En seier for folkelig motstand

tar sand action«This is huge!», sier Bill McKibben, leder av 350.org og Sofiepris-vinner 2013, etter at president Barak Obama har stoppet det store rørledningsprosjektet Keystone fra tjæresandområdene i Alberta i Canada til Texas og den amerikanske gulfen. – Presidenten har satt en ny standard for klimapolitikken, sier McKibben. Dette kan få betydning også for klimatoppmøtete i Paris, som må gi et tydelig signal om at fossilt drivstoff blir liggende i bakken. Det norske oljefondet har investert 1,7 milliarder i selskapet bak oljerørledningen, mens Statoil er blant aktørene i tjæresandindustrien i området som rørledningen skulle betjene.

McKibbenViktig for klimabevegelsen
Samtidig som McKibben hyller Obama for politisk mot, understreker han at vedtaket aldri ville kommet hadde det ikke vært for det sterke folkelige presset. – Kampen begynte blant urbefolkningene i Canada der tjæresanden utvinnes, og ble fulgt opp av bønder og lokalsamfunn hele veien langs den planlagte rørledninga. Etter hvert har folk fra alle deler av samfunnet sluttet opp og bidratt til en voksende motstand mot de 830.000 fat med ødeleggende tjæresandolje som Keystone skulle ha sendt gjennom USA hver eneste dag.

– Dette vedtaket er ikke bare en seier for for klimabevegelsen i USA, men for alle som tror på folkelig organisering. Vi må se på det som en politisk åpning for nye framstøt: Hvis vi fortsetter å presse på, er det en god mulighet for at klimatoppmøtet I Paris endelig vil gjøre noe der de tidligere toppmøtene har sviktet, og sende et tydelig signal til verden om at vi må akselerere overgangen fra fossil energi til reine energiformer.

Motstand også i Norge
I 2007 gikk Statoil inn med 14 milliarder kroner i tjæresanden i Canada. Sammen med Greenpeace og WWF har Besteforeldrenes klimaaksjon stått i spissen for en mangeårig kampanje for å få selskapet til å trekke seg ut av den natur- og klimaskadelige virksomheten. Mange poltikere har etter hvert uttrykt sterkt skepsis, og selv Statoils klimasjef John Knight har innrømmet at tjæresandsatsingen har vært basert på en feilvurdering. «Den potensielle klimaeffekten av oljesandprosjektet er mye klarere nå enn den var i 2007», sa han til Dagens Næringsliv tidligere i år. «Hadde vi visst det vi vet i dag, tror jeg kanskje ikke vi hadde gått inn i prosjektet.»

Mindre oppmerksomhet har det fått at Oljefondet har interesser i Keystone-rørledninga, og ogsåhar investert tungt i tjæresand. Det dreier seg om mange milliarder, og i 2013 publiserte Norsk Klimastiftelse en juridisk utgreiing som konkluderte med at SPUs tjæresandinvesteringer kan være ulovlige. Årsaken er at Finansdepartementet ikke har vurdert miljøforhold knyttet til disse investeringene. Se mer om saken i nettmagasinet Energi og Klima:
http://energiogklima.no/blogg/lars-henrik-paarup-michelsen/spu-60-milliardar-tjaeresand

17. april 2012: femti besteforeldre troppet opp ved Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace. “Besteprotesten” mot tjæresand var støttet av 28 organisasjoner.

17. april 2012: femti besteforeldre troppet opp ved Statoils hovedkontor på Vækerø, med ståltrommer lånt fra Greenpeace. “Besteprotesten” mot tjæresand var støttet av 28 organisasjoner.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*