Asia. Tørre områder får voldsomme skogbranner. De delene av verden som i dag har nok regn, får mer eller mye mer.

Ekstremvær vil skade landbruk, infrastruktur og natur over hele verden. Det blir mer skadelig styrtregn. I Sørøst-Asia og i Sør- og Latin-Amerika blir det flere og kraftigere tropiske sykloner. Kystområder i Nord-Europa får svært kostbare stormer i kombinasjon med ekstremregn.

Det er et forsiktig anslag at det vi i dag kjenner som landbrukets matproduksjon vil gi 20 prosent mindre mat ved 2 graders global oppvarming enn i dag. I 2045 er vi 2 milliarder flere mennesker. Det blir problematiske variasjoner i avlinger fra år til år. Tropiske og sub-tropiske områder får den største avlingsnedgangen.

3 grader
I en verden med tre graders oppvarming vil gjennomsnittlig årstemperatur over verdens landområder ligge 3–8 grader over førindustriell normaltemperatur. Håpløshet vil prege tilværelsen for alle mennesker.

Alle land på alle kontinenter vil få voldsomme tilfeller av ekstremvær som skader natur, samfunn og infrastruktur.

Den totale matproduksjonen i verdens landbruk vil bli 30 og 50 prosent lavere enn i dag. I nordlige deler av verden vil landbrukets matproduksjon kanskje kunne opprettholdes med stor ressursinnsats, men ekstremvær, mye regn, regn på ugunstig tid i forhold til såing og innhøsting, samt intense tørkeperioder, vil ofte ødelegge avlinger fullstendig i store områder.

4 grader
Økosystemer kollapser over hele verden. Regnskogene i Amazonas og Kongo er døde. De boreale skogene i Russland, Norden, Canada og Alaska er døde. De fleste arter i havet er enten utryddet eller står i fare for utryddelse på grunn av høy temperatur, havforsuring, undermetning av kalsiumkarbonat, oksygenmangel, forurensning og overfiske. Havstigningen er på ca en meter per århundre, og havet vil fortsette å stige slik i flere tusen år.

Ved fire graders global oppvarming er det de nordligste delene av USA, Alaska, Canada, Nord-Europa, Norden, Russland, de sydligste delene av Sør-Amerika og Australia, samt New Zealand, som er brukbare områder for mennesker.

Har oppvarmingen nådd 4 grader, spiller det ingen rolle hva menneskene gjør videre i forhold til utslipp av klimagasser. Temperaturen på jorda vil stige videre uansett, på grunn av de store tilbakekoblingene. Det vanskeligste for de menneskene som fortsatt lever i en 4 graders verden, blir vissheten om at det bare vil bli verre.

Thomas Cottis har i flere år drevet sin egen enmanns klimakampanje. Her har han tatt beina fatt og er på vei fra Løten til Oslo for å overlevere et protestbrev til statsminister Jens Stoltenberg. Året er 2009.

Thomas Cottis har i flere år drevet sin egen enmanns klimakampanje. Her har han tatt beina fatt og er på vei fra heimgarden i Løten til Oslo for å overlevere et protestbrev til statsminister Jens Stoltenberg. Året er 2009.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*