Klimarealist på valgdagen

alfhildAlfhild Berg Johnsen fra Besteforeldrenes klimaaksjon i Grenland har havnet i diskusjon med en av dem som kaller seg «klimarealist», forteller hun i et innlegg i Telemarkavisa. Det er som mange vet, den besynderlige betegnelse de har gitt seg, den gruppa av folk som fornekter ubehagelige fakta og budskapet fra tusenvis av klimaforskere verden over, – og som foretrekker å tro at vi kan fortsette som nå med forbrenning av enorme mengde kull, olje og gass og forurensing av atmosfæren. Alfhild mener det er hun som er realisten av de to, og kommer med en klar oppfordring på valgdagen: BRUK HODET, HJERTET OG STEMMERETTEN!

Tenke globalt, handle lokalt
Klimaet har betydning for alt som lever, for luft, vann og jord. For vær og temperatur, hva som skjer med is og hav og de store globale systemene. Klima er i hvert eneste åndedrag.

Jordas befolkning har hatt en akselererende vekst, i 2011 passerte vi 7 milliarder.

Store deler av verdens befolkning har et akselererende forbruk. Det medfører en gigantisk, energikrevende aktivitet, stor industrivirksomhet, et intensivt landbruk, heftig transport og reising, det meste med fossilt brensel.

Alt dette har hatt stor innvirkning på jordas klima, noe som over 90% av alle betydelige klimaforskere i verden er enige i. Vår tidsalder bygger sin kunnskap på vitenskapelig forskning og analyser. Så jeg føler at det er ganske realistisk, når jeg stoler på de konklusjonene majoriteten av klimaforskere trekker.

Da er det rart, at personer som tror på de, relativt få, forskerne som presenterer andre klimaanalyser, påberoper seg at de er -«klimarealistene». Og deres budskap er; det er ingen fare, det er bare å kjøre på for full gass, olje og kull.

Jeg kom i diskusjon med en slik person. Som medlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon snakket jeg engasjert om vårt ansvar for de som kommer etter oss, og at vi bør gjøre det vi kan for at de også kan oppleve ei jord det er godt å leve på.

Han så på meg og sa: Men tenk om dere tar feil?

Svaret mitt var: Om jeg tar feil, hva så? Hvis vi satser på reinere energi og reinere luft er det bra. Hvis vi satser på mer bærekraftig matproduksjon og bedre kosthold, er det bra. Reduserer vi forbruket vårt og kaster mindre, da er ikke det dårlig heller. Men tenk om dere tar feil, og vi ikke gjør noe, hva så? Der sluttet samtalen. Er vi gode sjåfører setter vi ned farta når veien gjør en sving og vi ikke ser hva som møter oss, om svingen er krapp eller slakk. Vi gir ikke full gass og håper svingen er slakk nok til at vi kan klare å holde oss på veien.

Vi lever i ei tid med store utfordringer, og med mange muligheter. Nye og bedre energikilder og ressursutnyttelse kan gi gode løsninger. Hvis vi alle kunne bli mer personlig ansvarsbevisst i forhold til klima og framtida, og velge politikere som også ser det som overordnet mål, da er vi et godt stykke på vei. Vi er et lite land, men de samme tanker tenkes i alle land nå, og bevisste mennesker står sammen og hever sin røst.

Jeg ser på meg selv som klimarealist, og må ta innover meg hva det store flertall av klimaforskere sier, når de peker på farene ved den kursen vi holder i dag. Jeg velger å være klimaoptimist. Det menneskene har skapt, kan menneskene forandre, men vi må handle nå, ikke vente med å bremse til vi ser at vi ikke klarer svingen, da er det for seint.

Det er så mange gode krefter som ønsker mer rettferdighet – nå og for framtidas generasjoner. Sammen kan vi skape forandringer til det bedre.

Bruk hodet, hjertet og stemmeretten. Lokale klimavalg betyr noe for det globale klima.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Finn Bjørnar lund | 14.09.2015

  Et godt innlegg, Alfhild!

 2. Sven Ake Bjorke | 14.09.2015

  Så bra. Vi må ikke la oss dupere av «jorda-er- flat- uansett-realister». Som du sier er det lurt å slakke på farten når det ser ut som om vi kommer til en uoversiktlig sving i veien.
  Og så må vi være litt optimister også. http://ufbutv.com/2015/01/06/make-2015-a-climate-year/ . Vi skal greie dette. Men da må folk slutte å tro på «klimarealistene» og i stedet brette opp ermene og gjøre noe.

 3. Tone Bergli Joner | 14.09.2015

  Hei Alfhild
  De som kaller seg «Klimaarealistene» er en godt organisert gruppe som har jevnlige møter. Jeg traff dem i Dagsavisens nyemeninger.no. Og etter å ha studert innleggene deres fant jeg ut at de jobber helt systematisk for å forvirre oss.
  I debatten er de kalt «klimaforvirrere», klimafornektere ol.
  Jeg skrev et innlegg som het Klimaskeptikernes strategi: Her er det:
  KLIMA-SKEPTIKERNES STRATEGI
  Publisert 28 desember 2013 – (26575 visninger Innlegg)
  Omtrent en gang i uken kommer de med et nytt innlegg. Tittelen håner alltid FNs klimapanel! Skeptikerne støtter og styrker hverandres påstander flittig. Uke etter uke er de derfor på listen over «best likt» eller «mest lest» i Dagsavisen.

  Når de hver eneste uke hamrer inn påstander om at FNs klimapanel tar fullstendig feil, og dette tilslutt kommer på trykk i Dagsavisen som f.eks. «mest lest» hver eneste uke, fester det seg til slutt et inntrykk hos avisens lesere om at det kanskje er klimaskeptikerne som har rett, og ikke klimapanelet. Er dette alvorlig?

  Slik ser du lett at det er klimaskeptikere på ferde:

  1. Du kan gjenkjenne navnene og at de støtter hverandre: For meg virker det som om Steinar Jacobsen, Inge Kristiansen, Bjørn Blokhus, Erik Bye, Henning Nielsen, Victor Fjellmann, Carl Wilhelm Leo og kanskje Geir Aaslid og Jan-Ove Pedersen er klimaskeptikere.

  2. Særlige kjennetegn: De kaller seg selv «klimarealister». De tror ikke at vi mennesker kan eller har påvirket klimaet. De kaller dem som støtter FNs klimapanels konklusjoner for «hysteriske» og «klimaalarmister». «Falsifisering» går også igjen. Likeledes en bøllete, arrogant tone. De elsker å forvirre. De hater nobelprisvinneren Al Gore.

  3. I USA: Her pøser pengesterke lobbynettverk ut artikler og rapporter for å angripe FNs klimapanel. Oljeindustrien er livredd IEA som sier at 2/3 av all olje og kull bør bli liggende i bakken for å nå 2 graders målet. Industrien vil da tape milliarder. Det har lenge vært viktig for dem å så mistillit til IEA og klimapanelet. Oljebrødrene Koch (et av verdens største oljeselskaper) har siden 1990 alene betalt 67 millioner dollar til amerikanske klimaskeptikere for at de skal angripe FNs klimarapporter i mediene.

  4.Hos Skavlan i mars 2010 fortalte Al Gore at olje- og kullindustrien hadde brukt 500 millioner dollar for å sette ham selv og FNs klimapanel i vanry. Det er graverende at Det norske oljefondet har investert 80 milliarder i flere store selskaper (bl.a. oljeselskaper) som støtter klimaskeptikerne i det amerikanske senatet med store beløp.(A-posten 29.10.2010)

  Pål Prestrud, direktør v Cicero, Senter for kimaforskning skrev i 2011 om at en håndfull klimaskeptikere sprer uetterettelige svindelpåstander, faktafeil og faglige feil. Og at de fleste ikke arbeider med klimaforskning.

  Hva sier FNs klimapanel? Jo, at det nå er mellom 95% og 100 % sikkert at klimaendringene er menneskeskapt. Hva kommer det av at bare 50% av folk flest tror på dette? Når 97% av verdens klimaforskere gir dette sin tilslutning?

  Jeg tror det skyldes klimaskeptikernes vellykkede strategi: Hele tiden bombardere oss med mistro til FNs klimapanel. At de hittil har lykkes å nå fram i Frp og delvis i Høyre.

 4. Christian Steel | 14.09.2015

  Bildet med hvordan man kjører inn i en uoversiktlig sving er veldig bra. Jeg pleier å si at jo, forskerne sier selv at det er 5 % sjanse for at de tar feil. Vel, hvis det er 95 % sjanse for at du vil kollidere om du kjører fra A til B akkurat nå. Ville du da tatt turen og satset på at det går bra? Eller ville du funnet en annen løsning?

  Svært mye av det som gjøres for å bremse klimaendringene er bra å gjøre uansett. Det er ikke bortkastet å skape en bedre verden, og i den anledning synes jeg denne tegningen er ganske morsom: http://planetsave.com/2011/01/19/global-warming-what-if-its-a-big-hoax

 5. Ståle Bakke | 14.09.2015

  Våre kampsaker handler mye om politikk – om respekten for miljøparagrafen i Grunnloven.
  Det er kommunevalg og vi har fått et eget parti for våre grønne verdier.
  Og det er vel ingen tvil om at de verdiene vi står for blir best tatt i vare av nettopp Miljøpartiet De Grønne. Styret burde ha sendt ut en oppfordring til alle medlemmene om å stemme MDG. Hvor vanskelig skal dette være…? Skjerp dere!
  Mvh Ståle Bakke, Stavanger.

 6. Steinar Høiback | 16.09.2015

  Veldig bra innlegg av Alfhild Berg Johnsen, støttes.
  Ståle Bakke skriver 14.9. at styret i BKA burde sendt en oppfordring til alle medlemmene om å stemme på Miljøpartiet De Grønne, fordi dette er det partiet som best ivaretar de verdier som BKA står for. Jeg er veldig glad for at styret ikke har gjort det. Det er viktig at vi hegner om vedtektenes formålsparagraf 2 som sier at vi skal være landsdekkende tverrpolitisk nettverk og at vi er tro mot det, dersom ikke, kommer vi lett inn i et politisk spill der vi risikerer at vår frie uavhengige stilling utfordres.

  Det jeg kan være med på er en anmodning til våre medlemmer om å stemme på de partier som best ivaretar BKAs formålsparagraf, tolkningen av hvilket politisk parti dette i så fall er, får være opp til det enkelte medlem å avgjøre. Så vanskelig bør det nemlig være, Ståle Bakke, vi kan ta opp debatten om ca 2 år, da er det på`n igjen!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*